ILUSTRACJE
Ogród w średniowieczu, drzeworyt
Dworek Podlodowskich na stronie Gminy Przytyk (http://www.przytyk.pl/)
Dworek w Sinołęce, fot. J. Chojnowski
Dworek w Nowej Wsi, fot. J. Chojnowski
Dworek w Radziejowicach, fot. J. Chojnowski
Dworek w Żabiej Woli, fot. J. Chojnowski
Rycerstwo XIII-XV w. Bolko II ks. świdnicki zm. 1368 r. i Grzegorz z Branic h. Wierzbięta zm. 1422 r., rys. Bronisław Gembarzewski
Rycerstwo XVI w. Mikołaj Szydłowiecki zm. 1532 r. z giermkiem i Mikołaj Czarny Radziwiłł zm. 1569 r., rys. Bronisław Gembarzewski
Szlachta z końca XVI w. Trzy postacie z Warszawy z 1590 r. i magnat z 1611 r., rys. Bronisław Gembarzewski
Szlachta XVI w. Nieznany szlachcic, Bernard Pretwicz - starosta barski, i Szydłowiecka, rys. Bronisław Gęmbarzewski
Lwów w 1643 r., drzeworyt
Była siedziba Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku,
Piechota Legii Nadwiślańskiej, akwarela Joba,
Brzostek, widok miasta,
Tatarzy pod Legnicą #5 wg. Kodeksu ostrowskiego
Sąd ziemski #4,
Tarcze i zbroje polskie z Muzeum Czartoryskich w Krakowie,
Widok na Stary Sącz #27 ilustracja bez autorstwa z J.Len, "W dolinie Dunajca".
Drewniany kościółek w Chotelu Zielonym #25
Kaplica św. Anny #8 Kościół św. Trójcy (ściana zachodnia) i kaplica św. Anny. Zdjęcie nieznanego autora z 1905 r.
Pozostałśoci zamku Rytro, własności kasztelana sądeckiego (Piotra) Wydzgi #34 Stroma góra nad Popradem kryje fragmenty kamiennych murów obwodowych i wieży, oraz ślady fosy królewskiego zamku. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z połowy XIII wieku, był wtedy własnością kasztelana sądeckiego Piotra Wydżgi. Rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Założony był na planie nieregularnym, posiadał cylindryczną wieżę. Miał strzec pogranicza i szlaku handlowego na Węgry, który w tym miejscu przebiegał. Ponownie został przebudowany w XV wieku. Około połowy XVII wieku został zniszczony. (Informacja z www.karpaty.edu.pl) Od kilku lat prowadzone są tu badania archeologiczne.
Kościół pw. Apostółow Piotra i Pawła w Stopnicy #35 fot. ks.Janas
Zamek w Tudorowie Wojtka z Wąborkowa i jego dzieci piszących się z Tudorowa #36 o którym źrodła piszą, że zbudowany był na wąskim, ostrym cyplu skalnym, o spadzistych zboczach, a wejście na zamek zabezpieczony był fosą. Twierdza ta zapewne nie należała do poślednich, skoro nabył ją w XVI w. kanclerz wielki koronny Krzysztof Szydłowiecki. Autor zdjęcia nieznany
Zamek Rytro #37 szkic zamku umieszczony w "Sądeczyzna" Sz. Morawskiego, Kraków 1863-1865.


HERBY, GODŁA, PIECZĘCIE

1. HERBY RODOWE SZLACHTY
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) #3 z okraglą tarczą skierowaną w lewo, rodziny Churzowskich, według W. Chrzanowskiego w "Herbarzu szlachty polskiej".
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) #9 wg. F.Piekosińskiego "Heraldyka polska wieków średnich", s.62. Herb ze zwornika w kościele w Stopnicy,
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) #32 Herb ze zwornika w kościele w Stopnicy. Szyszko-Bohusz A., Sokołowski M., Kościoły polskie dwunawowe, "Sprawozdania Komisji do badania historii sztuki w Polsce", t. 8: 1912, z. 1, 2, s. 70-124.
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) #10 wg. F.Piekosińskiego, "Heraldyka polska wieków średnich" s.61,
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) z pieczęci Pełki z Czyżowa #11 F. Piekosiński, "Heraldyka polska wieków średnich" s.61,
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) Jana III Sobieskiego #12 ,
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) Pszonków #39 Kształt herbu według pieczęci Adama Pszonki odbitej na skórzanej oprawie Archiwum Pszonków "Actiones variae ratione hereditatis Visokie" przechowywanego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Herb Janina II (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) #13 z tarczą skierowaną w prawo, według W. Chrzanowskiego w "Herbarzu szlachty polskiej".
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) #14 Barwy herbu według Bielskiego i Paprockiego.
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) #15 Barwy herbu według Klejnotów Długosza.
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) #16 z pracy A. Kulikowskiego, "Heraldyka szlachecka".
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) #17 z "Herby rycerstwa polskiego na zamku w Kurniku", rysunek wykonał Jiri Necas.
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) #18 "Herby szlachty polskiej" Górzyński,
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) #19 "Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego" J.Szymański,
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) #20 "Herby szlachty polskiej" Z.Leszczyc,
Herb "Tarcza w Tarczy" papieża Benedykta XII #33 "Gesta Pontificum Romanorum" w Wenecji, wykonany przez Giovanni Palazo 1688,
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) Pawła Piaseckiego #34 Paweł Piasecki, sekretarz Zygmunta III Wazy, kanonik poznański, warszawski, lubelski, opat mogilski (1624 - 1649) i biskup (od 1627) kamieniecki, a potem przemyski
Tarcza obronna z XI wieku #26
Kompilacja herbu Janina z herbem chorążego #29 ,
Herb Janina (Szczyt w szczycie lub Pole w polu) na pieczęci z 1379 roku Pełki z Czyżowa #30 F. Piekosiński, "Rycerstwo polskie" t.2 s.439,
Superekslibris Sobieskich na okładce Metryki Koronnej nr 214. Herb Janina w środku czteropolowej tarczy z herbami Korony i Litwy,
Herb Bończa #22 "Herby szlachty polskiej" Górzyński,
Herb Bończa #23 "Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego" J.Szymański,
Herb Bończa #24 "Herby szlachty polskiej" Z.Leszczyc,
Herb Suchekomnaty "Herby szlachty polskiej" Z.Leszczyc,
Herb Wieruszowa "Herby szlachty polskiej" Z.Leszczyc,

2. INNE HERBY
Herb woj. sandomierskiego #28 z Sali Hetmańskiej w kamienicy przy Rynku Głównym 17 w Krakowie.
Herb miasta Buska #21
Herb kapituły płockiej #1 według Niesieckiego.
Godło Ziemii Sandomierskiej #2,
Herb Królestwa Polskiego #6 w herbarzu "Stemmata Polonica" z połowy XV w.
Herb woj. krakowskiego #7 z Sali Hetmańskiej w kamienicy przy Rynku Głównym 17 w Krakowie.
Pierwsza znana pieczęć miasta Sandomierza #31
Epitafium Benedykta XII #38,w Cathédrale Notre-Dame des Doms w Avinion, fot. autora


DOKUMENTY
Traktat z Danią z XV wieku, świadkuje Jan z Bidzin, chorąży sandomierski. Dokument przedstawiony w czasie Powszechnej Wystawy krajowej w Poznaniu w 1929 roku. Kopia z "Dyplomacji dawnej Polski" J. Siemiańskiego,
Akt nadania zakonu w Busku wg. Codex Diplomaticus Poloniae, Bartoszewicz,
Fragment opisu dóbr klasztoru starosądeckiego. Opowieść o komesie Wydżdze, u dołu strony polska wersja jego apokryficznego testamentu. Według "Regestrum Ecclesiae Cracoviensis" Stanisława Kurasia,

ZDJĘCIA
Grażyna Górecka (po mężu Gulińska),
Paweł Górecki,
Zbysław Górecki u. 1926, s. Zygmunta ,
Zygmunt Górecki u. 1891,
Aleksander Guliński u. 1889, s. Hipolita ,
Andrzej Guliński, s. Józefa,
Józef Guliński u. 1918, s. Mariana,
Małgorzta Gulińska c. Andrzeja,
Marian Guliński u. 1892, s. Hipolita,
Michał Guliński, s. Andrzeja,
Ewa Gulińska z mężem Edwardem Brodowskim, ślub 1884,
Konstanty Guliński u. 1894 z rodziną,
Franciszek Indyka,
Stefania Indyka (po mężu Górecka) u. 1908,
Franciszka Jekot (po mężu Niewodowska) u. 1882,
Janina Kamyszek (po mężu Górecka),
Maria Kupczyńska (po mężu Szmitt) u. 1854,
Emilia Niewodowska (po mężu Gulińska) u.1914 ,
Feliks Niewodowski u. 1868,
Franciszek Niewodowski u. 1878,
Jadwiga Niewodowska (po mężu Stawska) u.1913,
Jan Niewodowski u. 1882,
Józef Niewodowski u. 1870,
Stanisław Niewodowski u. 1908,
Władysława Niewodowska (po mężu Kostrzewska) u. 1880,
Zofia Niewodowska (po mężu Roszkowska) u. 1886,
Zofia Niewodowska (po mężu Wiertel),
Zuzanna Niewodowska (po mężu Eckert ) u. 1873,
Feliksa Piaskowska (po mężu Rychlewska) u. 1901,
Józef Piekarczyk,
Michalina Rafalska (po mężu Kamyszek) u. 1919,
Władysław Reymont u. 1867
Józefa Robakowska (po mężu Gulińska) u. 1863,
Katharina Sehn (po mężu Niewodowska) u. 1878,
Paweł Stawski,
Lucyna Szmitt (po mężu Gulińska) u. 1889,
Mieczysław Szmitt syn Władysława,
Władysław Szmitt,
Joanna Wawrzyńczyk,
Edward Wiertel