SPIS TREŚCI


CZĘŚĆ I - RÓD JANINÓW HERBU "TARCZA W TARCZY"


1. Wstęp

2. Uwagi ogólne i metody badawcze.

3. Geneza rodu Janinów

4. Jan Zbilut, najstarszy przedstawiciel rodu

5. Działalność na Mazowszu. Żyrosław, Gedko i Pełka

6. Bracia Wit i Dzierżek

7. Stafan Wierzbięta

8. Bracia Wydżga i Gedko

9. Gabańscy

10. Wierzbiętowie rodu Janinów

11. Wierzbiętowie, ciąg dalszy.

12. Przedstawiciele rodu drugiej połowy XIV i pierwszej XV wieku

13. Graficzne reprezentacje herbu "Tarcza w tarczy".

CZĘŚĆ II - GENEALOGIA RODZIN GULIŃSKICH


14. Sulisław z Bidzin

15. Jan z Bidzin

16. Dzieci Jana - Marcisz, Dersław, Katarzyna i Anna

17. Potomstwo Dersława: Jan, Mikołaj i córki

18. Geneza nazwiska Guliński

19. Początki rodziny Gulińskich

20. Korona drzewa genealogicznego Gulińskich

21. Gulińscy herbu Bończa

22. Inni Gulińscy

23. Zamiast podsumowania

CZĘŚĆ III - RODZINY NIEWODOWSKICH


24. Wstęp

25. Niewodowscy h. Suchekomnaty

CZĘŚĆ IV - RODZINY GÓRECKICH


26. Wstęp

27. Góreccy h. Wieruszowa

CZĘŚĆ V - GENEALOGIA I GENETYKA


28. Genetyka. Budowa komórki ludzkiej

29. Genom, mutacje i znaczniki genetyczne

30. Zastosowania genetyki

31. Genetyka i genealogia

32. Grupy DNA i drzewo genetyczne

33. Ewolucja i migracja a grupy genetyczne

34. Skąd pochodzimy

35. Historia badań genetycznych w genealogii i bazy dznych

36. Ród Janinów - genetyka