Ród Janinów. Bidzińscy z Bidzin.
0 Sułek z Bidzin. Występuje w 1339 (54) i 1347 r. (55)(56)
.1 Jan z Bidzin i Kaszowa u. Bidziny k. Sandomierza, chorąży sandomierski, stolnik sandomierski h. Janina.~1360-~1425 (3,4,6,7,9,10,11,12,15,16,17,30,47,49,51)
+ ?
..2 Katarzyna c. Jana z Bidzin u.~1380-~1440 (15,50)
..+ 1398 r. Dersław Karwacjan z Janowic -11 km od Skalbmierza (15,50). Syn Dersława z Janowic i Gorlic, stolnika sandomierskiego, przyznaje Katarzynie 100 grz. wiana i tyle samo posagu na całej wsi Janowice (SP 8, ZK 4 s.96)
..2 Marcisz s. Jana z Bidzin u. Bidziny k. Sandomierza ~1390-~1440. h. Janina. Od ojca otrzymał Bidziny i Wysokie (10,11,15,17)
...3 Mikołaj s. Marcisza z Bidzin, u. Bidziny ~1420-~1470. Zrzeka się dóbr Wysokie na rzecz stryja Dersława. Świadek w Sandomierzu 1447 r. (2,5,13,15,52)
...+ Jadwiga, siostra Jana z Bychawy (pow. lub.) 1451 (ZK 4, 56). 1445 zrzeka sie pretensji do Komarzyna (ZL 4, 56)
...3 Bernard s. Marcisza z Bidzin, u. Bidziny ~1420-~1470. Pisarz sandomierski (15)
....4 Marcin Bidziński u.~1450. Z bratem Janem w 1470 posiada część Bogucic (krakowskie). Druga część Bogucic jest w posiadaniu Jana Spytka Turskiego (h. Gryf). h. Janina W 1480 bracia posiadają też Wolę Bogucką (15b, 59).
....4 Jan Bidziński u.~1450. Brat Marcina (15b). W 1475 dobra Marcina zostają skonfiskowane za niestawienie się na wyprawę śląską (SP 2, 4140)
........5 Jadwiga Bidzińska ur.~1480 (59)
........+ Seweryn Lipowski (59)
........5 ? u.~1480
............6 ? ur.~1510
................7 Jan Bidziński ur.~1535 (59)
................+ Anna Suchodolska (59)
....................8 Florian Bidziński ur.~1565. Sprzedaje część Ostrowa Suchodolskiemu w r. 1589. (59)
....................8 Jan Bidziński ur.~1565. Występuje na Bidzinach w 1587 r. (15, 58)
....................+ Zofia Szreniawianka (58)
........................9 Mikołaj Bidziński ur.~1595. Występuje w 1623, 1628 i 1639 (58)
........................+ Helena Gołuchowska (58)
............................10 Anna Bidzińska (58)
............................+ Krystyn Gorajski (58)
....................+ 1627 Zuzanna Chycka (58)
........................9 Jan Bidziński ur.~1627 (58)
............................10 Stefan Bidziński ur.~1645-1704. h. Janina. Strażnik wielki koronny 1673, kasz. sandomierski 1685, wojew. sandomierski 1699. Konwertysta, zwalcza Kalwinów. Wydziedzicza protestanckie siostry, a fundusze przeznacza na wykup jenców wojennych. Jego główne dobra to Januszowice k . Wiślicy. (58)
............................10 Zofia Bidzińska
............................+ Rupniewski
............................10 Barbara Bidzińska
............................+ Jan Browierski
............................10 Krystyna Bidzińska
............................+ Stefan Debicki
....................8 Krzysztof Bidziński ur.~1565. Występuje na Potoku w 1587 r. (15)
....................+ 1578 Regina Maciejowska h. Janina (53) (15)
........................9 Samuel Bidziński ur.~1590. Występuje 1615. (15, 58)
........................+ Anna Szreniawianka (58)
............................10 Jan Bidziński ur.~1620 (58)
............................+ Glińska (58)
................................11 Mikołaj Bidziński ur.~1650 (58)
................................+ Dębicka (58)
....................................12 Jan Bidziński ur.~1680. (58)
................................11 Teofilia Bidzińska (58)
................................+ Zeleński (58)
................................11 Anna Bidzińska (58)
............................+ Anna Pozowska (58)
................................11 Krzysztof Bidziński ur.~1650 (58)
................................11 Jan Józef Bidziński ur.~1650 (58)
................................+ Agnieszka Wielowiejska (58)
....................................12 Samuel Bidziński ur.~1680 (58)
....................................12 Zofia Bidzińska (58)
....................................+ Stefan Kromno Piotrowski, stolnik wieluński i starosta Bucznikowski (58)
....................................+ Szumlanski, starosta buczniowski (58)
....................................12 Anna Bidzińska (58)
....................................+ Sacont, pułkownik krolewski (58)
....................................+ Władysław Kąkowski, wojski wieluński (58)
................................11 Marianna Bidzińska (58)
................................+ Gołuchowski (58)
................................11 Konstancja Bidzińska (58)
................................+ Malicki (58)
........................9 Seweryn Bidziński ur.~1590. W 1615 dzieli z braćmi dobra ojca. (58)
........................+ Barbara Stoińska (58)
............................10 Samuel Bidziński ur.~1620 (58)
............................+ Chrząstowska (58)
................................11 Andrzej Bidziński ur.~1650 (58)
................................+ Zuzanna Kotkowska (58)
....................................12 Stefan Bidziński ur.~1680 (58)
....................................+ 1705 Zofia Ligęza c. Stanisława z Bobrku i Heleny Kobierzyckiej (58)
........................................13 Konstancja Bidzińska (58)
........................................+ Stanisław Krakowski (58)
........................................13 Rozalia Bidzińska (58)
........................................+ Ignacy Rupniewski (58)
........................................13 Teresa Bidzińska (58)
........................................+ Potocki (58)
.................................12 Andrzej Bidziński
................................11 Krystyna Bidzińska
................................+ 1665 Marcjan z Sędziszowic Chycki, później stolnik sandomierski. (58)
............................10 Marek Bidziński ur.~1620 (58)
............................+ 1665 Lukrecja Kotkowska c. Mikołaja, burgrabiego krakowskiego i Doroty Rupniewskiej (58)
................................11 Stefan Bidziński ur.~1650. W 1662 stolnik sandom., 1665 starosta chęciński, 1703 łowczy wielki koronny. Otrzymuje dobra Januszowice k. Wiślicy od kuzyna Stefana, wojewody sandomierskiego (59). Zm. 1703. (58)
................................11 Stanisław Bidziński ur.~1650. W 1701 r. stolnik wendeński. Otrzymuje dobra Januszowice k. Wiślicy od brata Stefana (58)
................................+ Krystyna Szembekówna (58)
....................................12 Franciszka Bidzińska. Po procesie w 1775 r. Otrzymuje dobra Januszowice (59)
....................................+ Stanisław Łodzia Poniński (58)
....................................+ Leszczyński (58)
........................9 Jan Bidziński ur.~1590. Poborca sandomierski w 1612. W 1615 dzieli z bracmi dobra ojca. (15, 58)
................7 Stanisław Bidziński ur.~1535. W 1551 dzieli dobra między synow Władysława i Szymona (15)
................+ Katarzyna c. Władysława z Krampy i Białobrzegów (15)
....................8 Władysław Bidziński ur.~1565. Występuje na Bidzinach i w Koszycach w 1587 r. (15)
........................9 Stanisław Bidziński ur.~1600 (59)
........................+ Katarzyna z Cerazynów (59)
............................10 Benedykt Bidziński ur.~1630 (59)
............................10 Krzysztof Bidziński ur.~1630 (59)
............................10 Ignacy Bidziński ur.~1630 (59)
............................+ Konstancja Szladkowska (59)
................................11 Michał Bidziński ur.~1660. Miecznik przemyski roku 1711(59)
................................+ Barbara Pajączkowska (59)
....................................12 Ignacy Bidziński (59)
....................................+ Marianna Kucharska (59)
........................................13 Franciszek Bidziński (59)
....................8 Szymon Bidziński ur.~1565. Występuje na Krampach i Białobrzegach (15)
...3 Jan, stryj Marcina i Jana
...3 Vydzga ?? podpisuje dokument (2,15)
...3 Władysław Bidziński s. Marcisza z Bidzin, vice kapitan przemyski 1448, 1451 (15a)
..2 Dersław u. Bidziny ~1390-~1453 s. Jana z Bidzin. Pisał się "de Gulin". Od ojca otrzymał Kaszów, Kaszowską Wolę i pół Gulina. Chorąży lubelski 1432-1435 r. h. Janina(10,11,13,14,15,16,17,19,19a,20,21). Po raz ostatni notowany w 1453 r (57) Dersław rozpoczyna linię Kaszowskich, i Gulińskich.
..+ Jadwiga, córka Jana z Falkowa (pow. chęc.)(14,17,20,21,24)


źródła:

1. Jan Bobrowicz, Dodatek do Herbarza polskiego ks. Kaspra Niesieckiego, t.X s.153, 154, 155
2. Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962. (dalej:ZDM), dokument Nr. 797
3. J.Szymański, Pomniki dziejowe Polski, seria 2, t.X s.214, 215
4. ZDM, dokument Nr. 1042
5. AGZ XIII (wg (15))
6. ZDM, dokument nr. 1224
7. ZDM, dokument nr. 1258
8. ZDM, dokument nr. 1286
9. ZDM, dokument nr. 1331
10. ZDM, dokument nr. 1336
11. ZDM, dokument nr. 1337
12. ZDM, dokument nr. 1359
13. ZDM, dokument nr. 1409
14. ZDM, dokument nr. 2344
15. Adam Boniecki, Herbarz polski , Warszawa 1899 - 1914 t.1 s.197 (dalej: Bon)
15a. Metryka Koronna 82 390-392, 392-393v. Akta podkanclerskie Jana Przerębskiego z 1552 r. Nr.5895, 5897. (dalej: M)
15b. Słownik geograficzno-historyczny województwa krakowskiego ???
16. Bon t.VII s.186, 187
17. Bon t.IX s.336
18. Bon t.IX s.337
18a. Szymon Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce s.792,793
19. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum (dalej: AR), (wg Bonieckiego t.VII s.186, 187)
19a. AR tI. s.76, 165 (wg Bonieckiego t.IX s.336)
20. AR t.I s.113 i t.III s.131 (wg Bonieckiego t.IX s.186, 187, 336)
21. AR t.I s.200, 222, 241 z 1448 r.
21a. AR t.I s.204, 222 (wg Bonieckiego t.IX s.336)
22. AR t.II s.177 (wg Bonieckiego t.IX s.337)
23. AR t.II s.330, t.I s.686 (wg (16))
24. AR t.IV s.745 (wg Bonieckiego t.IX s.336)
25. AR t.IV s.192, 270, 745 (wg Bonieckiego t.IX s.336)
25a. AR t.VI s.105 (wg Bonieckiego t.IX s.336)
26. AR t.IX s.390, t.II s.268 (wg Bonieckiego t.IX s.337)
27. AR t.IX s.676 (wg Bonieckiego t.IX s.337)
27a. AR t.XI s.235 (wg Bonieckiego t.IX s.336)
27b. AR z 1482 r. (wg Bonieckiego t.IX s.336)
28. AR z 1595 r. (wg (1))
28a. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, (dalej: LB), (wg Bonieckiego t.VII s.186, 187)
29. LB t.I s.391, 392 (wg SGKP t.3 s.901 & t.13 s.786)
30. LB t.II s.502 pod datą 1417 r. (wg (2,7,16))
31. LB t.II s.535 (wg (51) i SGKP t.2 s.909)
32. LB t.III s.274 (wg SGKP t.2 s.909)
31. (32 a) Adolf Pawiński ?? (wg Bonieckiego t.IX s.186, 187, 336)
32. (32 b) Zapisy Trybunału Lubelskiego 9 s.422 (dalej ZTL), (wg Bonieckiego t.IX s.337)
33. ZTL 17 s.428
34. ZTL 22 s.42
35. Wyroki Trybunału Lubelskiego 41 s.339, 67 s.571, 78 s.331 (dalej: WTL), (wg Bonieckiego t.VII s.186, 187)
36. WTL t.51 s.962
37. WTL t.60 s.708
37a. WTL z 1655r. (wg (1))
38. WTL t.71 s.67
38a. Perp. Czerskie zwane Zapisy grodzkie czerskie 7 s.96, 8 s.109, 455 (dalej: ZGC), (wg Bonieckiego t.VII s.186, 187)
39. ZGC 54 s.415 (wg (18))
40. Akta grodzkie warszawskie zwane Donationum W 34 s.889 (dalej: DW), (wg Bonieckiego t.VII s.186, 187)
41. DW 46 s.992 (z 1579 r. wg (1)), 48 s.1228 (z 1620 r. wg (1)), (wg Bonieckiego t.VII s.186, 187)
42. M 24 s.58 (dalej: M)
43. M 69 s.228 (wg Bonieckiego t.IX s.337)
43a. M 181 s.218 (wg Bonieckiego t.IX s.337)
44. M 184 s.15 t.138 s.203
45. M zapis z 26.III.1637 r. (wg (1))
46. Zapisy miejskie krakowskie t.VIII s.542 (wg (18))
47. Archiwum Komisjii Historycznej t.VIII s.201 (wg przypisów do (4))
48. Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacji o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851, s.74, nr.809 i 810
49. K. Fedorowicz, Dostojnicy i urzędnicy świeccy województwa krakowskiego w latach 1374-1506. AKH 1898. s.201
50. St. Pr. P.P. VIII (wg (15))
51. W. Taszycki, Słownik starych nazw osobowych, PAN 1965 t.II s.232
52. (Archiwum Kaszowskich lub) Kopiarz rodziny Pszonków z 1588 r. t.II s.225
53. M 122 s.322 (wg Bonieckiego)
(54) Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej S. Wacława, Piekosinski, KKK t.1 s.215 nr 157
(55) Kodeks dyplomatyczny Malopolski, Piekosinski t.3 s.66 nr 684
(56) Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962. (dalej:ZDM), dokument Nr. 50
(57) KZL 1 s.353, 357
(58) Bon. t.I s.198
(59) Bon. t.I s.199


Literatura:

1. Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, Józef Krzepela, część 1: Malopolska, tom 1
2. Słownik historyczno-geograficzny wojewówodztwa krakowskiego w średniowieczu, część I i II, PAN
SGKP = Red. F.Sulimowski, B.Chlebowski, 3. Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, W.Walewski, Warszawa 1880-1902