Potomkowie Jana Gulińskiego z Brzezin, Przanowic i Koluszek k. ŁodziBRZEZINY

HELP FOR ENGLISH SPEAKERS

..2 Sebastian Kaszewski w 1770 r. świadek w Brzezinach (2A)
..+ Helena Kaszowska ur.~1719 r. zm 19.I.1798 r. w wieku 79 lat w Brzezinach (2A). Może ż. Sebastiana?
....3 Stanisław Kaszowski ur.~1730 r., w 1776 r. świadek w Brzezinach. Może s. Sebastiana? Prepozyt (przełożony) brzeziński 1769-1789, kanonik katedry łotewskiej (wówczas samodzielnie rządzona gubernia rosyjska), dziekan archikolegiaty łęczyckiej i łowickiej. Chrzci w Brzezinach od 1754 r. (2A)
....3 Józef Kaszewski w 1778 i 1779 r. świadek w Brzezinach. Może s. Sebastiana? Od 1770 do 1789 prepozyt brzeziński i kanonik łęczycki (2A)
..2 Walenty Kaszewski z Brzezin, świadek w 1769 r. (2B). Może b. Sebastiana?

0 Wojciech Gulanski ur.~1660, świadek w Brzezinach w r. 1689, k.170 (2A)
.1 szlachetny (nobilium) Jan Gulanski ur.~1690 (2A)
.+1712 szlachetna (nobilis) Anna Bodrzycka c. szlachetnego (nobilium) Mikołaja Bodrzyckiego i Joanny Przanowskiej, śl.#184/1712 w Brzezinach (2A)
..2 Mikołaj Guleński ur.~1720, 1746 Mikołaj Gulenski świadek w Brzezinach (2A), 1748 M.Gulenski świadek w Brzezinach k. 159 (2A), szlachetny Mikołaj Golański w 1763 r. świadek w Brzezinach k. 128 (2A), Mikołaj Kulinski świadek w r. 1742 w Przecławiu (2A) (2B) i Brzezinach (2A), 1743 w Mikołaj Kulinski świadek w Brzezinach s.38, 42, 44 (2A, 2B) i Mikołaj Krulinski (2B), Mikołaj Kulinski świadek w Przecławiu (2A), 1744 Mikołaj Kulinski świadek w Przecławiu i Brzezinach s. 48 (2B), k.37 i 39 (2A), 1745 Mikołaj Kulinski świadek w Brzezinach k. 157 (2A) s. 57 (2B), Przecławiu, 1746 Mikołaj Kulinski w Brzezinach s.59 (2B), 1747 Mikołaj Kulinski świadek w Brzezinach i Kedziorkach k 67, 68 (2A), Mikołaj Kulinski w Brzezinach s.70, 72 (2B), 1749 Mikołaj Kulinski w Brzezinach świadek na ślubach k. 160, urodzinach s. 75, 78 (2A), 1752 Mikołaj Kulenski w Bronowicach (2A), 1753 Mikołaj Kulenski świadek na ślubach k. 166 (2A), 1758 i 1759 w Brzezinach (2A). Może syn Jana Gulanskiego?
..+ Marianna Gulińska, w 1745 Marianna Guleńska świadek w Brzezinach (2A), 1746 Marianna Gułeska świadek w Małczewie (2A), Marianna Gulińska (2B), w Brzezinach w 1749 s.76 (2B). Może żona Mikołaja? 7.V.1744 Marianna Baran ż. Mikołaja Kulenskiego k. 156 (2A). Świadek Marianna Kulinska 1746 w Brzezinach (2A). Marianna Kulenska świadek w Brzezinach 1752 (2A) i 1757 (2A)
....3 Jan Kulinski ur. 1745 r., s. Mikołaja Kulinskiego i Marianny w Brzezinach u s.58/745 (2B)
....3 Maciej Gulenski ur. 18.II.1750 w Brzezinach s. Mikołaja i Marianny u k.56/1750 (2A), Maciej Kuliński u 18.II.1750 w Brzezinach s. Mikołaja i Marianny u s.80/1750 (2B).
....3 Jan Guliński ur.~1760 r. (1), w r. 1785 robotnik. Jan Golinski z Brzezin świadek w Małczewie. Może syn Marianny i Mikołaja? (2A)
....+ 30.VII.1785 Małgorzata Błaszkówna ż. Jana Gulinskiego w Brzezinach m k.96/1785 (2A), Marianna Błaszczyk śl. 30.VII.1785 r. w Brzezinach (1)
......4 Stanisław Goleński ur.~1790 r. (2A) Może s. Jana Gulińskiego?
......+ 1813 Elżbieta Kucharska ze Stanisławem Goleńskim w Brzezinach (2A)
........5 Kacper Goleński ur.~1813 r., robotnik. Syn Stanisława Goleńskiego i Elżbiety (2A)
........+ Józefa Hańczuk
..........6 Łukasz Goleński ur. w 1837 r. w Brzezinach u.#226/1837 (2A) s. Kacpra Goleńskiego i Józefy Hańczuk (2A)
........5 Maciej Goliński ur. ~1820 r. (2A). Może s. Stanisława Guleńskiego?
........+ 1846 Barbara Lebian w Brzezinach (2A)
....3 Juliusz Kulinski ur. 1745 w Brzezinach s. Mikołaja Kulinskiego i Marianny (2A)
....3 Marianna Kulenska ur. 1752 c. Mikołaja Kulenskiego i Marianny w Brzezinach (2A)
....3 Franciszka Kulenska ur. 1755, c. Mikołaja Kulenskiego i Marianny w Brzezinach (2A)
....3 Marianna u 1761 c. Mikołaja Kulenskiego i Marianny w Brzezinach (2A)
..2 Stanisław Grduliński ur.~1720, świadek w 1750 w Brzezinach s.81 (2B). Stanisław Gulzinski 1743 świadek w Brzezinach (2A). Stanisław Guleński świadek 1750 r. w Brzezinach k.162 (2A). Stanisław Grduleski zm. w 1751 w Brzezinach zg k.211/1751 (2A). Może s. Jana Gulanskiego?
..+Konstancja (2A)
....3 Franciszek Grduleński ur. 1739 s. Stanisława i Konstancji w Brzezinach s.16 (2B) ....3 Magdalena Grduleńska ur. 1745 c. Stanisława i Konstancji w Brzezinach s.55/1745 (2B)
....3 Marianna Grduleńska ur. 1745 ż. Mariana Gniotka (2B)
....+ 1763 Maciej Gniotek w Brzezinach, ż. Marianna Grduleńszczanka m k.18/1763 (2A)
....3 Gertruda Grdulińska ur. 1746 r. w Brzezinach, c. Stanisława i Konstancji u s.60/1746 (2B)
....3 Antonina ur. V.1747 c. Stanisława Gdułeńskiego i Konstancji w Brzezinach u k.44/1747 (2A)
....3 Antoni Grduliński ur. 1747 r. w Brzezinach, s. Stanisława i Konstancji u s.65/1747 (2B)
....+ Agnieszka (2)
......4 Elżbieta Guluska ur. 1767, c. Antoniego Guluskiego i Agnieszki w Brzezinach u k.144/1767 (2A)
....3 Małgorzata Grdulińska ur. 5.VI.1750 r. w Brzezinach, c. Stanisława i Konstancji u s.83/1750 (2B)
..2 Jakub Gulenycki ur.~1720, świadek w Brzezinach w 1744 r. (2A)
....3 Wawrzyniec Józef Gulinski (2A) Może s. Mikołaja Gulinskiego, Stanisława Gulenskiego lub Jakuba Gulenyckiego
....+ Anna (2A)
......4 Stanisław Guliński ur. 4.V.1777 w Brzezinach (2A)

......4 Jadwiga Gulinska ur.~1780 (2B)
......+ Franciszek Stawiany (2B) ........5 Marianna Stawiany ur. 1801 w Brzezinach s.36 (2B)

..2 ?
....3 Tomasz Kulinski ur.~1750 (2A)
....+ 1771 Marianna Kazimierz w Brzezinach k.67 (2A)
......4 Maciej Kalinski syn Tomasza i Marianny Kazimierz w Brzezinach (2A)
......4 Hiacent Ignacy Kulinski ur.~1790 r., świadek w 1817 z Lisowic (2B), zm. przed 1827, może b. Józefa i Jakuba? , może s. Tomasza albo Juliusza s. Mikołaja?
......+1809 Dorota Szymańska, śl. z Ignacym w Lisowicach (2A)
........5 Dorota Kulinska ur. 1810 w Lisowicach (2A)
........5 Konstancja Kulinska ur. IV.1814 w Lisowicach (2A), 1814 w Lisowicach (2B)
........5 Franciszek Ksawery Kulinski ur. XII.1816 w Lisowicach (2B)
........5 Agnieszka Kulinska ur. I.1818 w Lisowicach (2B)
........5 Józefa Kulinska ur. III.1820 w Lisowicach (2B)
........5 Albin Kulinski ur. 1821 r. w Lisowcach s. Hiacenta i Agaty (błąd kopisty?) (2B)
........5 Marianna Kulinska ur. 1823 c. Hiacenta i Doroty Szymańskiej (2B)
........5 Franciszka Kulinska ur. 1825 r. w Lisowicach, c. Hiacenta i Doroty Szymańskiej (2B). W 1846 świadek w Lisowicach (2B)

....3 Ignacy Kulinski (2A) (2B)
....+ Marianna (2A) Marianna Moranska (2B)
......4 Katarzyna Elżbieta Kulinska ur. 1792 w Tworzynkach k.15 (2A), ur.~1800 (2B)
......+ Michał Licki (2B)
........5 Katarzyna Licka ur. IX.1820 w Lisowicch (2B)
......4 Ignacy Kulinski ur. 1802 w Koluszkach, matka Marianna Morańska s.91 (2B)
......4 Antonina Kulinska ur. 1808 w Koluszkach, matka Marianna Muranowska s.199 (2B)
......4 Józef Kulinski ur.~1795, robotnik w 1818 (2B), może b. Józefa i Jakuba?, może s. Tomasza albo Juliusza s. Mikołaja?
......+ Marianna Rybak (2B)
........5 Małgorzata Kulinska ur. VI.1818 w Brzezinach (2B)

......4 Jakub Kulinski ur.~1800 (2A) (2B), może b. Józefa i Hiacenta?, może s. Tomasza albo Juliusza s. Mikołaja?
......+ Dorota Szymańska zm przed 1834 (2A). Dorota Kulinska świadek w Lisowicach w 1819 (2B)
........5 Anna Kulinska ur. 1827 w Lisowicach u#188/1827 (2A)
......+ Józefa Dąbrowska (2B)
........5 Jadwiga Kulinska ur. 1834 w Brzezinach u#233/1834 (2B)

KOLUSZKI

......4 Adam Goliński ur. ~1790 r. (2A), może s. Jana Gulińskiego z Brzezin?
......+ 1814 Katarzyna Wójcik w Koluszkach (2A)
........5 Elżbieta Golińska (2B) może c. Adama?
........+ Adam Mrówka (2B)
..........6 Konstancja Mrówka ur. III.1813 w Koluszkach (2B)
..........6 Paweł Mrówka ur. I.1821 w Koluszkach (2B)
..........6 Stanisław Mrówka ur. 1825 w Koluszkach (2B)

......4 Grzegorz Goliński ur.~1797 (2B)
......+ Elżbieta (2B), zm. w lub przed 1833
........5 Adam Goliński ur. 1822 w Koluszkach (2B)
........5 Michał Goliński ur. 1823 w Koluszkach (2B)
......+ 1833 Helena Nawrocka lat 33, mąż Grzegorz Goliński lat 36 wdowiec w Małczewie (2A)

MAŁCZEW i PRZANOWICE

..2 Franciszek Guleńszczak u.~1730 (2A)
..+ Katarzyna (2A)
....3 Marianna Guleńszczak u. w r. 1751 w Małczewie (2A)
..+ 1767 Kazimierz Nowaczek m. Marianny Goliszonki w Małczewie m k.191/1767 (2A). Może m. tej Marianny?
....3 Zofia Guleńszczak u. 1752 w Małczewie (2A)
..2 Marcin Guliński u.~1730 r., robotnik (2A), zm. w 1790 r. w Małczewie w wieku 60 lat. (2A)
..+ Kunegunda (2A)
....3 Marcin Guliński u.~1750 r. (2A). Zm. w lub przed 1798 r. Może s. Marcina?
....+ Kunegunda po mężu Golinska (2A), zm. w 1798 w Małczewie, wdowa (2A)
......4 Jakub Guliński u. 26.VIII.1772 r. w Małczewie. Syn Marcina Gulinskiego i Kunegundy (2A)
......+ 1793 Katarzyna Kazimierz (lub Kazimierek) w Małczewie. Mąż Jakub Golińszczak (2A)
......+ Matylda (2A) Matylda Jagiełło ż. Jakuba (2B)
........5 Marianna Gulińska u. 1798 r. w Małczewie, c. Jakuba i Matyldy (2A)
......+ 1802 Elżbieta Krusz (Kruś?) (2A)
........5 Jan Golinski u. 1801s. Jakuba i Matyldy Jagiello s.23 (2B)
........+ Rozalia Ogrodniczek (2B)
..........6 Anna Golinska u. 1825 w Małczewie (2B)

........5 Julianna Gulińska u. I.1804 w w Małczewie, matka Elżbieta Kryś s.94 (2B)
........5 Ewa Gulińska u. XII.1804 w w Małczewie, matka Elżbieta Kryś s.120 (2B)
........5 Katarzyna Gulińska u. 1806 w w Małczewie, matka Elżbieta Przychodnia s.160 (2B)
........5 Walenty Guleński u. 1810 w Małczewie. Syn Jakuba Golińskiego i Elżbiety Krusz (2A)
........+ Agata Lasota (2B). Może ż. tego Walentego Guleńskiego?
..........6 Józefa Guleńska u. 1830 w Małczewie, c. Walentego i Agaty. Zm w Małczewie 1836 zg#36/1836 (2B)
..........6 Marianna Guleńska u. 1835 w Małczewie u.#81/1835 c. Walentego Golenskiego i Agaty Lasota (2B). Zm. w Małczewie 1835 zg#55/1835 (2B)
..........6 Maciej Goliński u. 1836 w Małczewie s. Walentego i Agaty (2A)
........5 Bonawentura Goliński u. 1813 w Małczewie. (2B)
........+ 1832 Antonina Gałązka w Małczewie. Bonawentura ma 19 lat. (2A)
..........6 Agata Guleńska u. 1839 w Małczewie. Zm. 1840 w Małczewie zg#105/1840 (2B)
........5 Marianna Gulińska u. VI.1818 w Małczewie, c. robotnika Pawła Golińskiego i Elżbiety Kruś. (2B)
........5 Zofia Gulińska u. 1824 w Małczewie. (2A)
......+ 1825 Marianna Mikowińska wdowa z Małczewa. Jakub wdowiec (2A)
......4 Antoni Golenszczak s. Marcina i Kunegundy u. 1773, zm. 28.IV.1773 w Małczewie (2B)
......4 Marianna Golanska c. Marcina i Kunegundy u. 1775, zm. 19.II.1776 w Małczewie (2B)
......4 Marianna Golańska u. 11.III.1777 r. w Małczewie c. Marcina Golańskiego i Kunegundy (2A), Golinska (2B)
......+ Jan Fortuna (2B)
........5 Agnieszka Fortuna u. 1816 w Małczewie, c. Jana Fortuny i Marianny Golinskiej (2B)
........5 Anastazja Fortuna u. 1817 w Małczewie, c. Jana Fortuny i Marianny Golinskiej (2B)
........5 Franciszka Fortuna u. 1820 w Małczewie, c. Jana Fortuny i Marianny Golinskiej (2B)
......4 Tomasz Goliński u.~1770 r. (2A)
......+ Franciszka (2A)
........5 Marianna Gulinska u. 1786 c. Tomasza Gulinskiego i Franciszki w Małczewie u k.151/1786 (2A)
........5 Joanna Golinska u. 1789 c. Tomasza Golinskiego i Franciszki w Małczewie u k.160/1789 (2A)
........5 Agata Golinska u. 1792 w Małczewie, zm. 1793 w Małczewie (2A)
........5 Jakub Gólinski, "owczarz" zm.~1813, może s. Tomasza? (2B)
........+ Krystyna Grudzińska (2B). Między 1813 i 1816 poślubiła Michała Pancera
..........6 Marianna Gólinska u. 10.XI.1813 w Przanowicach (2B)
........5 Walenty Goliński u. II.1793 w Małczewie, s. Tomasza Golinszczak i Franciszki (2A)
........+ 1821 Agata Jasztyk (Asztel) w Małczewie (2A)
..........6 Julianna Golińska u. IV.1822 r. w Małczewie c. Walentego i Agaty Asztel (2B)
..........+ Wawrzyniec Barterak (2A)
............7 Antonina Barterak u. 1870 w Tadzinie c. Julianny Gulianskiej u#720/1870 (2A)
..........6 Maciej Goliński u. 1823 r. w Małczewie, s. Walentego Golinskiego i Agaty (2B)
..........6 Marianna Golińska u. 1826 r. w Małczewie, c. Walentego Golinskiego i Agaty Asztel (2B)
..........6 Jadwiga Gulińska u. 1827 u#250/1827 c. Walentego Golinskiego i Agaty Asztel (2B)
........+ 1828 Marianna Bartłomiak z Paprotnej w Małczewie (2A) zm. w 1888, lat 76, wdowa po Tomaszu Golenskim, c. Jana Bartłomiak zg#5/1888 (2A)
..........6 Helena Golińska u. 1830 r. w Małczewie (2B)
..........6 Katarzyna Golińska u. 1831 w Małczewie u#101/1831 (2B)
........+ 1831 Marianna Biniewska w Małczewie (2A)
..........6 Franciszka Golinska u. 1832 c. Walentego Golimskiego i Marianny Biniarskiej u#160/1832 (2B)
..........6 Maciej Goliński u. ~1834. (2A). W 1870 świadek w Przanowicach #7 i 64/1870 (2A). W 1874 świadek w Przanowicach #195/1874 (2A), ma lat 50 w 1874 w Przanowicach #188/1877 (2A)
..........+ 1853 Marianna Januszkowska u.~1839 z Lipin (2A). W 1869 ma 30 lat. (2A)
............7 Antoni Goliński u. 1869 w Polik (2A)
............7 Marianna Golińska u. 1874 w Przanowicach u.#25/1874. Ojciec Maciej z Przanowic ma 40 lat (2A)
............7 Walenty Goliński u. 1874 w Przanowicach u.#26/1874. Ojciec Maciej z Przanowic ma 40 lat (2A)
..........+ Marianna Sarmakowska u.~1834, zm. w 1889, lat 54, wdowa po Macieju Golińskim w Przanowicach zg.#108/1889 (2A)
..........6 Franciszek Goliński u. 1832 r. w Małczewie u.#160/1832 (2B)
..........6 Franciszek Goliński u. 1835 r. w Małczewie u.#96/1835 s. Walentego Golinskiego i Marianny Binieckiej (2B) zm. 1835 w Małczewie zg#95/1835
..........6 Stanisław Goliński u.~1842. W 1870 r. ma 28 lat. (2A)
..........+ Dorota Nyk u.~1843. W 1870 r. ma 27 lat. (2A)
............7 Zofia Gulińska u. 1868 w Przanowicach u.#270/1868 (2A)
............7 Andrzej Goliński u. 1877 w Przanowicach u.#188/1877 (2A)
............7 Józef Goliński u. 21.IV.1870 w Przanowicach u#64/1870 s. Adama Golinskiego lat 28 i Doroty z Niskowa (2A)
............7 Antonina Golińska u. 1871 w Przanowicach u.#70/1871 c. Stanisława Golinskiego i Doroty Wrzyk (2A)
............7 Franciszek Goliński u. 1874 w Przanowicach u.#195/1874 s. Stanisława Gralińskiego i Doroty Nyk. (2A)
........5 Stefan Goliński u. 1799 r. w Małczewie (2A)
........+ 1823 Zofia Jasztel w Małczewie. (2A)
..........6 Marianna Golińska ur. 1825 r. w Małczewie, c. Stefana i Zofii z Lasoty (2B)
..........6 Tomasz Goliński u. 17.XII.1826 w Małczewie (2A), s. Stefana Golińskiego i Zofii Jastel (2B)
..........6 Grzegorz Goliński u. 1829 r. w Małczewie, c. Stefana i Zofii Asztul (2B)
..........6 Katarzyna Golinska u. 1831 w Małczewie, c. Stefana i Zofii Kasztelan u.#237/1831 (2B)
..........6 Mateusz Goliński u. 1838 w Małczewie, s. Szczepana i Zofii. Zm. 1839 w Małczewie zg#185/1839 (2B)
........5 Konstancja Golinska u. 1802 w Małczewie, c. Tomasza i Franciszki Przychodniej s.84 (2B)
....3 Tomasz Goliński u. 1756 s. Marcina Golińskiego i Kunegundy w Małczewie (2A)
....+ 1774 Franciszka Krzysztof w Małczewie k.74/1744 (2A)
......4 Agata Golinska u. 1792 zm. 1792 w Małczewie (2A)
......4 Walenty Golińszczak u. 1793 w Małczewie s. Tomasza i Franciszki k.20 (2A)
......4 Stefania Golinska u. 1799 w Małczewie (2A)
....3 Jan Gułeski u. 1760 s. Marcina Gułeskiego i Kunegundy w Małczewie (2A)
....+ Katarzyna (2A)
......4 Adam Goliński u. 1787 w Małczewie s. Jana Golińskiego i Katarzyny u k.155/1787 (2A), robotnik w 1818 (2B)
......+ Marianna Bolesław (2B)
........5 Piotr Goliński u. 1812 r. w Małczewie (2B)
........+ 1835 Julianna Wybowska w Małczewie, u.~1816. W 1835 r. ma 19 lat, Piotr ma 22 lata. (2A)
......+ Katarzyna Cyprian (2B)
........5 Agata Golińska u. I.1816 (2B)
........5 Marianna Golińska u. VIII.1818 (2B)
......4 Agnieszka Golińska u.1791 w Małczewie, c. Jana i Katarzyny k.7 (2A)
......4 Elżbieta Golińska u. 29.X.1792 w Małczewie c. Jana Golinskiego i Katarzyny (2A)
......4 Marianna Goleńska u. 1794 w Małczewie c. Jana Golinskiego i Katarzyny (2A)
......+ 1809 Wawrzyniec Kowalski (2A) Kowalczyk (2B)
........5 Katarzyna Kowalczyk ur. 1812 w Małczewie (2B)
........5 Anna Kowalczyk u. 1814 (2B)
........5 Kunegunda Kowalczyk ur. 1817 w Małczewie (2B)
........5 Kacper Kowalski u. 1820 w Małczewie (2B)
........5 Piotr Kowalski u. 1825 w Adamowie (2B)
........5 Wojciech Kowalski s. Wawrzyńca i Marianny Golinskiej w Małczewie (2B)
........5 Katarzyna Golińska u. 1796 c. Jana i Katarzyny Golinskich (2A), u. 1796 w Małczewie (2B)
........+ Andrzej Brzeziński, robotnik (2B)
..........6 Franciszka Brzezińska ur. 1822 w Adamowie (2B)
........+ Jan Adamski. Może m. tej Katarzyny? (2B)
..........6 Jozefa Adamska u. 1833 w Rozworzynie u.#42/1833 (2B)
......4 Michał Goliński u. 1796 w Małczewie. Robotnik. (2A)
......+ 1821 Katarzyna Czerwińska w Małczewie (2A)
........5 Elżbieta Golińska u. 1822 w Małczewie c. Katarzyny Krupa (błąd kopisty) (2B)
........5 Józef Goliński u. 1822 w Małczewie (2B)
........5 Franciszka Golińska u. 1825 w Małczewie (2B)
........5 Kacper Goliński ur 1829 w Małczewie (2B)
......4 Katarzyna Golińska u.1797 w Małczewie, c. Jana i Katarzyny k.42 (2A)
......4 Józef Goliński u.1800 w Małczewie, c. Jana i Katarzyny s.5 (2B)
......+ 1819 Barbara Przychodnia (2A) (2B)
........5 Brygida Golińska u. 1824 w Małczewie (2B)
........5 Elżbieta Golińska u. 1828 w Małczewie, u.#74/1828 (2A), (2B)
....3 Adam Stefan Goliński u. 1763 r. w Małczewie s. Marcina i Kunegundy Golinskich u k.129/1763 (2A)
....3 Wiktoria Golińska u. 1767 c Marcina Golińskiego i Kunegundy w Małczewie u k.149/1767 (2A)
....+ 1791 M. Grzegorczyk (2A)
......4 Marianna Grzegorczyk u. 1812 w Małczewie (2B)

....3 Karol Golińszczak z Małczewa u.~1770 r. (2A). Może s. Franciszka u.~1730 lub Marcina u. ~1730 r.
....+ Franciszka (2A)
......4 Magdalena Golińszczak u. w r. 1791 w Małczewie, k.7 (2A), w V.1816 Magdalena Golinska świadek w Małczewie (2B)
......+ Stefan Studziński (2)
........5 Julianna Studzińska u. II.1815 w Małczewie c. Stefana Studzińskiego i Magdaleny Golińskiej (2B)
........5 Paweł Studziński u. I.1817 w Małczewie s. Stefana Studzińskiego i Magdaleny Golińskiej (2B)
........5 Walenty Studziński u. II.1820 w Małczewie s. Stefana Studzińskiego i Magdaleny Golińskiej (2B)
........5 Michał Studziński u. 1825 w Małczewie s. Stefana Studzińskiego i Magdaleny Golińskiej (2B)
......4 Helena Golińska u. II.1793 r. w Małczewie c. Karola Golinskiego i Franciszki, k.20 (2A)
......+ Paweł Łapczyński, robotnik (2B) Paweł Łapka (2B)
........5 Wojciech Łapiński u. 1814 w Małczewie s. Pawła Łapińskiego i Heleny Golińskiej (2B)
........5 Marianna Łapczyńska ur. 1816 c. Pawła Łapczyńskiego i Heleny Golińskiej (2B)
........5 Kazimierz Łopatka u. 1817 s. Pawła Łopatki i Heleny Golińskiej (2B)
........5 Jan Łapka u. 1826 s. Pawła Łapki i Heleny Golińskiej (2B)
......4 Marcin Goliński u. 3.XII.1795 r. w Małczewie, s. Karola i Franciszki (2A), hutnik, zm. 24.III.1841 r. w Hucie Jarczewskiej w wieku l. 47, zg.#36/1841 (5), (6)
......+ 6.XI.1819 Marianna Zagrodnica lub Zagrodniczanka lub Ogrodnik u. ~ 1801, ślub w Małczewie (2A), śl.#69/1819 (5), zm. w 1855 r. we wsi Nowy Świat, par. Wilczyska, pow. łukowski, woj. lubelskie (6)
........5 Antoni Goliński u. 12.VI.1822 r. w Osinach u.#167/1822, s. Marcina Golinskiego i Marianny Ogrodniczek (2B) (6). Nie występuje w ślubach 1844-1869. Zm. w r. 1822 w Małczewie, par. Brzeziny, zg.#107/1822 (6)
........5 Wojciech Goliński ur. 16.IV.1823 r. w Małczewie, s. Marcina Golinskiego i Marianny Ogrodniczek (2B) u.#94/1823, zm. w 1875 r. we wsi Germanicha, par. Wilczyska, pow. łukowski, woj. lubelskie) (5), (6).
........+ 1846 Katarzyna Wiączek, śl.#46/1846, zm w r. 1881 we wsi Germanicha, par. Wilczyska, pow. łukowski, woj. lubelskie (6)
.........6 Anna Golińska u. 1848, u.#46/1848, zm w r. 1855 we wsi Nowy Swiat, par. Wilczyska, zg.#8/1855 (6)
.........6 Marianna Golińska u. 1850, u.#73/1850 we wsi Nowy Swiat, par. Wilczyska (6)
..........7 Paweł Goliński u. w r.1871, u.#2/1871, dziecko panieńskie, zm w r.1879 we wsi Germanicha, par. Wilczyska zg.#82/1879 (6)
.........+ 1882 Wojciecha Bogusz we wsi Germanicha, par. Wilczyska, śl.#46/1882 (6)
.........6 Rozalia Golińska ur. 1853, u.#88/1853, zm. w r. 1854 we wsi Nowy Swiat, par. Wilczyska, zg.#96/1854 (6)
.........6 Stanisław Goliński u. w r.1856 we wsi Germanicha, par. Wilczyska, u.#81/1856 (6)
.........+ 1883 Katarzyna Lada, śl.#21/1883 (6)
..........7 Marianna Golińska u. 1884, u.#33/1889, zm. w r. 1889 w Jarczewie, par. Wilczyska, zg.#117/1889 (6)
..........7 Jan Goliński u. w r.1885 w Jarczewie, par. Wilczyska, u.#210/1885 (6)
..........+ 1908 Helena Srachurska w par. Wilczyska, śl.#59/1908 (6)
...........8 Stanisław Goliński ur. w r.1909, u.#128/1909, zm. w r. 1993 w par. Wilczyska, zg.#21/1993 (6)
...........+ Wiktoria u. w r. 1908, zm. w r. 1985 w par. Wilczyska (6)
............9 Barbara Golińska u. w r. 1912 (6)
...........8 Józef Goliński u. w r.1885 w Jarczewie (6)
..........7 Anna Golińska u. 1892, u.#175/1892, zm. w r. 1893 w Jarczewie, zg.#100/1893 (6)
..........7 Józefa Golińska u. w r.1888 w par. Wilczyska, u.#20/1888 (6)
..........7 Tomasz Goliński u. w r.1894 w par. Wilczyska, u.#314/1894 (6)
..........7 Bronisława Golińska u. w r.1900 w par. Wilczyska, u.#166/1900 (6)
..........7 Helena Golińska u. w r.1905 w par. Wilczyska, u.#85/1905 (6)
.........6 Jan Goliński u. w r.1860 w par. Wilczyska, u.#62/1860 (6)
.........6 Michał Goliński u. w r.1864 w par. Wilczyska, u.#161/1864 (6)
........5 Franciszka Golińska u. ~1829, zm. 1832 r. w wieku 3 lat w Hucie Bedońskiej w par. Mileszki, zg.#67/1832 (6)
......+ Agata (2B) (6)
........5 Joanna Golińska u. 1825 w Małczewie, c. Marcina Golinskiego i Marianny Ogrodniczek (2B)
........5 Jakub Goliński u. 22.VII.1830 w Hucie Bedońskiej par. Mileszki s. Marianny z Ogrodniczków u.#103/1830 (5), zm. w r. 1886 we wsi Germanicha, par. Wilczyska zg.#105/1886 (6)
........+ 1851 Agnieszka Motyka l.19 c. Onufrego i Marianny śl.#19/1851. Agnieszka Motyka u. w r. 1851 u.19/1851, zm. we wsi Germanicha, par. Wilczyska zg.#25/1896 (6)
.........6 Marianna Golińska u. w r. 1852, we wsi Germanicha, par. Wilczyska u.#26/1852 (6)
.........+ 1873 Paweł Czajka we wsi Germanicha, par. Wilczyska śl.#13/1873 (6)
.........6 Józef Goliński u. w r. 1853, u.#149/1853, zm. w r. 1888 we wsi Germanicha, par. Wilczyska (6)
.........+ 1878 Rozalia Mańkowska u. w r. 1857, u.#103/1857 w Podosie, zm. w r. 1911 we wsi Germanicha, par. Wilczyska, zg. #88/1911 (6)
..........7 Józefa Golińska u. w r.1879 we wsi Germanicha, par. Wilczyska, u.#155/1879 (6)
..........+ 1909 Michał Kawałkiewicz w par. Wilczyska śl.#61/1909 (6)
...........8 Michał Kawałkiewicz u. w r. 1914, zm w r. 1964 (6)
...........+ Genowefa u. w r. 1920, zm. w r. 1996 w par. Wandów (6)
...........9 Jerzy Kawałkiewicz u. w r. 1943, zm. w r. 1964 w par. Wandów (6)
..........7 Aleksandra Golińska u. w r.1882 we wsi Germanicha, par. Wilczyska, u.#136/1882 (6)
..........7 Jan Piotr Goliński u w r. 1885, u.#116/1885, zm. w r. 1956 we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
..........+ 1911 Władysława Chudzik, śl.#73/1911, u. w r. 1892, u.#60/1892, zm. w r. 1956 we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
...........8 Stefan Goliński u w r. 1912, u.#227/1912, zm. w r. 1959 we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
...........+ Leokadia Alaba u. w r. 1915, zm. w r. 1994 we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
............9 Kazimierz Goliński u. w r.1932, zm. w r. 2008 w par. Wandów (6)
............9 Jan Goliński u. w r.1942, zm. w r. 2013 w par. Wilczyska (6)
............9 Wiesław Goliński u. w r.1948, zm. w r. 2001 w par. Wandów (6)
............9 Zdzisław Goliński u. w r.1956, zm. w r. 1986 we wsi Germanicha, par. Wandów, od uderzenia pioruna (6)
...........8 Józef Goliński u. 28.II.1916. 11.IX.1943 przewieziony z więzienia Pawiak do Auschwitz-Birkenau (nr obozowy 150459). W r. 1944 przewieziony do KL Natzweiler, w r. 1945 wyzwolony z obozu Dachau. Zm. w r. 1977 we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
...........+ Marianna Jakubiec u. w r. 1918, zm. w r. 1985 we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
............9 Józef Goliński u. w r. 1939 we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
............+ 1978 Ewa Czarnecka (6)
............9 Krystyna Golińska u. w r.1941 we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
............+ 1960 Jerzy Matyka (6)
.............10 Bożena Matyka u. w r. 1961 we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
.............+ Zdzisław Romanowski (6)
.............10 Leszek Matyka u. w r. 1963 we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
.............+ Bożena (6)
............9 Jerzy Goliński u. we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
............+ Teresa Szczygielska u we wsi Wnętrzne, w par. Wandów (6)
.............10 Renata Golińska u. we wsi Wiązowna, par. Wiązowna (6)
.............+ Robert Koziarski (6)
.............10 Paweł Goliński u. we wsi Wiązowna, par. Wiązowna (6)
............9 Zofia Golińska u. w r. 1956, zm. w r. 1998 we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
............+ 1975 Sławomir Redzik (6)
.............10 Mariusz Redzik u. w r. 1976, zm. w r.1997 we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
.............10 Rafał Redzik u. we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
.............+ Małgorzata Jakubiec (6)
.............10 Justyna Redzik u. we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
.............10 Katarzyna Redzik u. we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
.............+ Łukasz Rozmus (6)
.............10 Marzena Redzik (6)
.............10 Agnieszka Redzik (6)
.............+ Arkadiusz Łukasik (6)
.........7 Helena Golińska u. w r. 1890, u.#80/1890, zm. w r. 1942 (6)
.........+ 1912 Antoni Miszkurka, śl.#40/1912, zm. w r. 1942 (6)
........6 Katarzyna Golińska u. w r. 1859, u.#62/1859, zm. w r. 1885 we wsi Germanicha, par. Wilczyska (6)
........+ 1885 Stanisław Jakubiec, śl.#38/1885 we wsi Germanicha, par. Wilczyska (6)
........6 Anna Golińska u. w r. 1864, u.#110/1864 we wsi Germanicha, par. Wilczyska (6)
........+ 1888 Franciszek Pszczoła, śl.#6/1888 (6)
........6 Rozalia Golińska u w r. 1857, u.#45/1857 we wsi Germanicha, par. Wilczyska (6)
........+ 1882 Walenty Kowalski, śl.#77/1882 (6)
........6 Jan Goliński u. w r. 1870, u.#52/1870, zm. w r. 1880, zg.#107/1880 we wsi Germanicha, par. Wilczyska (6)
........6 Agnieszka Golińska u. w r. 1861, u.#172/1861 we wsi Germanicha, par. Wilczyska (6)
........+ 1886 Hieronim Broś we wsi Germanicha, par. Wilczyska, u. w r. 1860, u.#128/1860 (6)
........6 Stanisław Goliński u. w r. 1886, u.#165/1866, zm. we wsi Germanicha, par. Wilczyska (6)
........+ 1893 Marianna Lada, śl.#60/1893 (6)
.........7 Bolesław Goliński u. w r. 1894, u.#242/1894, zm. w r. 1897, zg.#172/1897 we wsi Germanicha, par. Wilczyska (6)
.........7 Stefan Goliński u. w r. 1900, u.#284/1900, zm. w r. 1900, zg.#219/1900 we wsi Germanicha, par. Wilczyska (6)
.........7 Stanisław Goliński u. w r. 1903, u.#4/1903 we wsi Germanicha, par. Wilczyska, zm. w r. 1974 w Sońsku, par. Sońsk, pow. ciechanowski (6)
.........+ Marianna Jaloska u. w r. 1913 w Fiukówce, par. Radoryż, pow. łukowski (6)
..........8 Adela Golińska u. w r. 1928 we wsi Germanicha, par. Wilczyska, zm. w r. 1997 w Sońsku, par. Sońsk, pow. ciechanowski (6)
..........+ Marian Sobiech u. w r. 1922 we wsi Grudź, par. Wandów. Zm. w r. 2011 w Sońsku, par. Sońsk, pow. ciechanowski (6)
...........9 Kazimierz Sobiech (6)
...........9 Ewa Sobiech (6)
...........9 Jarosław Sobiech (6)
..........8 Tadeusz Goliński (6)
..........+ Ciechocka (6)
...........9 Adam Goliński u. w r. 1955, zm. w r. 1965 we wsi Damięty, par. Sońsk, pow. ciechanowski (6)
...........9 Anna Golińska (6)
...........+ Zięcina (6)
..........8 Kazimiera Golińska u. w r. 1933 we wsi Germanicha, par. Wilczyska (6)
..........+ 1955 Jan Osial we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
...........9 Roman Osial u. we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
...........9 Marek Osial (6)
...........9 Tomasz Osial u. we wsi Germanicha, par. Wandów (6)
.........7 Stefan Goliński u. w r. 1906, u.#152/1906, zm. we wsi Germanicha, par. Wilczyska (6)
.........7 Marianna Golińska u. w r. 1908, u.#304/1908, zm. w r. 1912 we wsi Germanicha, par. Wilczyska, zg.#54/1912 (6)
.........7 Julianna Golińska u. w r. 1898, u.#26/1898, zm. w r. 1989 we wsi Germanicha, par. Wilczyska, zg.#40/1989 (6)
.........+ Julian Broś (6)
..........8 Władysława Broś (6)
..........8 Janina Broś (6)
..........8 Kazimierz Broś (6)
.......5 Marianna Golińska u. w r. 1828, u.#29/1828, zm. w r. 1832 w Hucie Bedońskiej w par. Mileszki, zg.#57/1832 (6)
.......5 Antonia Golińska u. ~ 1835 r. (6)
.......+ 31.I.1853 Antoni Lenk śl.#23/1853
........6 Piotr Lenk u. ~ 1863 r., zm. w r. 1865 w Woli Żelechowskiej, par. Żelechów (6)
.......5 Helena Golińska u. ~ 1835 r. (6)
.......+ 1860 Piotr Papieski, śl.#19/1860, u. w r. 1840 w Dworni, par. Wilczyska, u.#35/1840 (6)
........6 Józef Papieski u. w r. 1863 w Dworni, par. Wilczyska, u.#39/1863 (6)
........6 Jan Papieski u. w r. 1865 w Dworni, par. Wilczyska, u.#30/1865 (6)
........6 Józefa Papieska u. w r. 1867 w Dworni, par. Wilczyska, u.#79/1867 (6)
........6 Jan Papieski u. w r. 1865 w Dworni, par. Wilczyska, u.#30/1865 (6)
........6 Jakub Papieski u. w r. 1868 w Dworni, par. Wilczyska, u.#130/1868 (6)
.......5 Franciszek Goliński u. ~ 1837 r., zm. w Koloni Podosie, par. Wilczyska, zg.#44/1842 (6)
.......5 Franciszek Goliński u. ~ 1837 r., zm. w Koloni Podosie, par. Wilczyska, zg.#44/1842 (6)
......4 Jan Goliński u. 1796 w Małczewie, s. Karola i Franciszki (2A)
......4 Jan Goliński u. 1798 w Małczewie, s. Karola i Franciszki. Robotnik (2A)
......+ 1825 Anastazja Stępień w Małczewie (2A)
........5 Antoni Goliński u. 16.I.1828 r. w Małczewie u.#9/1828 (2A). Nie występuje w ślubach 1844-1869
........5 Helena Golińska u. 1829 r. w Małczewie (2B)
......+ 1830 Katarzyna Skórska (Skórzanka) w Małczewie (2A) zm. w 1887, lat 90, c. Jana Skórskiego zg#27/1887 (2A)
........5 Tomasz Goliński u. w r. 1832 w Małczewie (2A) (2B)
........+ Agnieszka Wielazłowska u. ~1830 r. (2A)
..........6 Zofia Golińska u. w r. 1870 w Małczewie. Tomasz ma 40 lat, Agnieszka 38 (2A)
..........6 Jan Goliński u. w r. 1873 w Małczewie. Tomasz ma 42 lata, Agnieszka 41 (2A)
........5 Maciej Goliński u. w r. 1835 w Małczewie u.#55/1835 s. Jana Golinskiego i Katarzyny Skórzanki (2B)
........5 Katarzyna Golińska u. 1838 r. w Małczewie c. Jana Golinskiego i Katarzyny Skórzanki. Zm. 1840 w Małczewie zg#102/1840 (2B)
........5 Walenty Goliński u. 1840 r. w Małczewie s. Jana Golinskiego i Katarzyny Skórzanki. Zm. 1841 w Małczewie zg#102/1841 (2B)
......4 Walenty Goliński u. 1801 r. w Małczewie s. Karola i Franciszki Wawrzowskiej s.45 (2B)
......4 Marianna Golińska u. 1804 r. w Małczewie c. Karola i Franciszki Wawrzonkówny s.95 (2B)

........5 Walenty Goliński u. ~1844 r. W r. 1870 ma lat 26 (2A)
........+ 1870 Marianna Grzegorczyk (2A)
..........6 Józefa Golińska u. w Małczewie w r. 1870, u.#52/1870 (2A)
..........6 Antonina Golinska u. w r. 1874 w Lisowicach (2A)

......4 Piotr Goliński u. ~1780 r. Robotnik w 1821 r. (2A) (2B)
......+ 1806 Apolonia Jadomsiak (2B) c. Adama. Apolonia Witczak u. 1785 w Krzepaniu (Krzepaniewie) świadek XII.1818 r. w Małczewie (2B). Zm. Apolonia Golinska w 1840 w Małczewie w wieku 55 lat #199/1840 (2B)
.......5 Kasper Goliński u. w r. 1807 w Małczewie, (2A) Robotnik. (2B)
........+ 1823 Marianna Nowak w Małczewie (2A)
..........6 Jakub Goliński u. w r. 1824 w Małczewie (2B)
..........6 Maciej Golinski u. w r. 1826 w Małczewie, s. Kaspra i Marianny Nowak (2B)
..........6 Stanisław Goliński u. w r. 1833 w Małczewie u.#2/1833 (2A), ur. 1829 w Małczewie s. Marianny Nowackiej (2B)
..........6 Piotr Goliński u. w r. 1833 w Małczewie, u.#2/1833(2B). Zm. 1835 w Małczewie zg.#20/1835 (2B)
..........6 Adam Goliński u. w r. 1835 w Małczewie, u.#256/1835 (2B)
..........6 Łukasz Goliński u. w 1837 r. w Małczewie. Zm. w r. 1837 w Małczewie, zg.#180/1837 (2B)
........5 Marianna Golińska u. w 1811 r. w Małczewie, c. Piotra Golinskiego i Apolonii Adamus (2A)
........5 Agnieszka Golińska u. XII.1821 w Małczewie, c. Apolonii Kwaśniak (błąd kopisty?) w Małczewie (2B)
........+ 1844 Józef Wołowicz w Rawie Mazowieckiej, śl.#33/1844 (4)

........5 Jan Goliński u. w r. 1797 w Małczewie (2A) (2B)
........+ 1829 Barbara Pastuszak (2B)
..........6 Ewa Golinska u. XII.1820, c. Jana Golinskiego i Barbary Pastuszak (2B)
..........6 Antoni Goliński u. 12.VIII.1827 w Małczewie, u.#15/1827. Syn Jana Golinskiego gospodarza (27 lat) i Barbary Pastuszak (2A). Matka Barbara Pastuszak (2B). Nie występuje w ślubach 1844-1869
........+ Katarzyna Korcz (może ż. tego Jana?) (2B)
..........6 Franciszka Golińska u. w r. 1830 w Małczewie (2B)
........+ Franciszka (2A)

......4 Jan Goliński, robotnik w 1820 r. (2A) u. ~1790 r. (2B)
......+ 1813 Rozalia Płóciennik, ślub w Małczewie (2A) (2B)
........5 Józef Goliński u. III.1815 w Małczewie, s. Jana Golinskiego i Rozalii Płóciennik (2B)
........5 Franciszka Golińska u. X.1819, c. Jana Golinskiego i Rozalii Płóciennik (2B)
........5 Michał Goliński u. IX.1820, s. Jana Golinskiego i Rozalii Płóciennik (2B)
........5 Marianna Golińska u. 1822 r., w Małczewie c. Jana Golinskiego i Rozalii Płóciennik (2B)
........5 Magdalena Golińska u. 1829 r., w Małczewie c. Jana Golinskiego i Rozalii Płóciennik (2B)

......4 Jakub Goliński u. w r.1798. W IV.1816 r. świadek w Małczewie (2B)
......+ Marianna ż. Jana (może ż. tego Jakuba?) (2B)
........5 Ewa Golińska u. w r. 1825 w Małczewie, c. Jana Golinskiego i Marianny (2B)
......+ Marianna Brzezińska (2B)
........5 Seweryn Goliński u. w r. 1829 w Małczewie (2B)
........5 Katarzyna Golińska u. w r. 1831 w Małczewie u.#78/1831 (2B)

....3 Wiktoria Golinska u. ~1780 r.(2B)
....+ Aleksy Grzelak (2B)
......4 Agnieszka Grzelak u. w r. 1800 w Małczewie (2B)
....3 Józef Goliński ur. ~1770 r.(2A)
....+ Matylda (2A)
......4 Grzegorz Goliński u. w r. 1797 w Małczewie. W r. 1833 wdowiec, lat 36 (2A), w 1817 i 1819 świadek w Małczewie (2B)
......+ 1814 Agnieszka Nowacka w Małczewie (2A)
........5 Michał Goliński u. IX.1819 w Małczewie (2B)
........5 Franciszek Goliński u. I.1822 w Małczewie (2B)
........5 Paweł Goliński u. I.1823 w Małczewie s. Agnieszki Nowaczek (2B)
........5 Katarzyna Golińska u. w r. 1828 w Małczewie. Grzegorz ma 37 lat (2A), u. w r. 1828, u.#101/1828 c. Agnieszki Nowak (2B)
......+ 1833 Helena Nowacka, wdowa lat 32, w Małczewie (2A)


..............8 Brunon Guliński u. ~1890r. , inżynier kolejowy, w czasie pierwszej wojny światowej ewakuowany w głąb Rosji. (3)
..............+ Maria Wizgierdow, pochodzenia litewskiego z Lidy (3)
................9 Maria Krystyna Gulińska u. ~1890 r. w Koluszkach (3)
................+ Stanisław Giernatowski (3)
................9 Maciej Guliński u. w r. 1922 w Koluszkach, zm. w r. 1997 (3)
..................10 Stanisław Guliński, filolog turecki, arabski i perski (3)
..................+ Agnieszka Węgrzycka (3)


źródła:
1. Wg danych z Ogólnopolskiego Indeksu Małżeństw do r. 1899
2A. Wg oryginalnych wpisów metrykalnych parafii rz-katolickiej w Brzezinach k. Łodzi
2B. Wg kopii wpisów metrykalnych parafii rz-katolickiej w Brzezinach k. Łodzi
3. Wg danych dostarczonych przez p. Stanisława Gulińskiego i p. Olimpię Konfisz, wnuczkę Marii Gulińskiej w r. 2010
4. Rok 2010. Dane z http://www.geneszukacz.genealodzy.pl/
5. Wg akt metrykalnych dostarczonych przez p. Pawła Golińskiego w 2014 r.
6. Wg danych dostarczonych przez p. Pawła Golińskiego w 2014 r.