Herb Suchekomnaty - Przedruk z Herbarza szlachty polskiej Zbigniewa Leszczyca, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995.

W czerwonem polu róg my¶liwski ze złotym krzyżem, na hełmie trzy strusie pióra. .