Herb Wiruszowa - Przedruk z Herbarza szlachty polskiej Zbigniewa Leszczyca, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995.

W srebrnym polu kozioł z podniesion± do biegu przedni± nog±, przednia częsc jego czarna, tylna częsc pokryta czerwono-białemi polami szachownicy, na hełmie pięc strusich piór.

Pieczętuj± się nim: