Ród Janinów. Zbilut i Cudzynowscy


HELP FOR ENGLISH SPEAKERS

.0 Jan Zbilut, rycerz, fundator ko¶cioła sw. Jakuba w Kazimierzy Małej nadał wie¶ Boguszyno(10). Jan Długosz potwierdza przynalezno¶ć Zbilutów do rodu Janinów (11), (12), (13), (14). Jan Zbilut z innymi rycerzami w roku 1084 towarzyszył Mieczysławowi, synowi księcia Bolesława Smiałego, gdy ten wracał do Polski z wygnania.
.1 Piotr, s. Jana ze Zbilutowa, dostojnika dworu królewskiego, h. Janina. W latach 1061-1071 otrzymał kanonię (15) (16)
.1 Jakub, s. Jana ze Zbilutowa, dostojnika dworu królewskiego, h. Janina. W latach 1061-1071 otrzymał kanonię (15) (16)
..2
...3
....4
.....5
......6
.......7 Jakub
........8 Marcin ur ~1330 r. Występuje w latach 1388, 1389, 1401, brat Pęcława. 1389-1401 Marcin, Marcisz z Cudzynowic, br. Pęcława (17) (18)
.........9 Stanisław Zielonka ur ~1360 r. W r. 1416 kupuje od Stachny wdowy po Arnoldzie ze Zbilutowic za 100 grzywien czę¶ci w Cudzynowicach, które przypadły Stachnie po bracie Marciszu i siostrze Jachnie. W r. 1421 Przejmuje czę¶ci Marcisza i Jachny kupione od Stanisława ze Zbilutowic za 100 grz posagu jego matki. 1423-5 Stanisław z Cz. s. Marcina (19). W 1425 Stanisław s. Marcina z Cz. naganiony przez Wojciecha z Cz. dowodzi ¶wiadectwem ¶wiadków szlach. i h. Szczyt w szczycie (Sczitwijsczice) zaw. Janina (20). Stanisław syn Marcina 1423-1425 (21)
.........+ Anna córka Franka z Biegłowa. W r. 1426 wdowa, występuje w r. 1428. W l. 1426-8 Anna wd. po Stanisławie z Cz. (22); 1426 Piotr z Cz. ma podzielic dobra z bratankiem Marciszem i Anna wd. po Stanisławie z Cz. Piotr bedzie miał 1/2 dziedzictwa, a reszte Anna z pasierbem Marciszem (23); Anna wd. po Stanisławie z Cz. ustepuje szwagrowi Piotrowi cz. w Cz., która trzyma z tytulu 20 grz. posagu (24);
..........10 Marcisz, s. Stanisława ur ~1390 r. Występuje w latach 1426, 1428, 1434, 1436 Marcisz i jego stryj Piotr dz. Cz. „indivissi vulgariter dicendo Nyeroszdzeleni” (25);
.........9 Piotr Zielonka, (wg. podanych relacji jest bratem Stanisława, stryjem Marcina i szwagrem Anny, h. Janina, w r. 1426 dzieli maj±tek z bratankiem Marcinem i Ann± wdow± po Stanisławie, 1436. Po 1427 pisze się z Miroszowa. 1427-34 Piotr Zielonka ongi¶ z Cudzynowic, obecnie z Miroszowa, h. Janina (26); Piotr z Miroszowa m±ż Zielonczynej (Zeloncziney) sprzedaje Piotrowi Sławomirowicowi z Cudzynowic cal± cz. po ojcu w Cudzynowicach. (27);
.........+Zielonczyna
..........10 Mikołaj Zielonka, domniemany s. Piotra ur~1390
..........+
...........11 Anastazja
...........+ Mikołaj Momot z Cudzynowic w 1444 zapisuje z. Anastazji c. Mik. Zielonki 60 grz. posagu i wiana na 1/2 dóbr (ZK 198 s. 232);
........8 Sławomir z Cudzynowic
.........9 Piotr s. Sławomira z Cudzynowic
.........9 Stanisław s. Sławomira z Cudzynowic kupuje całe cz. dziedziny w Cudzynowicach od Stachny wd. po Arnoldzie ze Zbilutowic [dzi¶ Zbeltowice, pow. wi¶l.] które jej przypadły po br. Marciszu i siostrze Jachnie (28)
.........9 Jakub h. Janina w r. 1420. W r. 1416 ustępuje z czę¶ci zastawionej Wyszkowi (29)
........8 Pęcław brat Marcina z Cudzynowic
.......7
........8 Jachna ze Zbilutowic siostra Stachny i Marcisza, 1389, wdowa w r. 1401
........+ Pęcław
........8 Stachna siostra Marcisza i Jachny, 1416
........+ Arnold ze Zbilutowic
........8 Marcisz brat Stachny i Jachny

Literatura i Ľródła:

10. Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1961-69, księga 7 s. 296
11. Księgi dochodów diecezji krakowskiej - Liber Beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 146, 420
12. Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1961-69, księga 3 s. 308
13. Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1961-69, księga 3 s. 125
14. Jan Długosz, Vitae episcoporum Poloniae s. 387
15. Joachim Bielski, Kronika Marcina Bielskiego, Sanok 1856, t.1 s.115,
16. Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1961-69, ksiega 3 s. 308
17. SP 8 uw. 195/22, 198/6; 2, 739 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w ¶redniowieczu
18. ZK 3 s. 236 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w ¶redniowieczu
19. ZK 8 s 28; 195 s. 197, 319, 336 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w ¶redniowieczu
20. SP 7/2, 481-2 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w ¶redniowieczu
21. Adam Boniecki, Herbarz Polski, wiadomo¶ci historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, t. 4 s. 32, Warszawa 1899 - 1914
22. GK 2 wg ind. WAP, wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w ¶redniowieczu
23. GK 2 s. 506 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w ¶redniowieczu
24. ZK 196 s. 193 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w ¶redniowieczu
25. ZK 197 s. 465 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w ¶redniowieczu
26. SP 2, 2553; 7/2, 523, 569-73 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w ¶redniowieczu
27. ZK 196 s. 99 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w ¶redniowieczu
28. ZK 193 s. 313 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w ¶redniowieczu
29. ZK 193 s. 364 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w ¶redniowieczu