Ród Janinów. Potomkowie Bernarda z Góry Zbylitowskiej


HELP FOR ENGLISH SPEAKERS

1 Bernard u.~1300 r. W r. 1342 z Góry Zbylitowskiej (5 km SW od Tarnowa), parafia na miejscu (1)
..2 Paszko u.~1320 r. W r. 1342 z Góry Zbylitowskiej, s. Bernarda (1)
...3 Świętosław Górka (2)
...3 Pełka u.~1345 r. W latach 1387-1414 Pełka zwany Górka z Gołyszyna i Wysocic (12km SW od Miechowa), par. Wysocice (12 km SW od Miechowa) (4). Z Dąbrowki Infułackiej 1393-1414 (5) h. Janina. W r. 1372 brat Dzierżka z Chyszowa (pilzn.) (3)
....4 Świętosław Górka u~1370 z Gołyszyna, Dąbrowy (13 km E od Robczyc) (inaczej Dąbrowki Infułackiej), Ostrowa (4 km NW od Robczyc) (obie wsie w pow pilzn.), Dąbrowy (13 km E od Robczyc). Występuje w latach 1387-1414 (6). Z Gołyszyna w r. 1417 (8). W 1385 r. (3) z Gołyszyna (12 km SW od Miechowa) i Dąbrowki Infułackiej. (7) W r. 1386 procesuje się z Henrykiem ze Stogniewic o napaść i obraźliwe słowa (8A). W latach 1414-24 z Gołyszyna i Wysocic od 1421 r. dziedzic Rudki i Ostrowa w ziemii sandomierskiej, h. Janina. Syn Pełki.
......5 Pełka Górka u.~1390 r., z Dąbrówki Infułackiej w par. Góra Zbylitowska h. Janina, syn Świętosława Górki . Występuje w latach 1409-1412 (7), (9), (10), (11), (12). 1412 Pełka z Wysocic ma przekazac 100 grz. i pół kopy półgr Janowi i jego siostrom z Łososiny za cz. dziedziny w Gołyszynie i Wysocicach, którą miał Jarost (ZK 5 s. 301). W r. 1414 odbywa się podział dóbr między Pełką i synami Świętosławem i Piotrem. Pełce przypadają Wysocice i Gołyszyn, Świętosławowi Rudka i Ostrów w sand. z wyjątkiem patronatu kościoła w Górze Zbylitowskiej (3 km SW od Tarnowa), a Piotrowi wieś Żarnowica (10 km SW od Miechowa). W źródłach często przed przezwiskiem Pełki Górka umieszczano "de". Rodzina przyjęła przezwisko od posiadania części w Górze Zbylitowskiej, którą już od końca XIV w. utraciła. W roku 1415 była w posiadaniu Jana z Chodowa Kurozwęckiego
......+ Anna. W 1416 wdowa po Pełce z Wysocic (13)
........6 Świętosław, u~1395, wystepuje w r. 1414
........+ Małgorzata ż. Świętosława 1418-1432. Żona Świętosława z Gołyszyna od r. 1430 wdowa
..........7 Anna. W r. 1430 (14) c. Świętosława i Małgorzaty. W r. 1464 sprzedaje Gołyszyn Janowi Gżegżółce z Łowni.
..........+ 1437 Stanisław z Niedźwiedzia
..........7 Dorota 1430 (14) c. Świętosława i Małgorzaty, od 1461 r. wdowa.
..........+ 1430 Zawisza z Bebelna
........6 Piotr z Gołyszyna i Wysocic, w l. 1414-1422 dziedzic Żarnowicy, od 1414 z Rudki i Ostrowa w ziemi sandomierskiej. Syn Pełki Górki (15).
........+ Katarzyna 1424-1432. Przed r. 1424 wdowa po Piotrze z Gołyszyna, posiada Wysocice (16).
.....5
........6 Jakub Grad sołtys w Glanowie (par. Imbramowice) w r. 1461. Kuzyn Piotra i Świętosława (17). W r. 1461 zmarły stryj Anny i Doroty.
........6 Jan s. Pełki z Gór h. Janina, kleryk. Zabiwszy nocą konwersa będącego zakrystianem, ukradł kosztowności klasztoru w Świętym Krzyżu, osadzony w karcerze bodzentyńskim (18)
........6 Stanisław Świrczkowski dziedzic Gołyszyna 1470 (19), (20), (21). Dzierżawca dóbr królewskich w Wysocicach h. Janina. Ze Świerczkowa w par. Góra Zbylitowska (5 km SW od Tarnowa)
..........7 Jan Świrczkowski z bratem Bartłomiejem ~1500 (22) uzyskują od króla Jana Olbrachta dobra w Kobylance Górnej i Dolnej (4km E od Gorlic) po Janie Baranie. h. Janina (38). Ze Świerczkowa w par. Góra Zbylitowska
..........7 Bartłomiej Świrczkowski
..........7 Zuzanna Świrczkowska, c. Stanisława z Gołyszyna
..........+ Bernard z Jodłownika, pow szczyżycki (ZK 26 s. 43)
...3 Dzierżek z Chyszowa (pilzn.) brat Pełki Górki (3)
....4
......5 Piotr Górka u.~1390 r. W r. 1437 z Chyszowa (Pilzn.). Kuzyn Pełki z Wysocic (23). Chyszowski z Chyszowa (Pilzn.) p. Tarnów 1409 (24), (25), (26), (27), (28), (29)
........6 Jan Chyszowski z Chyszowa w par. Tarnów, h. Janina występuje w r. 1426 (23), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34)
..........7
............8 Jan Chyszowski W 1481 r. Jan Chyszowski domownik (przedstawiciel?) Macieja Mosińskiego z Bnina, wojewody poznańskiego i starosty wielkopolskigo (43). W r. 1494 Jan Chyszowski z Chyszowa [pow. pilzn.] uzyskuje w zastaw od Tomasza z Knyszyna (pow. ksiąski) wszystkie zapisy Stanisława Wolwanowskiego na Zaryszynie i Barbary ż. Jana Rudoltowskiego (44). W 1494 r. Jan Chyszowski kupuje od Bernarda Kowalowskiego plebana w Książu Wielkim, dz. w Boczkowicach i Zaryszynie za 1500 florenów węgierskich cz. w Boczkowicach Małych i Wielkich oraz w Zaryszynie. W r. 1495 Jan Chyszowski [z Chyszowa pow. pilzn.] za 100 grzywien uzyskuje zastaw od Jana z Giebołtowa h. Lis na całą wieś Małoszów w pow. ksiąskim. (46) W r. 1496 Jan Chyszowski za 150 grzywien uzyskuje zastaw od Jana z Giebołtowa na wsi Małoszów. W r. 1501 Jan z Chyszowa trzymający Małoszów zastawem od Jana Giebołtowskiego podzastawia za 150 grz. tę wieś Imbramowi Salomonowi z Krakowa. W 1497 r. Jan Chyszowski z Chyszowa kupuje od Jana Mlecznego na 5 lat za 40 grz. cz. jego i jego brata w Boczkowicach Małych. Jeśli w tym czasie Mleczny nie wykupi tych części, to po dopłacie przez Chyszowskiego 20 grz. przejdą one na jego własność. Jan Chyszowski występuje w r. 1498 (35), (36), (37), (38), (39), (40). W r. 1502 Jan Chyszowski pozywa Jana Mlecznego z Maciejowa w pow. ksiąskim (krak.) o zakład 40 grz. W 1502 Stanisław Jeżowski z Chojnik w pow. bieckim sprzedaje za 400 fl. Janowi Chyszowskiemu z Róży swoją cz. w Róży (47). W r. 1503 Jan Chyszowski dz. Boczkowic Wielkich i Małych i Zaryszyna, dzierżawca Małoszowa podzastawia za 400 fl. pol. ww. wsie Sewerynowi Zajfretowi rajcy krak., dz. Boturzyna. Jan Chyszowski gwarantuje ww. Zajfretowi zwrot 250 florenów węgierskich ewentualnym wwiązaniem w swoje wsie dziedziczne Boczkowice Wielkie i Małe oraz Zaryszyn i w dzierzawioną od Jana Giebołtowskiego wieś Małoszów. Jan Chyszowski podzastawia Imbramowi Salomonowi z Krakowa za 150 grz. wieś Małoszów (48). W r. 1503 Jan Chyszowski pisze się z Boczkowic (49). W r. 1504 br. Jan i Andrzej z Małoszowa sprzedają Janowi Chyszowskiemu z Boczkowic za 100 grz. całą ich cz. dziedz. w Boczkowicach Małych (50).
..............9 Hieronim Chyszowski, domniemany syn Jana, występuje z żoną w 1527 i 1529 (36)
..............+ Ewa Chotowska
..............9 Bernard Chyszowski
..............+ 1533 Anna Kozłowska h. Poraj (51)(BON)
..........7 Małgorzata c. Jana z Chyszowa/Pilz. W r. 1479 uzyskuje posag. (35)
..........+ Jan z Kaliny Wielkiej

Literatura i źródła:

1. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, Lwów 1906, t. 4 i 5, wg Józefa Krzepeli, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej t. 1
2. Franciszek Piekosiński, Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa, t. II s. 59, 63 w MMAEVI.Wg Piekosińskiego jest to Góra w par. Beszowa koło Wiślicy
3. Kodeks dyplomatyczny Małopolski t. 1 nr 312 s. 376
4. Bolesław Ulanowski, Starodawne prawa polskiegom pomniki, t. 8, s. 220, 236, 243, 251, 264, 313, 351, 387, 416, 418
5. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków
6. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
7. Z. Perzanowski, Dokumenty Sądu Ziemskiego Krakowskiego 1302-1453, Kraków 1971 nr 24 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN, cz. 1 zeszyt 4, s. 785
8. Nakielski, Miechovia, s. 399
8A. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870, 8, 4085 uw. 18/17, 20/23), wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
9. Franciszek Piekosiński, Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława t. 2 s. 339, 359, 360
10. Bolesław Ulanowski, Starodawne prawa polskiegom pomniki, 1, 313; 8, 4384, 4567, 4567a, 5405, 5409, 5837, 5889-90, 6029, 6068, 6070, 6352, uw. 75/1, 77/2, 94/11, 103/14, 160/20, 225/9, 233/11, 296/45, 46, 297/4, 318/8 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
11. Bolesław Ulanowski, Starodawne prawa polskiegom pomniki, 2, 783-4, 7/2, 221 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
12. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków 2 s. 246, 253, 260, 342, 499,; 5 s. 18, 46, 301, 408; 6 s. 222-3 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
7A. Z. Helcel, Wyimki z najdawniejszych ksiąg sądowych ziemi krakowskiej mianowicie z lat 1388, 1389,i 1390, s. 313 wg. Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN, cz. 1 zeszyt 4, s. 785
13. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
14. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, 9 s. 236-7
15. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, 5 s. 408
16. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
17. A. Kłodziński, Najstarsza księga sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim, Kraków 1936, 3 s.224
18. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 229
19. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 31
20. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, 23 s. 402 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN, cz. 1 zeszyt 4, s. 788
21. Józef Krzepela, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej t. 1 s. 326
22. Archiwum Komisji Historycznej, 9, 209 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
23. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870, VII i VIII 168, 251, 252
24. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870, VIII 158, 251
25. Franciszek Piekosiński, Zapiski sądowe woj. sandomierskiego w Archiwum komisji prawniczej t. 8
26. Archiwum Komisji Prawniczej t. 8 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
27. SWS nr 83
28. Franciszek Piekosiński, Zapiski sądowe woj. sandomierskiego w tomie 8 Archiwum komisji prawniczej, t. 1 s, 104, t. 2 s. 120, 140,
29. Bolesław Ulanowski, Starodawne prawa polskiegom pomniki, t. 8, s. 168, 251, 252 wg Józefa Krzepeli, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej t. 1 s. 181
30. Franciszek Piekosiński, Zapiski sądowe woj. sandomierskiego w tomie 8 Archiwum komisji prawniczej, t. 1 s. 104, 106 wg.Józefa Krzepeli, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej t. 1 s. 181
31. Franciszek Piekosiński, Zapiski sądowe woj. sandomierskiego w tomie 8 Archiwum komisji prawniczej, t.1 s.106 wg Józefa Krzepeli, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej t. 1. s. 181
32. Archiwum ks. Sanguszków w Sławucie t. 2 s. 120, 140, Lwów 1888, wg Józefa Krzepeli, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej t. 1
33. Józef Krzepela, Małopolskie rody ziemiańskie
34. W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII w., Lwów 1913, nr 83 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
35. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, 19 s. 747, 754, 803, 811-2; 20 s. 63, 128, 788, 795, 944
36. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, 28 s. 154-155 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN, cz. 2 zeszyt 2, s. 307
37. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, Lwów 1906, t. XVII nr MLXXIII
38. W. Taszycki, Słownik starych nazw osobowych, PAN 1965, 1498
39. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, Lwów 1906, XVI nr 2299
40. W. Taszycki, Słownik starych nazw osobowych, PAN 1965, 1498
41. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, Lwów 1906, XVI nr 2426
42. W. Taszycki, Słownik starych nazw osobowych, PAN 1965,
43. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, 201 s. 377-378 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN, cz. 3 zeszyt 1, s. 27
38. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 38
44. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, 263 s. 261, 263 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
45. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, 153 s. 83 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
46. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, 263 s. 338 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
47. Księgi ziemskie pilzneńskie, rękopis, WAP Kraków, 24 s. 494 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
48. Księgi grodzkie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, 28 s. 30-1, 1034-5 zp., 1076, 1182, 1405, 1409-10 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
49. Księgi grodzkie krakowskie, rękopis WAP, Kraków, 28 s. 1200 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
50. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, 264 s. 140-1, 159 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
51. Adam Boniecki, Herbarz Polski, wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899 - 1914, płyta CD