ALBUM


DOKUMENTY
Traktat z Danią z XV wieku, świadkuje Jan z Bidzin, chorąży sandomierski. Dokument przedstawiony w czasie Powszechnej Wystawy krajowej w Poznaniu w 1929 roku. Kopia z "Dyplomacji dawnej Polski" J. Siemiańskiego,
Akt nadania zakonu w Busku wg. Codex Diplomaticus Poloniae, Bartoszewicz,
Fragment opisu dóbr klasztoru starosądeckiego. Opowieść o komesie Wydżdze, u dołu strony polska wersja jego apokryficznego testamentu. Według "Regestrum Ecclesiae Cracoviensis" Stanisława Kurasia,