Ród Janinów. Potomkowie Jana z Bidzin


1 Jan z Bidzin i Kaszowa u. Bidziny k. Sandomierza, chorąży sandomierski, stolnik sandomierski ~1360-~1425 (3,4,6,7,9,10,11,12,15,16,17,30,47,49,51)
+ ?
..2 Katarzyna c. Jana z Bidzin u.~1380-~1440 (15,50)
..+ 1398 r. Dersław Karwacjan z Janowic -11 km od Skalbmierza (15,50). Syn Dersława z Janowic i Gorlic, stolnika sandomierskiego, przyznaje Katarzynie 100 grz. wiana i tyle samo posagu na całej wsi Janowice (SP 8, ZK 4 s.96))
..2 Marcisz s. Jana z Bidzin u. Bidziny k. Sandomierza ~1400-~1440. Otrzymał Bidziny i Wysokie (10,11,15,17). Marcisz rozpoczyna linię Bidzińskich.
..2 Dersław, s. Jana z Bidzin, u. Bidziny ~1390-~1453. Pisał się "de Gulin". Otrzymał Kaszów, Kaszowską Wolę i pół Gulina. Chorąży lubelski 1432-1435 r. (10,11,13,14,15,16,17,19,19a,20,21).Po raz ostatni notowany w 1453 r (ZL 1 s.353, 357). Dersław rozpoczyna linie Kaszowskich i Gulińskich.
..+ Jadwiga, c. Jana z Falkowa (pow. chęc.)(14,17,20,21,24)
....3 Jan z Bidzin, s. Dersława, (Gulynsky - wg. (28)) u.~1420-~1480. Otrzymał Gulin, posiadał też Długojów (16,17,19,21,21a,28a,31?,51?) Jan, stryj Marcina i Jana (Bidzińskich) posiada część Bogucic (krakowskie) (15b).
....+ Małgorzata. W 1448 r. otrzymuje od Jana posag, a w 1453 r. wiano (16,17)
......4 Dersław z Bidzin, s. Jana, u.~1460-~1520. Właściciel Gulina w 1508 r. (16,31)
......4 Katarzyna, c. Jana, u.~1445-~1495 (17,27a)
......+ 1526 r. Mikołaj Rusinowski (17,27a)
....3 Mikołaj z Bidzin, s. Dersława, u.~1440-~1510. Posiadał Kaszów, Kaszowską Wolę i Wysokie (17,24,31)
....+ Zbigniewa (17,18,22)
......4 Jan z Kaszowa, s. Mikołaja, (ale także "de Gulin" - wg. Akt Gr.Rad. z 1482 r.) u.~1464-~1520. Komornik graniczny radomski 1470-80 h. Janina (16,17,18,22,27,27b,31?,51?)
......+ 1490 Piotrusza, c. Stanisława z Tuczap (ziemia chełmska) (AGAD 8521)
........5 Katarzyna Kaszowska, c. Jana Kaszowskiego u.~1485-1526? (Radom. Inscr. t.IX s.116 i 212, t.XI s.235, t.XIV s.460, Decr. Inscr t.I s.674)
........+ Mikołaj Dunin-Krajewski ze Skrzynna h. Łabądź. W 1526 r. Mikołaj ustanowił opiekę nad trzema synami.
........5 Stanisław. W 1538 r. zapisany jako syn nieżyjącego Jana.
......4 Łukasz, s. Mikołaja, u.~1470-~1523. Dziedzic na Wysokiem 1504 r., podkomorzy lubelski 1514 r. (17,18,22,42)
......+ Urszula Sienicka (18,27)
........5 Jan Kaszowski, dziedzic na Wysokiem u.~1510-~1570 (18,32)
..........6 potomstwo Jana przeniosło się na Litwę
........5 Piotr Kaszowski u.~1520-1594. Dziedzic na Wysokiem, sędzia ziemski lubelski, twórca tzw. "Rzeczpospolitej Babińskiej", fundator zboru ewangielickiego w Wysokim (18,32,33)
........+ Anna z Pszonków, córka Mikołaja (18)
............................do linii Pszonków h. Janina
..........6 Jan Kaszowski u.~1560-~1620. Dziedzic na Wysokiem przeniósł się na Wołyń. (18,37)
..........+ 1601 r. Elżbieta Gorajska (18)
............7 Anna Kaszowska (18)
............+ Andrzej Czołchański (18)
............7 Halszka Kaszowska(18)
............7 Aleksandra Kaszowska(18)
..........+ Zofia Firlej, córka Andrzeja, kasztelana radomskiego i Barbary Kozińskiej (18)
............7 Andrzej Kaszowski, rotmistrz królewski 1633 r. (18)
............+ ks. Maryanna Czetwertyńska, córka hr. Hreohorego i Maryanny Wkryńskiej
..............8 Zacharyasz Kaszowski (18)
..............8 Włodzimierz Kaszowski (18)
..............8 Dersław Aleksander Kaszowski (18)
..............8 Marcin Kaszowski (18)
..............8 Aleksandra Kaszowska (18)
..............+ Floryan Potocki (18)
............7 Jan Kaszowski, miecznik i klucznik łucki 1647 r. (18)
............+ ks. Petronella Czetwertyńska, wdowa po Adamie Koniecpolskim (18)
..............8 Jan Teodor Kaszowski (18)
..............8 Stefan August Kaszowski (18)
..............8 Eleonora Kaszowska (18)
..............8 Brygida Kaszowska (18)
..............8 Teresa Kaszowska (18)
..............+ Stanisław Kazimierz Biniewski (18)
..............+ Stanisław Krasowski (18)
............7 Henryk Kaszowski u.(?)-1680 (18)
............+ ks. Engracja Sołomerecka, kasztelanka smoleńska (18)
..............8 Jan Kaszowski, kanonik (18)
..............8 Helena Kaszowska (18)
..............+ Stefan Czetwertyński (18)
..............+ Jan Konopacki (18)
............7 Maryna Kaszowska (18)
............+ Mikołaj Cetner (18)
............7 Zofia Kaszowska (18)
............+ Michał Łozko (18)
............7 Teofilia Kaszowska (18)
............+ Marcin Suchodolski (18)
............................do linii Suchodolskich h. Janina
..........6 Piotr Kaszowski, dziedzic na Wysokiem (18,37)
..........+ Anna Świętopełk-Zawadzka (18)
............7 Wacław Kaszowski, sędzia ziemski (18)
............+ Anna z Suchodolskich, 17.V.1643 w Piaskach Luterskich (18a)
............................do linii Suchodolskich h. Janina
............+ Katarzyna Charlęska z Charlęża h. Bończa (15, 18)
............+ Rzeczycka (18)
............+ Teofilia Gorajska (18)
............7 Jan Kaszowski (18)
............+ Barbara Kurcewiczówna, córka księcia Jana i Barbary Zahorowskiej (18)
..............8 Samuel Kaszowski (18)
..............+ Maryanna Czerwińska (18)
..............8 Anna Kaszowska (18)
..............+ Paweł Czerwiński (18)
..............8 Katarzyna Kaszowska (18)
.............8 Krystyna Kaszowska (18)
............7 Katarzyna Kaszowska (18)
............+ Samuel Łaszcz (18)
............7 Elżbieta Kaszowska (18)
............+ Józef Podniesiński (18)
............7 Krystyna Kaszowska (18)
............+ Aleksander Łaganowski (18)
............7 Katarzyna Kaszowska (18)
............+ Stefan Gostyński (18)
............7 Anna Kaszowska (18)
............+ Samuel Polanowski (18)
..........6 Łukasz Kaszowski, dziedzic na Wysokiem (18,37)
..........+ Anna z Gozdawów(18)
............7 Piotr Kaszowski (18)
............7 Jakub Kaszowski, wicerotmistrz królewski 1655 r. (18)
............+ Helena Łozczanka (18)
..............8 Zuzanna Kaszowska (18)
..........6 Anna Kaszowska(18)
..........+ Jan Stoiński (18)
........5 Stanisław Kaszowski/Guliński u.~1520-~1580. Posiadał Kaszów, Kaszowską Wolę i Gulin (16,18,32?)
........+
..........6 Anna Gulińska c. Stanisława Gulińskiego
..........+ 1558 Joachim Lesiewski s. Krzysztofa z Lesiewa h. Ogończyk (15)
..........6 Zbigniewa Kaszowska
..........+ Jan Wojciech Bylina z Wielkiej Suchy(15)
..........6 Urszula Gulińska c. Stanisława Gulińskiego
..........+ 1563 Stanisław Łubkowski h. Leszczyc (15aa)
...........7 Barbara Łubkowska (15aa)
..........6 Paweł Guliński u.~1550-~1610 (18,36,39)
..........6 Stanisław Guliński u.~1548-~1616. Łowczy przemyski 1616 r. Posiada Kaszów, Gulin i Wolę Gulińską (16,18,31,36,39)
..........+ Anna Czuryło, córka Marcina, rotmistrza wojsk królewskich 1587 r. (h.Korczak) i Anny Jazłowieckiej, wojewodzianki podolskiej (18)
..........+ Janowa Odrzywolska (18)
..........6 Jan Guliński u.~1550-~1610. Z żoną w 1593 r. otrzymują wójtostwo stryjskie (18,34,36,38,39,44)
..........+ Małgorzta Blizińska, córka Marka z Odrowążówny (18,44)
..........6 Kasper Guliński u.~1550-~1610 założyciel linii lwowskiej Gulińskich (18,39)
..........6 Hieronim u.~1550-~1610 (18,39)
......4 Stanisław (z Gulina wg (16)) u.~1470-~1510. Posiadał Kaszów i Gulin (17,18,22,23,26,27,31,32,43)
......+ Anna Leżeńska, córka Sędziwoja Bartłomieja. Od Stanisława w 1494 r. otrzymała posag (16,17,23,43)
........5 Jadwiga współwłaścicielka Kaszowa, Woli Kaszowskiej i Gulina 1569 r. (17,26,31,32,43)
........+ Stanisław Dunin Wąsowicz h. Łabądź (17,26,31,32,43)
........5 Stanisław Guliński u.~1495, może s. Stanisława
........+ Małgorzata Konarska, c. Marcina i Małgorzaty h. Lewart (18aa)
......4 Anna (17,46)
......+ 1546 r. Zygmunt Pełka (46)
....3 Katarzyna, c. Dersława z Bidzin. W 1451 otrzymuje z przyszłym mężem Janem Maciejowskim od Jana Maciejowskiego, ojca Jana 200 grz. wiana na Kłodnicy Kościelnej i Komarzycach (ZL 4, 42). W 1473 siostra Mikołaja Kaszowskiego z Wysokiego (BOLX 236)
....3 Jadwiga , c. Dersława z Bidzin, u.~1430-~1490 (17,25)
....+ 1450 r. Jan Mściwój ze Skrzyńska, starosta Opoczna (17,25)
....3 Dobrochna, c. Dersława z Bidzin, u.~1440-~1500 (17,25a)
....+ 1465 r. Jan z Janikowa, syn Dobiesława (17,25)
+ ?
..2 Anna u.~1390-~1440 (15)
1 (?)
..2 Bernard z Gulina?? u.~1390-~1450 (8)

Literatura i źródła

1. Jan Bobrowicz, Dodatek do Herbarza polskiego ks. Kaspra Niesieckiego, t.X s.153, 154, 155
2. Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962, dokument Nr. 797
3. J.Szymański, Pomniki dziejowe Polski, seria 2, t.X s.214, 215
4. Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962, dokument Nr. 1042
5. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej....., XIII (wg (15))
6. Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962, dokument Nr. 1224
7. Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962, dokument Nr. 1258
8. Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962, dokument Nr. 1286
9. Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962, dokument Nr. 1331
10. Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962, dokument Nr. 1336
11. Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962, dokument Nr. 1337
12. Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962, dokument Nr. 1359
13. Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962, dokument Nr. 1409
14. Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962, dokument Nr. 2344
15. Adam Boniecki, Herbarz polski , Warszawa 1899 - 1914 t.14 s.101
15aa. Adam Boniecki, Herbarz polski , Warszawa 1899 - 1914 t.16 s.72
15a. Metryka Koronna, 82 390-392, 392-393v. Akta podkanclerskie Jana Przerębskiego z 1552 r. Nr.5895, 5897. (dalej: M)
15b. Słownik geograficzno-historyczny województwa krakowskiego ???
16. Adam Boniecki, Herbarz polski , Warszawa 1899 - 1914, t.VII s.186, 187
17. Adam Boniecki, Herbarz polski , Warszawa 1899 - 1914, t.IX s.336
18. Adam Boniecki, Herbarz polski , Warszawa 1899 - 1914, t.IX s.337
18a. Szymon Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce s.792,793
18aa. Adam Boniecki, Herbarz polski , Warszawa 1899 - 1914 t.11 s.51
19. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum , (wg (16))
19a. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum , tI. s.76, 165 (wg (17))
20. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum , t.I s.113 i t.III s.131 (wg (16,17))
21. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum , t.I s.200, 222, 241 z 1448 r.
21a. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum , t.I s.204, 222 (wg (17))
22. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum , t.II s.177 (wg (18))
23. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum , t.II s.330, t.I s.686 (wg (16))
24. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum , t.IV s.745 (wg (17))
25. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum , t.IV s.192, 270, 745 (wg (17))
25a. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum , t.VI s.105 (wg (17))
26. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum , t.IX s.390, t.II s.268 (wg (18))
27. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum , t.IX s.676 (wg (18))
27a. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum , t.XI s.235 (wg (17))
27b. AR z 1482 r. (wg (1))
28. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum z 1595 r. (wg (1))
28a. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, (wg (16))
29. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t.I s.391, 392 (wg SGKP t.3 s.901 & t.13 s.786)
30. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t.II s.502 pod datą 1417 r. (wg (2,7,16))
31. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t.II s.535 (wg (51) i SGKP t.2 s.909)
32. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t.III s.274 (wg SGKP t.2 s.909)
31. Adolf Pawiński ?? (wg (16,17))
32. Zapisy Trybunału Lubelskiego, 9 s.422 (dalej ZTL), (wg (18))
33. Zapisy Trybunału Lubelskiego, 17 s.428
34. Zapisy Trybunału Lubelskiego, 22 s.42
35. Wyroki Trybunału Lubelskiego, 41 s.339, 67 s.571, 78 s.331 (dalej: WTL), (wg (16))
36. Wyroki Trybunału Lubelskiego, t.51 s.962
37. Wyroki Trybunału Lubelskiego, t.60 s.708
37a. WTL z 1655r. (wg (1))
38. Wyroki Trybunału Lubelskiego, t.71 s.67
38a. Perp. Czerskie zwane Zapisy grodzkie czerskie 7 s.96, 8 s.109, 455, (wg (16))
39. Perp. Czerskie zwane Zapisy grodzkie czerskie 54 s.415 (wg (18))
40. Akta grodzkie warszawskie zwane Donationum W 34 s.889, (wg (16))
41. Akta grodzkie warszawskie zwane Donationum W 46 s.992 (z 1579 r. wg (1)), 48 s.1228 (z 1620 r. wg (1)), (wg (16))
42. Metryka Koronna, 24 s.58 (dalej: M)
43. M 69 s.228 (wg (18))
43a. Metryka Koronna, 181 s.218 (wg (18))
44. Metryka Koronna, 184 s.15 t.138 s.203
45. Metryka Koronna, zapis z 26.III.1637 r. (wg (1))
46. Zapisy miejskie krakowskie t.VIII s.542 (wg (18))
47. Archiwum Komisjii Historycznej, t.VIII s.201 (wg przypisów do (4))
48. Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacji o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851, s.74, nr.809 i 810
49. K. Fedorowicz, Dostojnicy i urzędnicy świeccy województwa krakowskiego w latach 1374-1506. w Archiwum Komisjii Historycznej 1898. s.201
50. Antoni Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, VIII (wg (15))
51. W. Taszycki, Słownik starych nazw osobowych, PAN 1965 t.II s.232
52. (Archiwum Kaszowskich lub) Kopiarz rodziny Pszonków z 1588 r. t.II s.225
53. M 122 s.322 (wg Bonieckiego)

SGKP = Red. F.Sulimowski, B.Chlebowski, W.Walewski Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich Warszawa 1880-1902