Przodkowie Leona Kamyszka1 ? Kamyszek
.. + ?
........ 2 Stefan Kamyszek
........ + ?
................ 3 Genowefa Kamyszek
........ 2 Stanis�awa Kamyszek
........ 2 Leon Kamyszek u. �uszcz�w ko�o Lublina
........ + Michalina Rafalska 10.IV.1919 u. �uszcz�w ko�o Lublina (rodzice: Feliks i Karolina Siegieda)
................ 3 Janina Kamyszek
................ + Zbys�aw G�recki 26.IV.1926 u. Boles�aw ko�o Olkusza
........................ do linii G�reckich