Potomkowie Kaspra Gulińskiego herbu Bończa (linia lwowska)


HELP FOR ENGLISH SPEAKERS

1 Kasper Guliński ur.~1550. Syn Jana Gulińskiego herbu Janina, wójta w Stryju i Małgorzaty Blizińskiej. Kupiec, mieszczanin i rajca lwowski, nobilitowany, przyjęty do h. Bończa przez Jana Solikowskiego, arcybiskupa lwowskiego 17.III.1595 (1) (2) (6) (7) (10)
+ Dorota
..2 Wojciech Guliński ur.~1590 (5). Zmarł w niewoli mongolskiej (1) (6)
..+ Anna z Zalesia (Zaleska, Zalewska) (6)
....3 Jan Guliński ur.~1615. Jan nabył cz. Ostrowa i Mędowa w 1615 r.(2) (5). Syn Wojciecha (1)
....+ (?)
......4 Krzysztof Guliński ur.~1650. Uczestnik wojen tureckich (4)
......+ (?)
........5 Antoni Guliński ur.~1685 (4)
........+ (?)
..........6 Wojciech Guliński ur.~1715 (4)
..........+ (?)
............7 Franciszek Guliński ur.~1745 (4)
............+ (?)
..............8 Sebastyan Guliński ur.~1775 (2) (4)
..............+ Agnieszka Komorowska (4)
................9 Stanisław Guliński ur.~1800. Wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1845 r. (2) (4). Herbu Bończa w 1848 r. (5)
................9 Marceli Guliński ur.~1800. Wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1845 r. (2) (4). Herbu Bończa w 1848 r. (5)
..................10 (?)
....................11 Marceli Guliński ur.~1850. Może wnuk Stanisława lub Marcelego (9)
. ....................+ 1873 Aniela Smulska (mał#1/1873) w Kroczewie (40 kn NE od Warszawy) (9)
......................12 Bronisław Guliński ur. 1874 w Kroczewie. Może s. Marcelego? (9)
......................12 Władysława Gulińska ur. 1876 w Kroczewie. Może c. Marcelego? (9)
......................+ 1896 Felicjan Gocławski (mał#25/1896) w Kroczewie (9)
......................12 Michalina Gulińska ur. 1878 (u#2/1878) w Kroczewie. Może c. Marcelego? (9)
......................12 Klotylda Gulińska ur. 1883 (u#42/1883) w Kroczewie, c. Marcelego i Anieli (9)
......................+ 1907 Ludwik ¦wierczewski (mał#3/1907) w Kroczewie (9)
........5 Aniela Gulińska ur.~1690. Wdowa w 1755 r. (2)
........+ Kazimierz Szymanowski ur.~1690, zm.~1755 (2)
....3 Regina Gulińska (6)
....3 Dorota Gulińska (6)
....3 Anna Gulińska (6)
....3 Katarzyna Gulińska (6)
..2 (syn) wst±pił do zakonu (10)

Ľródła:
1. Seweryn Uruski i Adam Kosiński, Rodzina, herbarz szlachty polskiej , Warszawa 1904-1917 t.5 s.57
2. Adam Boniecki, Herbarz polski , Warszawa 1899 - 1914 t.7 s.186. Boniecki podaje niewła¶ciw± datę nobilitacji 1559 r.
3. Zapisy trybunału lubelskiego, zapis z 1655 r.
4. Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacji o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851 s.74 nr. 809 i 810.
5. Akta Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rz±dzacego Senatu sygn.7, s.162
6. Jan Bobrowicz, Dodatek do Herbarza Kaspra Niesieckiego, Lipsk 1844
7. Metryka Koronna (MK), księga 139, karta 111 (wg Bobrowicza)
8. Zapisy trybunalu lubelskiego z roku 1628 (wg. Bobrowicza)
9. Na podstawie portalu genealodzy.pl (2010)
10. Władysław Loziński, Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII w. s.141, Gubrynowicz i Szmidt, Lwów, 1892