Kaszowscy z KaszowaHELP FOR ENGLISH SPEAKERS


O Sułek z Bidzin
.1 Jan z Bidzin i Kaszowa u. Bidziny k. Sandomierza, chorąży sandomierski, stolnik sandomierski ~1360-~1425 (3,4,6,7,9,10,11,12,15,16,17,30,47,49,51)
..2 Marcisz u. Bidziny k. Sandomierza ~1390-~1440. Otrzymał Bidziny i Wysokie (10,11,15,17). Kontynuacja linii Bidzińskich
..2 Dersław u. Bidziny ~1390-~1453 h. Janina. Pisał się z Kaszowa oraz "de Gulin". Od ojca otrzymał Kaszów, Kaszowską Wolę i pół Gulina. Chorąży lubelski 1432-1435 r. (10,11,13,14,15,16,17,19,19a,20,21).Po raz ostatni notowany w 1453 r (ZL 1 s.353, 357)
..+ Jadwiga, córka Jana z Falkowa (pow. chęc.)(14,17,20,21,24)
...3 Jan z Kaszowa (Gulynsky - wg. (28)) u.~1420-~1480, s. Dersława. Otrzymał Gulin, posiadał też Długojów (16,17,19,21,21a,28a,31?,51?) Jan, stryj Marcina i Jana (Bidzińskich) posiada część Bogucic (krakowskie) (15b).
...+ Małgorzata. W 1448 r. otrzymuje od Jana posag, a w 1453 r. wiano (16,17)
....4 Dersław Kaszowski u.~1460-~1520. Właściciel Gulina w 1508 r. (16,31)
....4 Katarzyna Kaszowska u.~1445-~1495 (17,27a)
....+ 1526 r. Mikołaj Rusinowski (17,27a)
...3 Mikołaj u.~1440-~1510, s. Dersława. Posiadał Kaszów, Kaszowską Wolę i Wysokie (17,24,31)
...+ Zbigniewa (17,18,22)
....4 Jan z Kaszowa (ale także "de Gulin" - wg. Akt Gr.Rad. z 1482 r.) u.~1464-~1520. Komornik graniczny radomski 1470-80 h. Janina (16,17,18,22,27,27b,31?,51?)
....+ 1490 Piotrusza, c. Stanisława z Tuczap (ziemia chełmska) (AGAD 8521)
.....5 Katarzyna c. Jana Kaszowskiego u.~1485-1526? (Radom. Inscr. t.IX s.116 i 212, t.XI s.235, t.XIV s.460, Decr. Inscr t.I s.674)
.....+ Mikołaj Dunin h. Łabądź. W 1526 r. Mikołaj ustanowił opiekę nad trzema synami.
....4 Łukasz Kaszowski u.~1470-~1523. Dziedzic na Wysokiem 1504 r., podkomorzy lubelski 1514 r. (17,18,22,42)
....+ Urszula Sienicka (18,27)
.....5 Jan Kaszowski, dziedzic na Wysokiem u.~1510-~1570 (18,32)
......6 potomstwo Jana przeniosło się na Litwę
.....5 Piotr Kaszowski u.~1520-1594. Dziedzic na Wysokiem, sędzia ziemski lubelski, twórca tzw. "Rzeczpospolitej Babińskiej", fundator zboru ewangielickiego w Wysokim (18,32,33)
.....+ Anna z Pszonków, córka Mikołaja (18)
................do linii Pszonków h. Janina
......6 Jan Kaszowski u.~1560-~1620. Dziedzic na Wysokiem przeniósł się na Wołyń. (18,37)
......+ 1601 r. Elżbieta Gorajska (18)
.......7 Anna Kaszowska (18)
.......+ Andrzej Czołchański (18)
.......7 Halszka Kaszowska(18)
.......7 Aleksandra Kaszowska(18)
......+ Zofia Firlej, córka Andrzeja, kasztelana radomskiego i Barbary Kozińskiej (18)
.......7 Andrzej Kaszowski, rotmistrz królewski 1633 r. (18)
.......+ ks. Maryanna Czetwertyńska, córka hr. Hreohorego i Maryanny Wkryńskiej
........8 Zacharyasz Kaszowski (18)
.........8 Włodzimierz Kaszowski (18)
.........8 Dersław Aleksander Kaszowski (18)
.........8 Marcin Kaszowski (18)
.........8 Aleksandra Kaszowska (18)
.........+ Floryan Potocki (18)
........7 Jan Kaszowski, miecznik i klucznik łucki 1647 r. (18)
........+ ks. Petronella Czetwertyńska, wdowa po Adamie Koniecpolskim (18)
.........8 Jan Teodor Kaszowski (18)
.........8 Stefan August Kaszowski (18)
.........8 Eleonora Kaszowska (18)
.........8 Brygida Kaszowska (18)
.........8 Teresa Kaszowska (18)
.........+ Stanisław Kazimierz Biniewski (18)
..........+ Stanisław Krasowski (18)
.........7 Henryk Kaszowski u.(?)-1680 (18)
.........+ ks. Engracja Sołomerecka, kasztelanka smoleńska (18)
..........8 Jan Kaszowski, kanonik (18)
..........8 Helena Kaszowska (18)
..........+ Stefan Czetwertyński (18)
..........+ Jan Konopacki (18)
.........7 Maryna Kaszowska (18)
.........+ Mikołaj Cetner (18)
.........7 Zofia Kaszowska (18)
.........+ Michał Łozko (18)
.........7 Teofilia Kaszowska (18)
.........+ Marcin Suchodolski (18)
.................do linii Suchodolskich h. Janina
......6 Piotr Kaszowski, dziedzic na Wysokiem (18,37)
......+ Anna Świętopełk-Zawadzka (18)
.......7 Wacław Kaszowski, sędzia ziemski (18)
.......+ Anna z Suchodolskich, 17.V.1643 w Piaskach Luterskich (18a)
.................do linii Suchodolskich h. Janina
.......+ Charleska (18)
.......+ Rzeczycka (18)
.......+ Teofilia Gorajska (18)
.......7 Jan Kaszowski (18)
.......+ Barbara Kurcewiczówna, córka księcia Jana i Barbary Zahorowskiej (18)
.........8 Samuel Kaszowski (18)
........+ Maryanna Czerwińska (18)
........8 Anna Kaszowska (18)
........+ Paweł Czerwiński (18)
........8 Katarzyna Kaszowska (18)
........8 Krystyna Kaszowska (18)
.......7 Katarzyna Kaszowska (18)
.......+ Samuel Łaszcz (18)
.......7 Elżbieta Kaszowska (18)
.......+ Józef Podniesiński (18)
.......7 Krystyna Kaszowska (18)
........+ Aleksander Łaganowski (18)
.......7 Katarzyna Kaszowska (18)
........+ Stefan Gostyński (18)
.......7 Anna Kaszowska (18)
........+ Samuel Polanowski (18)
......6 Łukasz Kaszowski, dziedzic na Wysokiem (18,37)
......+ Anna z Gozdawów (18)
.......7 Piotr Kaszowski (18)
.......7 Jakub Kaszowski, wicerotmistrz królewski 1655 r. (18)
.......+ Helena Łozczanka (18)
........8 Zuzanna Kaszowska (18)

......6 Anna (18)
......+ Jan Stoiński (18)
.....5 Stanisław Kaszowski u.~1520-~1580. Posiadał Kaszów, Kaszowską Wolę i Gulin (16,18,32?)
.....+
......6 Paweł Guliński u.~1550-~1610 (18,36,39)
......6 Stanisław Guliński u.~1548-~1616. Łowczy przemyski 1616 r. Posiada Kaszów, Gulin i Wolę Gulińską (16,18,31,36,39)
......+ Anna Czuryło, córka Marcina, rotmistrza wojsk królewskich 1587 r. (h.Korczak) i Anny Jazłowieckiej, wojewodzianki podolskiej (18)
......6 Jan Guliński u.~1550-~1610. Z żoną w 1593 r. otrzymują wójtostwo stryjskie (18,34,36,38,39,44)
......+ Małgorzta Blizińska, córka Marka z Odrowążówny (18,44)
......6 Kasper Guliński u.~1550-~1610 (założyciel linii lwowskiej Gulińskich) (18,39)
......6 Hieronim Guliński u.~1550-~1610 (18,39)
....4 Stanisław Kaszowski (z Gulina wg (16)) u.~1470-~1510. Posiadał Kaszów i Gulin (17,18,22,23,26,27,31,32,43)
....+ Anna Leżeńska, córka Sędziwoja Bartłomieja. Od Stanisława w 1494 r. otrzymała posag (16,17,23,43)
.....5 Jadwiga współwłaścicielka Kaszowa, Woli Kaszowskiej i Gulina 1569 r. (17,26,31,32,43)
.....+ Stanisław Dunin Wąsowicz (17,26,31,32,43)
....4 Anna Kaszowska (17,46)
....+ 1546 r. Zygmunt Pełka (46)
...3 Katarzyna, c. Dersława. W 1451 otrzymuje z przyszłym mężem Janem Maciejowskim od Jana Maciejowskiego, ojca Jana 200 grz. wiana na Kłodnicy Kościelnej i Komarzycach (ZL 4, 42). W 1473 siostra Mikołaja Kaszowskiego z Wysokiego (BOLX 236)
...3 Jadwiga u.~1430-~1490, c. Dersława (17,25)
...+ 1450 r. Jan Mściwój ze Skrzyńska, starosta Opoczna (17,25)
...3 Dobrochna u.~1440-~1500, c. Dersława (17,25a)
...+ 1465 r. Jan z Janikowa, syn Dobiesława (17,25)
.+ druga żona Jana z Bidzin
..2 Anna u.~1390-~1440 c. Jana z Bidzin (15)

====================ŚWIĘTOKRZYSKIE=========================================================
............12 Mikołaj Kaszowski u.~1760 (54)
............+ Katarzyna
.............13 Mateusz Kaszowski u.~1785 w Tumlinie (54)
.............+ Franciszka Teralska (54)
..............14 Szczepan Kaszowski u.#0/1815 w Tumlinie (54)
..............14 Antoni Kaszowski u.#3/1819 w Tumlinie (54)
..............14 Joanna Pastuszka
...............15 Wawrzyniec Kaszowski u.#39/1856
...............15 Wincenty Kaszowski u.#3/1861
...............15 Jan Kaszowski u.#50/1865
..............14 Piotr Kaszowski u.#40/1821 w Tumlinie (54)

====================WOJ STANISŁAWOWSKIE=====================================================
...............15 Antoni Kaszowski u.~1840
...............+ Antonina Kordasiewicz (54)
................16 Józef Kaszowski u.#123/1869 w mieście Kałusz (54)
...............15 Józef Kaszowski u.~1840
...............+ Katarzyna Winnicka (54)
................16 Karolina Kaszowska u.#71/1864 w mieście Kałusz (54)

====================OKOLICE ŁODZI===========================================================
.............13 Mikołaj Kaszowski u.~1780 (54)
.............+ Helena Kurdas śl.#?/1801
..............14 Marcin Kaszewski u.#0/1802 w Drużbicach (54)
..............14 Magdalena Kaszewska u.#22/1809 w Drużbicach (54)
..............14 Antoni Kaszowski u.#65/1822 w Drużbicach (54)

..............14 Tomasz Kaszowski u.~1795 (54)
..............+ Ewa Stepien
...............15 Marcin Kaszowski u.#44/1817 w Drużbicach (54)
...............+ Magdalena Bartłomiejczyk śl.#11/1840 w Drużbicach (54)
................16 Roch Kaszowski u.#59/1855 w Drużbicach (54)

..............14 Tomasz Kaszowski u.~1800 (54)
..............+ Klara Dąbrówka
...............15 Piotr Kaszowski u.~1825
...............+ Magdalena Drobnicka śl.#11/1848 w Drużbicach (54)
................16 Michał Kaszowski u.#89/1856 w Drużbicach (54)

====================WOJ MAŁOPOLSKIE==========================================================
.............13 Dominik Kaszowski u.~1770 (54)
.............+ Franciszka
..............14 Stanisław Kaszowski u.~1795 (54)
..............+ Marianna Patoła śl.#42/1820 w Iwanowicach (54)
...............15 Jacek Kaszowski u.~1825
...............+ Ewa Fundament śl.#4/1850 w Iwanowicach (54)
................16 Jędrzej Kaszowski u.#40/1855 w Iwanowicach (54)
...............15 Józef Kaszowski u.~1825 (54)
...............+ Łucja Bubak śl.#6/1848 w Iwanowicach (54)
................16 Kazimierz Kaszowski u.#11/1860 w Iwanowicach (54)


źródła:

1. Jan Bobrowicz, Dodatek do Herbarza polskiego ks. Kaspra Niesieckiego, t.X s.153, 154, 155
2. Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich, Kraków 1962. (dalej:ZDM), dokument Nr. 797
3. J.Szymański, Pomniki dziejowe Polski, seria 2, t.X s.214, 215
4. ZDM, dokument Nr. 1042
5. AGZ XIII (wg (15))
6. ZDM, dokument nr. 1224
7. ZDM, dokument nr. 1258
8. ZDM, dokument nr. 1286
9. ZDM, dokument nr. 1331
10. ZDM, dokument nr. 1336
11. ZDM, dokument nr. 1337
12. ZDM, dokument nr. 1359
13. ZDM, dokument nr. 1409
14. ZDM, dokument nr. 2344
15. Adam Boniecki, Herbarz polski , Warszawa 1899 - 1914 t.1 s.197 (dalej: Bon)
15a. Metryka Koronna 82 390-392, 392-393v. Akta podkanclerskie Jana Przerębskiego z 1552 r. Nr.5895, 5897. (dalej: M)
15b. Słownik geograficzno-historyczny województwa krakowskiego ???
16. Bon t.VII s.186, 187
17. Bon t.IX s.336
18. Bon t.IX s.337
18a. Szymon Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce s.792,793
19. Akta Radomskie zwane Inscriptionum et Decretorum (dalej: AR), (wg Bonieckiego t.VII s.186, 187)
19a. AR tI. s.76, 165 (wg Bonieckiego t.IX s.336)
20. AR t.I s.113 i t.III s.131 (wg Bonieckiego t.IX s.186, 187, 336)
21. AR t.I s.200, 222, 241 z 1448 r.
21a. AR t.I s.204, 222 (wg Bonieckiego t.IX s.336)
22. AR t.II s.177 (wg Bonieckiego t.IX s.337)
23. AR t.II s.330, t.I s.686 (wg (16))
24. AR t.IV s.745 (wg Bonieckiego t.IX s.336)
25. AR t.IV s.192, 270, 745 (wg Bonieckiego t.IX s.336)
25a. AR t.VI s.105 (wg Bonieckiego t.IX s.336)
26. AR t.IX s.390, t.II s.268 (wg Bonieckiego t.IX s.337)
27. AR t.IX s.676 (wg Bonieckiego t.IX s.337)
27a. AR t.XI s.235 (wg Bonieckiego t.IX s.336)
27b. AR z 1482 r. (wg Bonieckiego t.IX s.336)
28. AR z 1595 r. (wg (1))
28a. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, (dalej: LB), (wg Bonieckiego t.VII s.186, 187)
29. LB t.I s.391, 392 (wg SGKP t.3 s.901 & t.13 s.786)
30. LB t.II s.502 pod datą 1417 r. (wg (2,7,16))
31. LB t.II s.535 (wg (51) i SGKP t.2 s.909)
32. LB t.III s.274 (wg SGKP t.2 s.909)
31. (32 a) Adolf Pawiński ?? (wg Bonieckiego t.IX s.186, 187, 336)
32. (32 b) Zapisy Trybunału Lubelskiego 9 s.422 (dalej ZTL), (wg Bonieckiego t.IX s.337)
33. ZTL 17 s.428
34. ZTL 22 s.42
35. Wyroki Trybunału Lubelskiego 41 s.339, 67 s.571, 78 s.331 (dalej: WTL), (wg Bonieckiego t.VII s.186, 187)
36. WTL t.51 s.962
37. WTL t.60 s.708
37a. WTL z 1655r. (wg (1))
38. WTL t.71 s.67
38a. Perp. Czerskie zwane Zapisy grodzkie czerskie 7 s.96, 8 s.109, 455 (dalej: ZGC), (wg Bonieckiego t.VII s.186, 187)
39. ZGC 54 s.415 (wg (18))
40. Akta grodzkie warszawskie zwane Donationum W 34 s.889 (dalej: DW), (wg Bonieckiego t.VII s.186, 187)
41. DW 46 s.992 (z 1579 r. wg (1)), 48 s.1228 (z 1620 r. wg (1)), (wg Bonieckiego t.VII s.186, 187)
42. M 24 s.58 (dalej: M)
43. M 69 s.228 (wg Bonieckiego t.IX s.337)
43a. M 181 s.218 (wg Bonieckiego t.IX s.337)
44. M 184 s.15 t.138 s.203
45. M zapis z 26.III.1637 r. (wg (1))
46. Zapisy miejskie krakowskie t.VIII s.542 (wg (18))
47. Archiwum Komisjii Historycznej t.VIII s.201 (wg przypisów do (4))
48. Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacji o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851, s.74, nr.809 i 810
49. K. Fedorowicz, Dostojnicy i urzędnicy świeccy województwa krakowskiego w latach 1374-1506. AKH 1898. s.201
50. St. Pr. P.P. VIII (wg (15))
51. W. Taszycki, Słownik starych nazw osobowych, PAN 1965 t.II s.232
52. (Archiwum Kaszowskich lub) Kopiarz rodziny Pszonków z 1588 r. t.II s.225
53. M 122 s.322 (wg Bonieckiego)
54. Wg portalu geneteka.genealodzy.pl (2015 r.)


Literatura:

1. SGKP = Red. F.Sulimowski, B.Chlebowski, W.Walewski Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich Warszawa 1880-1902
2. Herbarz polski, wiadomosci historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Adam Boniecki, Warszawa 1899-1914