Potomkowie Piotra Kupczy�skiego


..1 Szymon Kupczy�ski 1806-1878 (1) (2)
..1 Piotr Kupczy�ski 1809 - 1868 (1) (2)
.. + Janina Duszy�ska 1817 - 1885 (2)
....2 Antonina Kupczy�ska 1938 - 28.IX.1890 (1) (2)
....+ J�zef Rejment 1833 - 1904 (2)
................potomkowie w linii J�zefa Rejmenta
....2 Ludwik Kupczy�ski 1839 - 1886 (2)
....2 Franciszek Kupczy�ski 1841 - ? (2)
....2 Marcjanna Kupczy�ska 1842 - ? (2)
....+ J�drzejewski (2)
....2 Antoni Kupczy�ski 1847 - ? (2)
....+ Zuzanna Rejment (2)
....2 Tomasz Kupczy�ski 1849 - ? (2)
....+ Michalina Szrempel (2)
....2 J�zef Kupczy�ski 1852 -? (2)
....2 Maria Kupczy�ska 6.IX.1854 - 17.III.1936 u. Kobiele Wielkie (1) (2)
....+ W�adys�aw Szmitt
................potomkowie w linii W�adys�awa Szmitta
....2 Waleria Kupczy�ska 1856 - ? (2)
....+ Michalski (2)
....2 Jan Kupczy�ski 1859 - ? (2)
....2 J�zefa Kupczy�ska 1862 - ? (2)


�r�d�a
(1) dane dostarczone przez p. Magdalen� Guli�sk� z d. Piekarczyk (2006)
(2) dane dostarczone przez p. Krystyn� Makowieck� (2011)