CIEKAWE LINKIARCHIWA:
Przewodnik po Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie Tu znajuj± się m.innymi Archiwum Koronne Warszawskie, Metryka Koronna, Księgi ziemskie i grodzkie warszawskie

BIBLIOTEKI:
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

ORGANIZACJE:
Zwi±zek Szlachty Polskiej
Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Polskie Towarzystwo Genealogiczne
Portal genealogów Lubelszczyzny
Rosyjskie Centrum genealogiczne

ZRÓDŁA:
Jan Długosz, Liber Beneficiorum Diocensis Cracoviensis, tom 2
Jan Długosz, Liber Beneficiorum Diocensis Cracoviensis, tom 3
Skorowidz mieszkanców miasta Warszawy z przedmiesciami na rok 1854

POLSKIE ZAMKI:
Polskie zamki

STRONY GENEALOGICZNE W POLSCE:
Nienałtowski z Nienałt herbu Prus i Nałęcz
Ornatowski
Toplista: Genealogia i heraldyka

HERALDYKA:

POMOCE:
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w ¶redniowieczu
Słownik nazwisk współczesnie uzywanych
Lista parafii katolickich
Family Search, Family History Library
Familysearch
Cyndis List
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego......
Słownik staropolski