Ród Janinów. Potomkowie Jana z Lipin i Żyrzyna


HELP FOR ENGLISH SPEAKERS

.1 Jan z Lipin i Żyrzyna (dzi¶ Życzyn - 12 km SE od Dęblina). W 1471 zamienia z Mikołajem z Łowczowa (10 km S od Tarnowa), ¦wiebodzin (pow. wi¶licki) za Żyrzyn, Borysów, Niebrzegów i Pogonów (1). W 1473 zamienia w/w wsie z Janem Suchodolskim z Gardzienic h. Janina i jego s. Stanisławem w zamian za Bolesław, Gr±dy, ¦wiebodzin, BrzeĽnicę i pół Kanny (wszystkie ok. 15 km N od D±browy Tarnowskiej) z przewozem na Wi¶le (pow. wi¶licki) (2).
.. 2 Stanisław z Żyrzyna 1474-1503 h. Janina syn Jana dz. Żyrzyna (3), (4), (5). W 1489 Gabriel Tęczyński, syn Jana probówał odkupić Żyrzyn, Pogonów, Borysów i Niebrzegów od Stanisława Żyrzyńskiego. Stanisław notowany w Żyrzynie w l. 1472-1503 (2) (6) (7)
... 3
.... 4 Jędrzej Zerzyński h. Janina posiada Białobrzegi stężyckie (par. Kock) (8)
.... 4 Mikołaj Zerzyński h. Janina posiada Białobrzegi stężyckie (par. Kock) (8)
.... 4 Stanisław Zerzyński h. Janina posiada Białobrzegi stężyckie (par. Kock) (8)
.1 Maciej z Żyrzyna 1466 (9)
.1 Mikołaj z Żyrzyna 1471 (10)
.1 Jan z Żyrzyna 1471 (10)
.1 Krystyna z Żyrzyna 1471 (10)

.........9 Aleksander Zyrzyński, cze¶nik wiłkomirski. W 1762 r. nabył od Stanisława Kolumny Walewskiego, stolnika sieradzkiego wie¶ Sycanów. (11)
..........10 Leonard Zyrzyński s. Aleksandra (11)
..........+ Katarzyna Ka¶nicka (11)
...........11 Konstanty Walenty Napoleon Zyrzyński s. Leonarda, h. Janina, wylegitymowany w 1838 r. (11)
...........+ Wiktoria Sowińska (11)
............12 Walenty Józef Zyrzyński s. Konstantego, wylegitymowany w 1858 r. (11)

..........10 Wincenty Zyrzyński (11)
...........11 Edward Zyrzyński s. Wincentego, h. Janina, wylegitymowany ze szlachectwa w 1844 r. (12)
...........11 Teofil Zyrzyński s. Wincentego, h. Janina, wylegitymowany ze szlachectwa w 1844 r. (12)
...........11 Szymon Zyrzyński s. Wincentego, h. Janina, wylegitymowany ze szlachectwa w 1844 r. (12)
...........11 Władysław Zyrzyński s. Wincentego

...3 Maciej Żyrzyński z braćmi otrzymuje dwa łany roli we wsi Guncerzowy w par. Nakło (13)


Ľródła:
(1) Księgi ziemskie pilzneńskie w Archiwum Państwowym w Krakowie, III 118
(2) Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej, t.6 s.110
(3) Leon Białkowski, Lubelska księga podkomorska z XV w., 102-6
(4) Jan Długosz, Liber Beneficiorum dioecesis Cracoviensis, wyd. L. Łętowski, t.2, s.572
(5) Księgi ziemskie lubelskie w Archiwum Państwowym w Lublinie, 9, 243
(6) Księgi ziemskie lubelskie w Archiwum Państwowym w Lublinie, 9 k.562v
(7) Archiwum Sanguszków, II 227
(8) Kasper Niesiecki, Herbarz polski, t.10,160
(9) Księgi ziemskie lubelskie w Archiwum Państwowym w Lublinie, 5 498
(10) Biblioteka im. H. Łopacinskiego w Lublinie, 449
(11) Zr. 2/5 s.187 wg Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 (1867) w serii Szlachta polska, Warszawa 200, s. 838
(12) Zr. 1/147s. 121; 2/28s. 183; 4/510 p.20, 88 wg Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 (1867) w serii Szlachta polska, Warszawa 200, s. 838
(13) Akta grodzkie i ziemskie nakielskie w Tekach Dworzaczka, 1870, nr 213 , z roku 1538.

Literatura:
1. Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, Józef Krzepela, czę¶ć 1: Malopolska, tom 1