Potomkowie Łukasza Niewodowskiego

1 Łukasz Niewodowski
.. + Helena Jastrzębska
........ 2 Wawrzyniec Niewodowski u. 8.VIII.1792 w Brzostku (Lib. Nat. Brz. t.1 s.32)
........ + Franciszka Bil
................ 3 Zofia Niewodowska u. 10.V.1808 w Brzostku (Lib. Nat. Brz. t.1 s.88)
................ 3 Szymon Niewodowski u. 27.X.1815 w Brzostku, zm. 21.II.1844 w Brzostku (Lib. Mor. Brz. t.1 s.20)
................ 3 Marianna Niewodowska u. 15.VI.1818 w Brzostku (Lib. Nat. Brz. t.1 s 116)
................ 3 Marianna Niewodowska u. 2.VI.1822 w Brzostku (Lib. Nat. Brz. t.1 s.137)
................ 3 Wiktoria Niewodowska u. 20.XII.1824 w Brzostku, zm. 19.X.1850 w Brzostku (Lib. Nat. Brz. t.2 s.10)
................ 3 Marianna Niewodowska u. 1831, zm. 10.VI.1851
........ 2 Michał Niewodowski u. 3.IX.1796 w Brzostku (Lib. Nat. Brz. t.1 s.46)
........ + Katarzyna Oszkanda u. 7.IX.1802 w Brzostku (dok. 1), rodzice: Kazimierz i Maria Stalica
................ 3 Marianna Niewodowska u. 6.I.1824 w Brzostku (Lib. Nat. Brz. t.2 s.4)
................ + Wójcik
................ 3 Jakub Niewodowski u. 7.VII.1826 w Brzostku (Lib. Nat. Brz. t.2 s.23)
................ + Anna Karliczek
........................ 4 Tomasz Niewodowski u. 1850
........................ 4 Katarzyna Niewodowska u. 28.III.1853 w Brzostku (B)
........................ 4 Waleria Niewodowska u. 1853
........................ 4 Wiktoria Niewodowska u. 2.IX.1861 w Brzostku (B)
........................ 4 Feliks Niewodowski u. 25.VI.1864 w Brzostku (B)
........................ + ?
................................ 5 Zygmunt Niewodowski
................................ + ?
........................................6 Mieczysław Niewodowski
................................ 5 Jan Niewodowski
................................ 5 Izydor Niewodowski
................................ 5 Felicja Niewodowska
................................ + Mazurek
................................ 5 Ilona Niewodowska
................................ 5 Emilia Niewodowska
................................ 5 + Marteni
........................ 4 Józef Niewodowski u. 13.II.1867 w Brzostku (B)
........................ 4 Marianna Niewodowska u. 3.XII.1869 w Brzostku (B)
........................ 4 Adam Niewodowski u. 1872, zm. 1936 (B)
........................ + Anna Michalska (B)
............................... 5 Marianna Niewodowska u. 29.IX.1897 (B)
................ 3 Wiktoria Niewodowska u. 18.X.1829 w Brzostku (Lib. Nat. Brz. t.2 s.44)
................ + Grabiec
................3 Jan Niewodowski u. 12.XII.1832 w Brzostku, zm. 11.IX.1911 (Lib. Nat. Brz. t.2 s.55)
................ + Emilia Kelner u. I.1838(****)
........................ 4 Franciszek Niewodowski u. 29.IX.1861 w Brzostku
........................ 4 Anna Niewodowska u. 1866
........................ 4 Michał Niewodowski u. 24.IV.1864 w Brzostku, zm. 26.VI.1912(****) (B)
........................ + Anna ? u. IV.1871
................................ 5 Mame Niewodowski u. I.1887 w Jefferson City, MO, USA(****)
................................ 5 Lerna Niewodowski u. IX.1894 w Jefferson City, MO, USA(****)
................................ 5 Albert Niewodowski u. VI.1895 w Jefferson City, MO, USA(****)
........................ 4 Anna Niewodowska u. 26.VII.1866 w Brzostku, zm. 1947(****) (B)
........................ + Francis Schwaller u. 5.II.1859
................................ 5 John Schwaller u. XI.1887(****)
................................ 5 Josephine Schwaller u. I.1891(****)
................................ + Albert Singer
................................ 5 Henry Schwaller u. IX.1895(****)
................................ + Marcella Stegeman
................................ 5 Louis Schwaller u. 15.I.1899
................................ + Isabelle Arnold
................................ 5 Fredrick Schwaller u. 10.XII.1903(****)
................................ + Maxine Payne
........................ 4 Mary Niewodowski u. I.1873(****)
........................ + Henry Lowder u. 6.XI.1895 b.Kansas City, MO, USA
................................ 5 Amelia Lowder u. 9.IX.1896 w Jefferson City, MO, USA, zm. 18.XII.1988
................................ + Homer Miller
........................ 4 Christina Niewodowski u. 1878
........................ 4 Karolina Niewodowska u. 17.XII.1868 w Brzostku (B)
........................ 4 Ludwik Niewodowski u. 3.VIII.1870 w Brzostku (B)
................ 3 Józef Władysław Niewodowski u. 11.IX.1835 w Brzostku (dok. 2)
................ + Katarzyna Bieniarz
........................ 4 Adela Niewodowska
........................ + ? Koza
................................ 5 Helena Koza
................................ 5 Julian Koza
................................ 5 Bronisław Koza
................................ 5 Władysław Koza
........................ 4 Jan Niewodowski 1855
........................ + Stanisława Prajewska
................................ 5 Wanda Niewodowska u. 1910
................................ + Kmiecik
........................................ 6 Tadeusz Kmiecik
........................................ + Anna Piątek
................................................ 7 Małgorzata Kmiecik u. Kraków
........................................ 6 Barbara Kmiecik
........................................ + Stefan Wilk
................................................ 7 Jolanta Wilk u. Nowy Sącz
................................ 5 Zdzisława Niewodowska
................................ + Jan Zaborowski
........................................ 6 Teresa Zaborowska
........................................ + Cabak
........................................ 6 Anna Zaborowska
................................ 5 Maria Niewodowska
........................ 4 Rudolf Niewodowski
........................ 4 Marian Niewodowski
........................ 4 Julian Niewodowski
........................ 4 Józefa Niewodowska
........................ + Jamkow
................................ 5 Józefa Jamkow
........................ 4 Józef Władysław Niewodowski u. 16.I.1870 w Rzeszowie, zm. 23.II.1921 (dok. 3)
........................ + Katharina Sehn u. 1878 w Tuszowie k. Jaślan (rodzice Jacob i Katharina Karl)
................................do gałęzi Gaspara Sehn
................................ 5 Anna Niewodowska u. 22.X.1902 w Krakowie, zm. 18.VIII.1928
................................ + Kazimierz Piekarczyk u. 24.XII.1901 w Krakowie, zm. IX.1939
........................................potomkowie w linii Franciszka Piekarczyka
................................ 5 Zofia Niewodowska u. Kraków
................................ + Edward Wiertel
........................................ 6 Wanda Wiertel
........................................ 6 Eugeniusz Wiertel
........................................ + ?
........................................ 6 Bolesław Wiertel, zm. 23.IX.2015
........................................ + Janina
................................................ 7 Marek Wiertel
................................................ + Marzena
.................................................... 8 Łukasz Wiertel
.................................................... 8 Radosław Wiertel
.................................................... 8 Bartek Wiertel
................................................ 7 Iwona Wiertel
................................................ + Kazimierz Korpaczewski
.................................................... 8 Patryk Korpaczewski
.................................................... 8 Mateusz Korpaczewski
.................................................... 8 Marta Korpaczewska
................................................ 7 Maciej Wiertel
................................................ + Grażyna
.................................................... 8 Miłosz Wiertel
................................................ 7 Magda Wiertel
................................................ + Jarosław
.................................................... 8 Monika
.................................................... 8 Beata
................................................ 7 Paweł Wiertel
........................................ 6 Emilia Wiertel
........................................ + Christoph Colonji
................................................ 7 Jacque Colonji
................................................ 7 Francois Colonji
................................................ 7 Clemens Colonji
................................ 5 Stanisław Niewodowski u. 4.V.1908 w Krakowie, zm. 4.IX.1974
................................ + Waleria Palacz u. 4.VI.1912, zm. 8.XI.1983
........................................ 6 Józef Niewodowski >
........................................ + Barbara Marchlewska
................................................ 7 Monika Niewodowska
........................................ 6 Tadeusz Niewodowski zm. 1949
................................ 5 Maria Niewodowska u. w Krakowie, zm. 1932
................................ 5 Jadwiga Niewodowska u. 20.II.1913 w Krakowie, zm. 26.I.1986
................................ + Paweł Stawski (rodzice: Marian i Józefa Zakrzewska)
........................................6 Ryszard Stawski
........................................ + Katarzyna Huta
................................................ 7 Włodzimierz Stawski
................................................ + Małgorzata Wrońska
........................................................ 8 Cezary Stawski
........................................................ 8 Paweł Stawski
........................................................ 8 Tomasz Stawski
................................................ 7 Zbigniew Stawski
........................................ 6 Irena Stawska
........................................ + Jerzy Bobrowicz
................................................ 7 Bogna Bobrowicz
................................................ + Akosz Nagy
........................................................ 8 Alban Nagy
........................................................ 8 Mateusz Nagy
........................................ + Józef Safianowski
................................................ 7 Krzysztof Safianowski
........................................ 6 Halina Stawska
........................................ + Jerzy Szwarc (rodzice: Zygmunt i Wanda Jezielska)
................................................ 7 Przemysław Szwarc
................................ 5 Emilia Niewodowska u. 30.XI.1916 w Krakowie, zm 20.IX.1991 w Gdańsku (*)
................................ + Józef Guliński u. 29.VIII.1918 w Kole, zm. 28.VI.1979 w Gdańsku (**)
........................................potomkowie w linii Hipolita Gulińskiego
................ + Katarzyna Boguchwała
................ 3 Agnieszka Niewodowska 1838
................ + Świstak
........................ 4 Katarzyna Świstak
........................ + Lignar
................................ 5 Maria Lignar
................................ + Chimiak
........................................ 6 Stanisław Chimiak
........................................ 6 Zuzanna Chimiak
................ 3 Helena Niewodowska 1842
................ + Józef Brożyna 1840
........................ 4 Maria Brożyna 1878
........................ + Michowicz
................................ 5 Franciszek Michowicz
................................ 5 Karolina Michowicz
................................ 5 Mieczysław Michowicz
................................ 5 Stanisław Michowicz
................................ 5 Michał Michowicz
................................ 5 Tadeusz Michowicz
................................ 5 Władysław Michowicz
........................ 4 Władysław Brożyna 1880
........................ + Maria Nickonal
................................ 5 Kunegunda Brożyna
................................ 5 Józef Brożyna
................................ 5 Tadeusz Brożyna
................................ 5 Helena Brożyna
................................ 5 Janina Brożyna
........................ 4 Józef Brożyna 1885
........................ + Bronisława Leďśniak
................................ 5 Edward Brożyna
................................ 5 Tadeusz Brożyna
................................ 5 Kazimierz Brożyna
........ 2 Anastazja Niewodowska u. 20.IV.1802 w Brzostku (*)


źródła:
Lib. Nat. Brz. - Liber Natorum, księgi urodzeń, parafia Brzostek
Lib. Mor. Brz. - Liber Mortuorum, księgi zgonów, parafia Brzostek
dok. 1 - wyciąg z aktu urodzenia z ksiąg parafii Brzostek
dok. 2 - wyciąg z aktu urodzenia z ksiąg parafii Brzostek
dok. 3 - wyciąg z aktu małżeďż˝stwa z ksiąg parafii Jaślany
(B) na podstawie wyciągu z akt metrykalnych parafii Brzostek