Potomkowie Marcina Guli�skiego (linia warszawska)


1 Marcin Guli�ski u.~1570
..+ Anna w 1607 r.
........2 Miko�aj Guli�ski , rezydent ziemi czerskiej w 1631 r. u.~1595
........2 Jan Guli�ski u.~1600
........2 Maurycy Guli�ski u.~1610
................3 Miko�aj Guli�ski u.~1640
........................4 Jan Guli�ski u.~1655

dane na podstawie:
1. Seweryn Uruski i Adam Kosinski, Rodzina, herbarz szlachty polskiej , Warszawa 1904-1917
2. Adam Boniecki, Herbarz polski , Warszawa 1899 - 1914
3. Jan Bobrowicz, Dodatek do Herbarza polskiego ks. Kaspra Niesieckiego, t.X s.153, 154, 155