JANOWSCY


Prosz� wybra� lini�z Opoczna,
z Janowic k. Bidzin,
z Nieszawy lub Raci��ka,
z Janowic k. Bidzin,

Uwaga: Daty urodze� os�b �yj�cych nie s� podane, niemniej na w�asne �yczenie zainteresowanych daty te zostan� wy�wietlone