Potomkowie Franciszka Piekarczyka
HELP FOR ENGLISH SPEAKERS

1 Franciszek Piekarczyk (1)
.. + Marianna Kami�ska (1)
........ 2 Andrzej Piekarczyk
........ + Katarzyna Polek
................ 3 Maria Piekarczyk (1)
................ + Jan �wieka�a (1)
........................ 4 Janina �wieka�a (1)
........................ + Leon Wyrwa (1)
........................ 4 Krystyna �wieka�a (1)
........................ 4 Ewa �wieka�a (1)
................ 3 Piotr Piekarczyk 27.XII.1874 - 1930 u. w Lipnicy Murowanej pow. boche�ski (1), (2)
................ + Eugenia Kolbiarz 1884 (1), (2)
........................ 4 Zygmunt Piekarczyk u.18.I.1905 w Radziechowach w pow. �ywieckim, zm. 27.VIII.1974 r. we Wschowie (2)
........................ + Jadwiga Bunn (2)
................................ 5 Andrzej Piekarczyk u.10.XI.1944 r. w Pcimiu w pow. my�lenickim. Oficer Wojska Polskiego. Zm. 12.IX.1984 r. w S�upsku (2)
................................ + Maria Czarna u. 30.X.1946 w Przyczynie Dolnej w pow. wschowskim, zm. 15.VII.1993 w S�upsku (2)
....................................... 6 Jaros�aw Piekarczyk (2)
....................................... + Barbara (?) (2)
.............................................7 Aleksandra Piekarczyk (2)
....................................... 6 Sebastian Piekarczyk (2)
........................ 4 Janina Piekarczyk 15.XI.1903 - 14.IV.1973 u. w Krakowie (1)
........................ + J�zef Dobrosta�ski 5.III.1899 - 7.III.1942 (1)
................................ 5 Jerzy Dobrosta�ski 3.III.1930 - 9.VIII.1990 u. w Poznaniu
................................ + Maria D�browska
........................................ 6 Halina Dobrosta�ska
........................................ + ? Wright
................................ 5 Tadeusz Dobrosta�ski
................................ + Barbara
........................................ 6 Ewa Dobrosta�ska
........................................ 6 Iza Dobrosta�ska
........................ 4 Kazimierz Piekarczyk 24.XII.1901 - 1939 u. w Krakowie (1)
........................ + Anna Niewodowska 1902 - 1928 (1)
................................ 5 J�zef Piekarczyk 18.III.1923 - 1993
................................ + Maria Mazur (1)
........................................ 6 Marek Piekarczyk (1)
........................................ + Ewa (3)
................................................ 7 Maciej Piekarczyk (3)
................................................ 7 Sonia Piekarczyk (3)
........................................ + Katarzyna (3)
................................................ 7 Filip Piekarczyk (3)
........................................ 6 Ryszard Piekarczyk (1)
........................................ + Ma�gorzata
................................................ 7 Ryszard Piekarczyk (3)
................................................ 7 Jakub Piekarczyk (3)
........................................ + Inga (3)
................................................ 7 Mateusz Piekarczyk (3)
........................................ 6 Ma�gorzata Piekarczyk (1)
........................................ + Andrzej Marecki (3)
................................................ 7 Jakub Marecki (3)
................................................ 7 Anna Marecka (3)
................................................ + Szwed (3)
........................................................ 8 Ada Szwed (3)
................................................ 7 Maciej Marecki (3)
................................ 5 Magdalena Piekarczyk (1)
................................ + Kazimierz Guli�ski (1)
................................potomkowie w linii Hipolita Guli�skiego
................................ 5 Kalasanty Piekarczyk (1)
................................ 5 Barbara Piekarczyk 5.IX.1927-16.II.1928 (1)
........................ + J�zefa Pstrucha 19.III.1909 - 3.IX.1951 u. w Chrzanowie (1)
................................ 5 Dorota Piekarczyk 1931 - 1992
................................ + Roman Czapek (1)
........................................ 6 Leszek Czapek
........................................ + Henryka
................................................ 7 Adrian Czapek
................................................ 7 Micha� Czapek
................................................ 7 Magda Czapek
................ + Barbara �liwa (1)
........................ 4 Maria Piekarczyk 1922 - 1989 (1)
........................ + Tadeusz Kurnatowski 1901 (1)
................ 3 Aniela Piekarczyk (1)
................ + Jan Kanty Pstrucha (1)
........................ 4 J�zefa Pstrucha 19.III.1909 - 3.IX.1951 u. w Chrzanowie (1)
........................ 4 Maria Pstrucha (1)
........................ + W�adys�aw Otr�bski
................................ 5 Leszek Otr�bski
................................ 5 Marian Otr�bski
................................ 5 Irena Otr�bska
................................ + ? Brzuchacz
........................................ 6 Marek Brzuchacz
........................................ 6 Monika Brzuchacz


�ród�a:
(1) wg danych dostarczonych przez Magdalen� Guli�sk� z d. Piekarczyk w roku 1998
(2) wg danych dostarczonych przez Jaros�awa Piekarczyka w roku 2012