GENEALOGICAL LIST OF POLISH KINGSELECTED KINGS

Henry II, a King of France
+ Catherina the Medycean
..1 Carol IX a Kinf of France
..1 Henry Walezjusz 1573-1574 (E-W) b.1551-1589

Stephen Batory, a Hungarian Prince
+ Catherina Telegdi
Stephen Batory 1576-1586 (E-W) b.1533-1586
+ Ann Jagiellonka 1576-1596 (E-W) b.1523-1596

John III Waza, a King of Sweden
+ Catherina Jagiellonka, a daughter of Zygmunt I Stary
..1 Sigismund III Waza 1587-1632 (E-W) b.1566-1632
..+ Ann, an Austrian Princess
....2 Ann Mary
....2 Catherina
....2 Catherina
....2 Wladyslaw IV 1632-1646 (E-W) b.1595-1648
....+ Cecilia Renata, the daughter of Emperor Ferdynand II
........3 Sigismund
....+ Mary Ludwika Gonzaga, a French Princess de Nevers
........3 Mary
..+ Constance
....2 Catherina
....2 John b.1607-1608
....2 John Casimir 1648-1668 (E-W) b.1609-1672
....+ Mary Ludwika Gonzaga, a French Princess de Nevers
........3 John Albrecht, a Bishop
........3 Carol Ferdynand, a Bishop
........3 Aleksander Carol

Jeremi Wisniowiecki, wojewoda of Ruthenian territories
+ Gryzelda Zamoyska
..1 Michael K. Wisniowiecki 1669-1673 (E-W) b.1638-1673

Sebastian Sobieski of Janina clan b.1486-1557
+ 1516 Barbara Gielczewska
.................(to Pszonka Family of Janina Clan)
..1 Marek Sobieski, Palatine of Lublin Province b.~1550
..+ 1575 Jadwiga Snopkowska b.1556-1589
....2 Gryzelda Sobieska
....2 Zofia
....+ Jan Wodynski, Podlasie Palatine
....2 Aleksandra
....+ Krzysztof Wiesiolowski, The Great Lithuanian Marshall
....2 Katarzyna
....+ Stanislaw Radziejowski, Leczyca Palatine
....2 Gryzelda
....+ Dadzbog Karczkowski, Dorpat Palatine
....2 Anna
....+ Jan Rozrazewski
....2 Gryzelda Sobieska
....2 Jakub Sobieski, Cracow Burgrave b.1580-1646
....+ Marianna Wi�niowiecka
......3 daughter
......3 daughter
....+ 1627 Zofia Teofilia Danilowicz b.1607
......3 Marek Sobieski b.1628
......3 Jan III Sobieski 1674-1696 (E-W) b.1629-1696
......+ Mary Casimira d�Arquien
........4 Ludwik b. 1667-1739
........4 Teresa b. 1676-1730
........4 Aleksander b. 1677-1714
........4 Konstanty b. 1680-1737
......3 Stanislaw Sobieski b.1641
......3 Katarzyna Sobieska
.+ 1590 Katarzyna Teczynska

John George III from Wettyn, a Saxon dynasty
+ Ann Sophia, a Danmark Princess
..1 August II the Strong 1697-1733 (E-W) b.1670-1733
..+ Christina
....2 August III 1733-1763 (E-W) b.1696-1763
....+ Mary Josephina, the daughter of Emperor Joseph II

Eafal Leszczynski, a Magnate of Wielkopolska
+ Ann Jablonowska
..1 Stanislaw Leszczynski 1704-1710 i 1733-1736 (E-W) b.1677-1766
..+ Catherina Opalinska
....2 May Carolina
....+ Ludwik XV, a French King

Stanislaw Poniatowski, a Lithuanian Stolnik
+ Constance Czartoryska
..1 Stanislaw August Poniatowski 1764-1795 (E-W) b.1732-1798


Abbreviations:

E-W elected at the "free election" in Warsaw


Sources

Jan Skarbowski, Adam Stalony-Dobrzanski, Poczet krolow polskich, Kings of Poland, WA-G, Warsaw, 1961
Michal Bobrzynski, Dzieje Polski w zarysie, Polish History, PIW, Warsaw 1974