KRÓLOWIE ELEKCYJNI


Henryk II, król francuski
+ Katarzyna Medycejska
..1 Karol IX król francuski
..1 Henryk Walezjusz 1573-1574 (E-W) u.1551-1589

Stefan Batory, ksi±żę siedmiogrodzki
+ Katarzyna Telegdi
Stefan Batory 1576-1586 (E-W) u.1533-1586
+ Anna Jagiellonka 1576-1596 (E-W) u.1523-1596

Jan III Waza, król Szwecji
+ Katarzyna Jagiellonka, córka Zygmunta I Starego
..1 Zygmunt III Waza 1587-1632 (E-W) u.1566-1632
..+ Anna, arcyksiężna austriacka
....2 Anna Maria
....2 Katarzyna
....2 Katarzyna
....2 Władysław IV 1632-1646 (E-W) u.1595-1648
....+ Cecylia Renata, córka cesarza Ferdynanda II
........3 Zygmunt
....+ Maria Ludwika Gonzaga, francuska księża de Nevers
........3 Maria
..+ Konstancja
....2 Katarzyna
....2 Jan u.1607-1608
....2 Jan Kazimierz 1648-1668 (E-W) u.1609-1672
....+ Maria Ludwika Gonzaga, francuska księżna de Nevers
........3 Jan Albrecht, biskup
........3 Karol Ferdynand, biskup
........3 Aleksander Karol

Jeremi Wi¶niowiecki, wojewoda ruski
+ Gryzelda Zamoyska
..1 Michał K. Wi¶niowiecki 1669-1673 (E-W) u.1638-1673

Sobiescy
0 Katarzyna Sobieska 1460 (ZL 4, k.303)
.1 Mikołaj, syn Katarzyny Sobieskiej 1493 (KkW 2, k.12) na Radoszycu Małym pow. łukowski (LBL t.2 s.561)
.1 Sebastian Sobieski h. Janina u.1486 zm.1557
.+ 1516 Barbara Giełczewska, c. Stanisława z Giełczwi i Woli Giełczewskiej, siostra Katarzyny Giełczewskiej i szwagierka Mikołaja Pszonki (3)
.................(to do linii Pszonków h. Janina)
..2 Sebastian Sobieski, w 1540 wójt pilaszowicki (4)
...3 Jan Sobieski, sędzia ziemski stężycki (4)
...3 Wojciech Sobieski, podkomorzy lubelski (4)
...3 Marcin Sobieski na Giełczewskiej Woli (4)
...3 Barbara (4)
..2 Jan Sobieski rozgranicza Giełczew i Wolę Giełczewsk± ze Stanisławem Pszonk± w 1556 r.
..+ Katarzyna Gdeszyńska (4)
...3 Marek Sobieski wojewoda lubelski u.~1550
...+ 1575 Jadwiga Snopkowska u.1556-1589
....4 Gryzelda Sobieska
....4 Zofia Sobieska
....+ Jan Wodyński, wojewoda podlaski
....4 Aleksandra Sobieska
....+ Krzysztof Wiesiołowski, marszałek wielki litewski
....4 Katarzyna Sobieska
....+ Stanisław Radziejowski, wojewoda łęczycki
....4 Gryzelda Sobieska
....+ Dadzbog Karczkowski, wojewoda dorpacki (Inflanty)
....4 Anna Sobieska
....+ Jan Rozrazewski, krajczy królowej
....4 Jakub Sobieski kasztelan krakowski u.1580-1646
....+ Marianna Wi¶niowiecka
.....5 córka
.....5 córka
....+ 1627 Zofia Teofilia Daniłowicz u.1607
.....5 Marek Sobieski u.1628
.....5 Jan III Sobieski 1674-1696 (E-W) u.1629-1696
.....+ Maria Kazimiera d'Arquien (Marysieńka)
......6 Ludwik Sobieski u. 1667-1739
......6 Teresa Sobieska u. 1676-1730
......6 Aleksander Sobieski u. 1677-1714
......6 Konstanty Sobieski u. 1680-1737
.....5 Stanisław Sobieski u.1641
.....5 Katarzyna Sobieska
...+ 1590 Katarzyna Tęczyńska

Jan Jerzy III z Wettynów, dynastii saskiej
+ Anna Zofia, księżniczka duńska
..1 August II Mocny 1697-1733 (E-W) u.1670-1733
..+ Krystyna
....2 August III 1733-1763 (E-W) u.1696-1763
....+ Maria Józefa, córka cesarza Józefa II

Eafal Leszczyński, magnat wielkopolski
+ Anna Jabłonowska
..1 Stanisław Leszczyński 1704-1710 i 1733-1736 (E-W) u.1677-1766
..+ Katarzyna Opalińska
....2 Maria Karolina
....+ Ludwik XV, król francuski

Stanisław Poniatowski, stolnik litewski
+ Konstancja Czartoryska
..1 Stanisław August Poniatowski 1764-1795 (E-W) u.1732-1798

Obja¶nienia skrótów:

E-W wybór na drodze wolnej elekcji w Warszawie

Literatura i Ľródła

1. Jan Skarbowski, Adam Stalony-Dobrzański, Poczet królów polskich, WA-G, Warszawa, 1961
2. Michał Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, PIW, Warszawa 1974
3. M.S. Biblioteki Ossolińskich nr.60
4. Tadeusz Korzon, Dola i niedola Jana Sobieskiego, Kraków, 1898, tablica 1


Copyright © 2003-2012 by Andrzej Guliński