GENEALOGICZNY POCZET KROLÓW POLSKICHDYNASTIA JAGIELLONÓW

Władysław Jagiełło, 1386-1434 u.1348-1434
+ Jadwiga 1384-1399 u.1373-1399
..1 Elżbieta Bonifacja u.1399-1399
+ Anna Cillejska, księżniczka
+ Elżbieta z Pileckich Granowska, szlachcianka
+ Zofia (Sonka), siostrzenica Witolda
..1 Władysław Warneńczyk 1434-1444 u.1424-1444. Także król czeski i węgierski
..1 Kazimierz Jagiellończyk 1447-1492 u.1427-1492
..+ Elżbieta z Habsburgów
....2 Władysław, król czeski i węgierski u.(?)-1456
....+ Anna de Foix et Candale, księżniczka francuska
........3 Ludwik
........3 Anna
........+ Ferdynand austriacki
....2 Jadwiga u.1457
....2 Kazimierz u.1458
....2 Jan Olbracht 1492-1501 u.1459
....2 Aleksander 1501-1506 u.1461-1506
....+ Helena, księżniczka rosyjska
....2 Zofia u.1464
....2 Elżbieta u.1465-1466
....+ Fryderyk brandenburski
....2 Zygmunt I Stary 1506-1548 u.1467-1548
....+ Barbara Zapolya, Węgierka
....+ Bona Sforza, księżniczka włoska
........3 Jadwiga
........3 Izabela
........+ Zapolski
........3 Zofia
........3 Katarzyna, matka Zygmunta III
........3 Zygmunt II August 1548-1572 u.1520-1572
........+ Elżbieta, Austriaczka, córka cesarza Ferdynanda I
........+ Barbara Radziwiłłówna, wdowa po Gasztołdzie, szlachcianka
........+ Katarzyna, Austriaczka, córka cesarza Ferdynanda I
........3 Anna Jagiellonka 1576-1596 (E-W) u.1523-1596
........+ Stefan Batory 1576-1586 (E-W) u.1533-1586
....2 Fryderyk, kardynał u.1468
....2 Elżbieta u.1465-1466
....2 Elżbieta u.1472-1480
....2 Anna u.1476
....2 Barbara u.1478
....2 Elżbieta u.1487-1517
....+ Fryderyk II Piast

Przypisy

Jan Skarbowski, Adam Stalony-Dobrzański, Poczet królów polskich, WA-G, Warszawa, 1961
Michal Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, PIW, Warszawa 1974
Paweł Jasienica, Polska Jagiellonów, PIW, Warszawa 1963