GENEALOGICZNY POCZET KROLÓW POLSKICHWĘGRZY

Karol Robert
+ (?)
..1 Karol Robert Andegaweński (Anjou), król węgierski
+ 1320 Elżbieta, córka Władysława Łokietka
....2 Karol
....2 Władysław
....2 Ludwik Węgierski (Anjou) 1370-1382 u.1326-1382
....+ Elżbieta, księżniczka bo¶niacka, siostrzenica Władysława Białego
........3 Katarzyna
........3 Maria
........+ Zygmunt Branderburski, syn cesarza Karola IV Luksemburskiego
........3 Jadwiga 1384-1399 u.1373-1399
........+ Wilhelm, syn Leopolda austriackiego - ¶lub unieważniony
........+ Władysław Jagiełło 1386-1434 u.1348-1434
....2 Andrzej
.....+ Joanna
....2 Stefan
..1 Coloman, biskup Gyor


DYNASTIA PUKEWERÓW

Pukuwer (Lutuwer)
+(?)
..1 Witenes
..1 Giedymin, ksi±żę litewski u.1316-1341
..+?
....2 Koriat
....2 Aldona Ann
....+ Kazimierz Wielki 1333-1370 u.1310-1370
....2 Olgierd
....+ Maria księżniczka witebska
........3 Andrzej
........3 Konstanty
........3 Dymitr
........3 Włodzimierz
........3 Teodor
....+ Julianna, księżniczka twerska
........3 Joanna
........3 Jagiełło, 1386-1434 b.1348-1434
........3 ¦widrygiełło
........3 Skirgiełło
........3 Korybut
........3 Lingwen
........3 Korygiełło
........3 Wignut
........3 Aleksandra
........+ Ziemowit V, ksi±żę płocki
........3 Maria
........+ Wojdyłło
....2 Kiejstut, ochrzczony w Moskwie jako Iwan
....+ Biruta
........3 Witold
........3 Zygmunt Korybut
....2 Narymut
....2 Lubart
....2 Monowid
....2 Jawnut


CZESI

Przemysław Ottokar II
+
..1 Waclaw II 1300-1305 u.1271-21.VI.1305, król czeski
..+ (?) córka cesarza Rudolfa Habsburga
..+ Ryksa-Elżbieta
....2 Waclaw III u.(?)-1306


Przypisy

Jan Skarbowski, Adam Stalony-Dobrzański, Poczet królów polskich, WA-G, Warszawa, 1961
Michal Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, PIW, Warszawa 1974