Ród Janinów. Podlodowscy.
.1 Piotr z Podlodowa ur.~1315 r. W r. 1333 posiada Ostrów k. Przytyka oraz Rzuchów (12 km N od Opatowa) i Małoszyce (7 km N od Opatowa) w parafii Wszechświęte (1). W tym samym roku Piotr zbudował miasto Przytyk (13)
..2 Piotr z Podlodowa u.~1345. Swiadek dokumentow z r. 1395, 1397 (Kod Dypl Mal t. 4, dok 1034, 1041). Występuje w l. 1393-1397
...3 Jan z Podlodowa u.~1380. W 1414 swiadek (Kod Dypl Mal t. 4, dok 1141). W 1416 swiadek (Kod Dypl Mal t. 4, dok 1158, 1160, 1161).W 1424 swiadek przy podziale wsi Żerniki (Kod Dypl Mal t. 4, dok 1220). Występuje też w r. 1423
....4 Jan z Przytyka Podlodowski, ur.~1415 r., występuje w l. 1455-87 kasztelan żarnowiecki (2) w r. 1494 kasztelan radomski oraz dworzanin królewski (3), herbu Janina. Posiada Małoszyce w par. Wszechswięte (4)
....+ N. Chlewicka
.....5 Jan Podlodowski z Przytyka, w 1509 kanonik krakowski, sekretarz królewski (4a), kanonik krakowski w 1545 r. (4b)
.....5 Hieronim Podlodowski z Przytyka. W r. 1510 posiada cz. Przytyka, Sułków i Wolę Sułkowską (6)
.....+ 1519 Anna Konarska, c. Marcina i Małgorzaty, h. Lewart (6aa)
......6 Stanisław Podlodowski z Przytyka, dworzanin królewski, stolnik sandomierski, na sejmie w r. 1547 r. występował przeciw małżeństwu Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny. Zamienił Podlodów na królewszczyznę Blizocin i Wolę Blizocką (6)
......+ Elżbieta
.......7 Jakub Podlodowski z Przytyka dziedzic Blizocina i Woli Blizockiej, dworzanin królewski w r. 1572, podkoniuszy królewski. W r. 1596 zginął w bitwie z Kozakami. (6)
........8 Jakub Bonawentura Podlodowski dziedzic Blizocina i Woli Blizockiej, wojski radomski w r. 1663 (6)
........+ Izabela Starołęska
.........9 Adam Podlodowski, dziedzic Gębarzewa (6)
.........+ Marianna (9)
..........10 Wojciech Podlodowski u 1744 w Tarczynie u.#0/1744 (9)
..........+ Marianna (9)
...........11 Barbara Podlodowska u. 1786 w Tarczynie u.#0/1786 (9)
...........11 Józef Podlodowski u. 1784 w Tarczynie u.#0/1784 (9)
...........11 Marianna Podlodowska u. 1789 w Tarczynie u.#0/1789 (9)
.........9 Stanisław Podlodowski, dziedzic Gębarzewa, cześnik różański w r. 1712 (6). W roku 1731 Przytyk przechodzi po połowie w ręce Kochanowskich i Tarłów (13)
.........+ Teofila Olszowska
..........10 Franciszek Podlodowski, dziedzic dóbr Nieznamirowice, Gałki i Woli Gałeckiej w pow. radomskim w r. 1754 (6)
..........+ 1743 Elżbieta Dunin Wolska w Radomiu, par. św. Jana Chrzciciela, śl.#111/1743
...........11 Adam Podlodowski w r. 1782 sprzedał dobra Nieznamirowice (6)
...........+ Marianna Mikułowska
............12 Spirydyon-Felicjan Podlodowski dziedzic Łącka, wylegitymowany w królestwie w r. 1837 (6) (6f)
............+ Anna Chomentowska
.............13 Kazimierz Podlodowski u. 1855 (11A)
.............+ Maria Fryderyka Slaska h. Grzymała (11)
..............14 Witold Feliks Podlodowski u. 1889 (11)
..............+ Eugenia Swierzaczyńska (11)
...............15 Kazimierz Podlodowski u. 1931 w Poznaniu (11)
...............+ Marta Szymura
.............13 Józef Podlodowski u.~1860 (11A)
.............13 Artur Podlodowski u.~1860 (11A)
............12 Teobald-Józef (Kalasanty) Podlodowski, wylegitymowany w królestwie w r. 1839 (6) (6f)
........8 Krzysztof Podlodowski, domniemany brat Jakuba(6)
.........9 Katarzyna Podlodowska (7)
.........+ Maciej Krosnowski h. Junosza (7)
........8 Stefan Podlodowski, rotmistrz królewski (6)
........+ Helena Wasiczyńska
.......7 Jan Podlodowski z Przytyka na Zakrzowie (dzisiaj Zakrzew) (6)
.......7 Grzegorz Podlodowski z Przytyka, dziedzic Żukowa i Rakowa, sędzia grodzki radomski, później starosta radomski (6)
........8 Andrzej Podlodowski (6)
........8 Kacper Podlodowski, dworzanin królewski w r. 1572 (6). W 1525 r. pisarzem Podlodowskiego jest Jan z Lelowa (6a)
........8 Mikołaj Podlodowski, rotmistrz wojsk królewskich, walczył przeciw Moskwie w l. 1579-1581 (6)
.........9 Grzegorz Podlodowski domniemany s. Mikołaja u. ~1570 r. (7)
..........10 Anna Podlodowska z Przytyka u.~ 1600 r. (7)
..........+ Mikolaj Korwin-Kochanowski z Kochanowa h. Ślepowron (7)
........8 Samuel Podlodowski (6)
........8 Stanisław Podlodowski, dziedzic Przytyka, podstarosta i sędzia grodzki w r. 1598, w 1604 r. wojski radomski (6)
.........9 Jakub Podlodowski u.~1620 r.(6)
.........+ Jadwiga Giżycka z Giżyc h. Gozdawa (7)
.........9 Paweł Podlodowski (6)
........8 Walenty Podlodowski (6)
........8 Borzywój Podlodowski w 1580 dz. Ruszkowa par. Wszechświęte, i Podlodowa uzyskuje dożywotnią dzierzawą na Szczegle i Worowicach należących do klasztoru świętokrzyskiego (6b)
.........9 Sebastian Podlodowski s. Borzywoja uzyskuje dożywotnią dzierżawę na Szczegle i Worowicach należących do klasztoru świętokrzyskiego (6b)
.......7 Dorota Anna Podlodowska (6)
.......+ Jan Kochanowski, poeta, h. Ślepowron
......6 Mikołaj Podlodowski z Przytyka, kasztelan radomski 1497, poseł króla Jana Olbrachta do hospodara wołoskiego (5)
......+ Barbara z Kościelca
......6 Walenty Podlodowski z Przytyka, dworzanin królewski w r. 1550. Nabył 1532 roku dobra Żuków od Szydłowskich
......6 Wojciech Podlodowski z Przytyka, kanonik sandomierski w r. 1547
.....5 Zbigniew Podlodowski z Przytyka, u.~1440, podstoli rawski, posiada cz. Przytyka, Studzieniec, cz. Woli Zakrzowskiej i Oblas. W sporze ze Stanisławem Konieckim h. Odrowąż zabija go, i każe pogrzebać w Przytyku. Pozwany do sądu oddaje ciało zabitego, płaci karę i odsiaduje wyrok w więzieniu.
.....+ Dorota Herburt z Felsztyna h. wł. (7)
......6 Urszula Podlodowska
......+ Stanisław Leżeński h. Nałęcz (7)
......6 ?
.......7 Zbigniew Podlodowski z Przytyka w 1517 notariusz ziemski sandomierski (6c)
....4 Mikołaj Podlodowski h. Janina na Rzuchowie w par. Wszechświęte w drugiej połowie XV w. (4)
....4 Jakub Podlodowski, u.~1420 r., w r. 1460 kasztelan radomski (3). Wspólnie z bratem Janem fundują parafię w Przytyku. Posiada Podgajek, Słowików, Sułków, Wolę Sułkowską, Przytyk, Studzieniec, cz. Woli Zakrzowskiej i Oblas. W r. 1473 dworzanin królewski.
.....5 Paweł Podlodowski, posiada wsie Podkana, Ostrołęka, cz. Studzienic. W r. 1511 Paweł otrzymuje w Radomiu od Zygmunta I zatwierdzenie nadania jarmarków i targów dla nowo założonego miasta Przytyk (przez Jana Podlodowskiego, kasztelana żarnowieckiego). (13)
.....5 Feliks Podlodowski w 1508 r. odziedzicza Zakrzów i Wolę Zakrzowską (dzisiaj Zakrzew i Wola Zakrzewska) po Tynieckich h. Poraj. (14)
......6 Feliks Podlodowski z Przytyka i Zakrzewa (6d), Małoski h. Janina, domniemany s. Feliksa z Małoszyc, w 1508 r. na Drzenkowicach w par. Wszechświęte (4), (8)
......+ Anna Lanckorońska z Brzezia, c. Stanisława marszałka nadwornego h. Zadora (6c)
......6 Jan Podlodowski, zwolennik reformacji. W r. 1570 zmienił kościół parafialny w Zakrzowie na zbór. (14)
.......7 Jerzy Podlodowski funduje nowy kościół w Zakrzewiu.(14)
...3 Wawrzyniec z Podlodowa u.~1390 r.
...+ 1420 Katarzyna z Białaczowa h. Odrowąż(5)(7)
====================WOJ. MAZOWIECKIE=========================================================
.........9 Adam Podlodowski
.........+ Marianna
..........10 Wojciech Podlodowski u. w r. 1744 w Tarczynie par. własna (9)
..........+ Marianna Godowska
...........11 Józefa Podlodowska u. w r. 1784 w Tarczynie (9)
...........11 Barbara Podlodowska u. w r. 1786 w Tarczynie (9)
...........11 Marianna Podlodowska u. w r. 1789 w Tarczynie (9)
...........11 Józef Podlodowski
...........+ Marcjanna Rączkowska
............12 Roch Joachim Podlodowski u. w r. 1819 w Tarczynie par. własna, u.#134/1819 (9)
............12 Maciej Podlodowski, u.~1816, zm. w r. 1853 w Tarczynie, zg.#141/1853, lat 37 (9)
............+ 1840 Marianna Świderska, śl.#1/1840 (9)
.............13 Stanisław Podlodowski u. 1844 w Tarczynie, u.#99/1844 (9)
.............13 Antoni Podlodowski u. 1852 w Tarczynie, u.#110/1852 (9)
............12 Marianna Podlodowska zm. 1823, zg.#60/1823 w Tarczynie (10)
............12 Szymon Podlodowski zm. w r. 1828 w Tarczynie, zg.#141/1828, 14 lat (9)
............12 Roch Podlodowski u. i zm. w r. 1829 w Tarczynie, zg.#64/1829, 7 dni (9)
............12 Walenty Podlodowski u. 1825 w Tarczynie u.#37/1825, zm. w wieku 7 dni zg.#28/1825 (9)
............12 Antoni Podlodowski u. 1829 w Tarczynie u.#6/1829, zm. w r. 1831, zg.#68/1831 (9)
............12 Marianna Podlodowska
............+ 1852 Mateusz Olczak w Tarczynie, śl.#2/1852 (9)
...........11 Jakub Podlodowski zm. w r. 1827 w Tarczynie, zg.#234/1827 (9)
...........11 Jakub Podlodowski, domniemany brat Józefy, Marianny, Barbary i Józefa
...........+ Joanna Zapartewicz
............12 Walenty Podlodowski s. Jakuba i Joanny
............+ 1833 Marianna Ponewczyńska w Tarczynie, śl.#16/1833 (9)
.............13 Józefa Podlodowska
.............+ 1861 Paweł Gołębiewski w Tarczynie, śl.#35/1861 (9)
.............13 Aleksy Józef Podlodowski, s. Walentego i Marianny, weteran powstania styczniowego. Zdjęcie wykonane w r. 1916 w Warszawie po pochodzie 3-majowym. (15)
.............+ 1867 Izabela Zdziarska w Tarczynie, śl.#9/1867 (9)
..............14 Zuzanna Podlodowska
..............+ 1890 Wawrzyniec Skrzypczak w Tarczynie, śl.#45/1890 (9)
..............14 Andrzej Podlodowski u. 1871 w Tarczynie u.#138/1871(9)
..............14 Marian Piotr Podlodowski u. 1874 w Tarczynie u.#23/1874, zm. w r 1877 w Ojrzanowie par. Żelechów, zg.#64/1877 (9)
..............14 Julian Aleksy Podlodowski u. 1878 w Żelechowie, par Ojrzanów, u.#1/1878 (9)
..............14 Bronisław Podlodowski u. 1876 w Tarczynie u.#9/1876zm. w r. 1878 w Ojrzanowie par. Żelechów, zg.#8/1878 (9)
..............14 Józefa Podlodowska
..............+ 1901 Władysław Dębowski w Osuchowie, śl.#6/1901 (9)
..............14 Wiaczesław Podlodowski u 1883 w Tarczynie u.283/1883 (9)
............12 Franciszek Podlodowski u 1826 w Tarczynie u.175/1826 (9)
...........11 Adam Podlodowski, nobilis
...........+ 1803 Marcjanna Mikułowska, nobilis w Dąbrówce Nagornej, par. Cerkiew. On wdowiec, ona panna (9)
............12 Szymon Podlodowski zm. 1828 w Tarczynie, zg.#141/1828 (9)
............12 Antoni Podlodowski u. 1829 w Tarczynie u.#6/1829 (9)
............+ Zofia
.............13 Maciej Podlodowski zm. w r.1860 w Michałowicach, zg.#8/1860 (9)
............12 Mateusz Podlodowski, domniemany brat Szymona i Antoniego
............+ Agnieszka Franowska
.............13 Roch Podlodowski u. w r. 1863 w Michałowicach, par. Tarczyn, u.#53/1863, zm. w Michałowicach w r. 1877, zg.#18/1877 (9)
.............13 Antoni Podlodowski u. w r. 1867 w Michałowicach, u.#29/1867 (9)
...........11 Mikołaj Podlodowski u.~1789 r., zm. w r. 1829 w Tarczynie, zg.#21829 (9)
...........+ Marianna Praska u.~1784 r.
............12 Jan Podlodowski s. Mikołaja i Marianny
............+ 1837 Julianna Eleonora Sadowska w Tarczynie, śl.#33/1837 (9)
............+ 1849 Marianna Kazicka śl#245/1869 w Warszawie par. św. Jana (9)
.............13 Teofil Podlodowski u. i zm. w Cieślach, par. Rembertów w r.1853, u.#44/1853, zg.#67/1853 (9)
.............13 Jan Józef Podlodowski u. w r. 1855 w Warszawie par. św. Jana, u.#368/1855 (9)
............12 Roch Podlodowski u. 1824, u.#140/1824 w Tarczynie, zm. w r. 1825 w Traczynie, zg#110/1825 (9)
............12 Katarzyna Podlodowska
............+ 1837 Jan Brajer śl.#20/1837 w Tarczynie (9)
............12 Barbara Podlodowska
............+ 1841 Walenty Naglikowski śl.#35/1841 w Tarczynie (9)
...........11 Jakub Podlodowski u.~1781
...........+ Joanna Zapertowicz
............12 Joanna Podlodowska u. w r. 1824 w Tarczynie u.#9/1824 (10)
............12 Magdalena Podlodowska zm w r. 1825 w Tarczynie, zg.#113/1825 (9)
............12 Franciszek Podlodowski u. w r. 1826 w Tarczynie u.#175/1826 (9)
.............13
..............14 Julian Podlodowski u. w Suchodole
..............+ Józefa Rybicka (9)
...............15 Aleksander Podlodowski u. 1910 w par. Tarczyn u.#333/1910 s. Juliana i Józefy (9)
...............15 Stanisław Podlodowski u. 1901 w Tarczynie u.#103/1901 (9)
...............15 Wacław Podlodowski u. 1903 w Tarczynie u.#235/1903 (9)
............12 Marianna Franciszka Podlodowska
............+ 1837 Stanisław Sokołowski w Tarczynie, śl.#1/1837 (9)
............12 Małgorzata Podlodowska
............+ 1841 Piotr Rupniewicz w Tarczynie, śl.#44/1841 (9)
.........9 Franciszek Podlodowski
.........+ Elżbieta Wolska 1744, śl. w Radomiu św. Jan Chrzciciel, śl.#110/1743 (9)
====================OKOLICE ŁODZI=========================================================
............12 Maciej Podlodowski
............+ 1832 Franciszka Stańczak w par.Lubania, śl.#11/1832 (9)
.............13 Mateusz Podlodowski s. Macieja i Franciszki Stańczak (9)
.............+ 1854 Agnieszka Franoszek śl.#4/1854 w Turbowicach par. Biała Rawska(9)
............12 Aleksander Podlodowski, domniemany brat Macieja
............+ Natalia Rogalewicz (9)
.............13 Onufry Antoni Podlodowski u. i zm. w r. 1874 w Julianowie, par. Nieborów, u.#53/1874, zg.#37/1874 (9)
.............13 Józef Konstanty Podlodowski u. w r. 1876 w Julianowie, par. Nieborów, u.#22/1876 (9)

====================ŚWIĘTOKRZYSKIE=========================================================
...........11 Prokop Podlodowski u.~1790, zm. w r. 1816, zg.#139/1816 w Goźlicach
...........+ 1813 Franciszka Mazur, w Goźlicach, śl.#280/1813 (9)
............12 Teresa Podlodowska u. w Goźlicach
............12 Walenty Podlodowski u. w r. 1815 w Goźlicach, par. własna, zm. w r. 1818 w Goźlicach, zg.#137/1818 (9)
.............13
..............14 Ludwik Podlodowski u.~1885
..............+ 1908 Emilia Messyng śl.#161/1908 w katedrze kieleckiej
.............13 Marianna Podlodowska
.............+ 1881 Ludwik Zakrzewski śl.#3/1881 w Działoszycach par. własna
.............13 Gertruda Artura Podlodowska u. 1842 w Działoszycach par. własna (9)
.............13 Alfreda Filipa Podlodowska u. 1840 w Działoszycach par. własna (9)
.............13 Adolf Podlodowski u. 1847 w Działoszycach par. własna u.#32/1847 (9)
.............13 Alfred Filip Podlodowski u. 1840 w Działoszycach par. własna u.#49/1840 (9)
.............13 Aureliusz Witalis Podlodowski u. 1846 w Działoszycach par. własna u.#20/1846 (9)
.............13 Gerard Artur Podlodowski u. 1842 w Działoszycach par. własna u.#58/1842 (9)
.............13 Wacław Podlodowski u. 1849 w Działoszycach par. własna (9) u.#60/1849
====================LUBELSKIE=========================================================
...........11 Sylwester Podlodowski
...........+ Tekla Kędziora
............12 Maciej Podlodowski u.~1830 w Woli Sernickiej, par. Serniki. W roku 1850 ma 20 lat.
............+ 1850 Apolonia Bocian w Woli Sernickiej, śl.#35/1850. W roku 1850 ma 17 lat. (16)
.............13 Mateusz Podlodowski u. 1856 w Woli Sernickiej, par. Serniki, s. Macieja i Apolonii u.#63/1856 (16)
............+ 1857 Agnieszka Wysok, wdowa, c. Adama Kobyłki i Krystyny Małyszka, śl.#17/1857. W roku 1857 ma 22 lat. (16)
.............13 Wincenty Podlodowski u. 1858 w Woli Sernickiej, par. Serniki, s. Macieja i Agnieszki u.#60/1858 (16)
.............13 Roch Podlodowski u. 1860 w Woli Sernickiej, par. Serniki, s. Macieja i Agnieszki u.#85/1860, zm. 1936 w Woli Sernickiej, zg.#14/1936 (16)
.............+ Marianna Greguła
..............14 Szymon Podlodowski u. 1892 w par. Serniki, s. Rocha i Marianny
..............+ 1921 Stanisława Wasak w par. Lubartów, ojciec Szczepan, matka Magdalena Włosek, śl.#39/1921. (16)
..............14 Jakub Podlodowski u. 1894 w par. Serniki, s. Rocha i Marianny
..............+ 1918 Aniela Matyjaszczyk w par. Lubartów, ojciec Wawrzyniec, matka Franciszka Mysiak, śl.#10/1918. (16)
...............15 Edward Podlodowski u. 1935, zm. 1938 w Czerniejowie, s. Jakuba i Anieli zg.#20/1938 (16)
..............14 Jan Podlodowski u. 1896 w par. Serniki, s. Rocha i Marianny u.#108/1896 (16)
..............+ 1923 Helena Dudziak w par. Kijany, śl.#54/1923. (16)
..............14 Franciszek Podlodowski u. 1899 w par. Serniki, s. Rocha i Marianny u.#49/1899 (16)
..............+ 1921 Stanisława Włosek w par. Lubartów, ojciec Mateusz, matka Katarzyna Ziemichód, śl.#37/1921. (16)
..............14 Józef Podlodowski u.1905 w par. Serniki, s. Rocha i Marianny u.#76/1905 (16)
.............13 Stefan Podlodowski s. Macieja i Marianny
..........10 Szymon Podlodowski u.~1770, zm. 1805 w Ludwinie, par. Łęczna, zg.#26/1805 (16)
..........+ Zofia Misztal
...........11 Jakub Podlodowski u.~1790
...........+ 1822 Franciszka Chlebiej w Woli Sernickiej, par. Serniki, ojciec Antoni, matka Zofia Szczepaniak, śl.#8/1822. (16)
...........11 Sylwester Podlodowski u.~1795, s. Szymona i Zofii Misztal (16)
...........+ 1815 Tekla Iwanek, wdowa, ojciec Józef Kędziora, matka Ewa Kolon, śl.#35/1815. (16)
..........10 Jakub Podlodowski u.~1770
...........+ Marianna Krzyszczak
...........11 Michał Podlodowski, u.~1790
...........+ 1817 Magdalena Włosek w Ruskiej Woli par. Serniki, ojciec Paweł, matka Elżbieta Olejniszek,śl.#21/1817. (16)
...........+ 1835 Ewa Włosek w Ruskiej Woli par. Serniki, ojciec Jan, matka Urszula Szymczak,śl.#2/1835. (16)

.............13 Maciej Podlodowski
.............+ Marianna Szymczak
..............14 Władysław Podlodowski u. 1906 w par. Serniki, s. Macieja i Marianny, u.#17/1906 (16)
..............14 Stefan Podlodowski u.~1921, zm. 1945 w par. Serniki s. Macieja i Marianny, zg.#78/1945 (16)
====================USA====================================================================
................16 Chester (Czesław) Podlodowski u. w Warszawie ok. 1920 r. (12)
................+?
.................17 Ellen Podlodowski u. ~ 1946 r., w 2014 r. zam. w Seattle, stan Washington, USA (12)
.................17 Tin Podlodowski u. ~ 1960 r., w 2014 r. zam. w Seattle, stan Washington, USA (12)źródła:
1. Seweryn Uruski, Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, t.4 s.316
2. J. Wiśniewski, Dekanat redomski
3. Seweryn Uruski, Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, t.4 s.143
4. Jan Długosz, Księgi dochodów diecezji krakowskiej - Liber Beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t.2 s.507 wg Józefa Krzepeli Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jaggielońskiej, t. 1 s. 264
4a. Księgi sądów królewskich, nadwornych i wiecowych, 154 s.352 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w średniowieczu
4b. T. Wierzbowski, Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 4 7349, 21767 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w średniowieczu
5. Seweryn Uruski, Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, t.4 s.144
6. Seweryn Uruski, Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, t.4 s.145
6a. Księgi oficjałatu krakowskiego 44 s. 953 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w średniowieczu
6aa. Adam Boniecki, Herbarz polski , Warszawa 1899 - 1914 t.11 s.51
6b. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, dok. 1899 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w średniowieczu
6c. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, dok. 6279 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w średniowieczu
6d. T. Wierzbowski, Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 4 3485 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w średniowieczu
6e. T. Wierzbowski, Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 4 10517 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego w średniowieczu
6f. Spis szlachty Krolestwa Polskiego, z dodaniem krotkiej informacyi o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851, nr 81 i 251
7. Adam Boniecki, Herbarz Polski
8. Adolf Pawiński, Małopolska, 461 wg Józefa Krzepeli Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jaggielońskiej, t. 1 s. 264
9. Wg. portalu www.geneszukacz.genealodzy.pl (z roku 2014)
10. Akta metrykalne parafii Tarczyn
11. Marek Jerzy Minakowski, Wielka encyklopedia Minakowskiego
12. Internet (2014 r.)
13. Franciszek Siarczyński, Opis powiatu radomskiego 1758-1829
14. Na podstawie danych z portalu www.parafiazakrzew.pl/historia-parafii,aw83,46 (z roku 2014)
15. Wg. portalu www.genealogia.okiem.pl (z roku 2015)
16. Wg. portalu regestry.lubgens.eu/news.php
name="buttonbar">