Potomkowie Pszonków


HELP FOR ENGLISH SPEAKERS

1 komes Zęborza z Babina (pow. legnicki lub lubelski), ur.~1300
.. 2 Zdziesław, syn komesa Zęborzy ur.~1330. (1)
.... 3 Piotr Pszonka ur.~1360 z Babina (lubelski par. Matczyn), Radawca, Kurowa i Strzeszkowic. Piotr z Kurowa (k.Opatowa) w 1398 procesował się przed sądem krakowskim o Radawiec. Długosz w 1351 wymienia Pszonkę h. Janina dziedzica Radawca i Babina (2) i (3). Po 1386 następuje konfiskata Krzczonowa (4). W 1396 Piotr h. Janina (5). W 1400 r. Piotr Pszonka z Kurowa próbuje odzyskać Krzczonów skonfiskowany w 1382 r. i dzierżawiony przez 18 lat przez Tomka z Mydłowa (6).
...... 4 Piotr Pszonka ur.~1395, sędzia grodzki lubelski.h. Janina (7),(8). Część Radawca i część Radawczyka w 1418 r. należała do Piotra.(9) W 1431 nabywa Babin i dwór Bziniec w zamian za Kurów od Mikołaja Rawszy (10). W 1431-2 starosta lubelski (11). W 1431 posiadał Strzeszkowice koło Krą?nicy (12). W 1439 zamienił z Prandotą z Ożarowa Bogusławice w opatowskim na dobra w Strzeszkowicach, a ten kupił je od córek Przebora ze Strzeszkowic (13). Dobra Piotra dziedziczyli synowie: Mikołaj, Jan, Piotr, Wojciech i Marcin.
........ 5 Wojciech Pszonka ur.~1415. W 1445 następuje podział między braćmi. Wojciech otrzymuje Babin i Radawiec (14)
........ 5 Jan Pszonka ur.~1418. W 1445 następuje podział między braćmi. Jan otrzymuje Babin i Radawiec (12). Bratanek Pawła (15)
........ + Małgorzata z Giszowic 1452
.......... 6 Jan Pszonka
........ 5 Mikołaj Pszonka ur.~1420. W 1445 następuje podział między braćmi. Mikołaj otrzymuje Strzeszkowice (12) za zrzeczenie się praw do Radawca i Babina. (16)
........ + Świętochna, dziedziczka Świerża, Świerskiej Woli zwanej też Suchowola, wymieniana w Świerżu w 1462 r. (17), a w 1467 w Świerskiej Woli (18)
.......... 6 Mikołaj Pszonka ur. 1445, w 1480 w podziale między braćmi otrzymuje dobra macierzyste Świerże i Wolę Świerska (19). W 1460 scholarz lubelski (20).
.......... 6 Piotr Pszonka ur. 1448. W 1480 podział między braćmi. Otrzymuje różne role i karczmę (19). W dziale otrzymuje razem z Janem Strzeszkowice i Boboszów (21)
.......... 6 Małgorzata Pszonka 1450-.
.......... + Jan Grabianowski (22)
.......... 6 Katarzyna Pszonka ur. 1452.
.......... + Jan Puczek z Radawca (23)
.......... 6 Dorota Pszonka ur. 1454. Występuje w 1480.
.......... + Jan ze Szczuczek. Występuje w 1483-1485.
.......... 6 Jan Pszonka ur. 1455. Bratanek Piotra Pszonki. W 1480 w podziale między braćmi otrzymuje różne role i karczmę (19). W dziale otrzymuje razem z Piotrem Strzeszkowice i Boboszów (21)
............ 7 Katarzyna c. Jana Pszonki zamienia część dóbr w Radawcu i Strzeszkowicach z Warszem z Michowa (24)
........ 5 Dorota Pszonka ur. 1422. W 1451 wdowa po Przecławie z Bychawki
........+ Przecława z Bychawki
........ 5 Piotr Pszonka ur. 1423. W 1445 w podziale między braćmi otrzymuje Babin i Radawiec. Jet to młodszy z braci (14)
........ + Barbara siostra Jakuba i Zakliki z Łęk (pow. pilz), Międzygórza (pow. sand) i Tyśmienicy (25)
.......... 6 Jadwiga-Bogumiła Pszonka
.......... + Żegota z Wrotkowa 1462
.......... 6 Piotr Pszonka ur. 1444, z Babina. 1490-1499 podsędek, 1501-4 sędzia ziemski lubelski (26)
.......... + Zakliczanka (27)
............ 7 Mikołaj Pszonka ur. 1480.
............ + Katarzyna Giełczewska występuje1496-1502, c. Stanisława z Woli Giełczewskiej i Giełczewa, siostra Barbary i szwagierka Sebastiana Sobieskiego
......................do linii Sobieskich h. Janina
......................do linii Suchodolskich h. Janina
.............. 8 Anna Pszonka c. Mikołaja
........ 5 Elżbieta Pszonka ur. 1424. W 1452-69 wdowa
....... + Mikołaj Firlej, zm. w 1452
........ 5 Marcin Pszonka ur. 1431 .Brat Jana , Piotra i Mikołaja, występuje 1451-69 . Młodszy z braci (28).
........ + Barbara występuje1461-1469 (29)
........ 5 Katarzyna Pszonka ur. 1428. Występuje w 1496 (30)
........ + Stanisław z Woli Giełczewskiej
...... 4 Mikołaj Rawsza ur. 1395, występuje 1409-1431. Z Babina, od 1431 z Radawca. (31) (32). W 1431 zamienia Babin i dwór Bziniec na Kurów od Piotra Pszonki (33)
...... + Stachna c. Pełki z Tudorowa 1420
............................do linii Pełki z Tudorowa h. Janina
........ 5 Ofka Pszonka
........+ Jan (34)
...... 4 Maciej ur. 1394. Syn Pszonki ze Strzeszkowic (35) (36)
...... 4 Paweł ur. 1400.
.... 3 Mroczko z Radawca ur. 1370. (37)
...... 4 Piotr z Radawca ur. 1390. W 1415 posiadał 1/4 Radawczyka (38), występuje w 1430 (39)
.......4 Mikołaj ur. 1390
.... 3 Marek z Radawca ur. 1375. Występuje w latach 1409-1418 (37).
.... + Masza 1418 (40)
.........................................
...... 4 Tomasz Pszonka ur.~1400, z Więcławic (pod Krakowem)
........ 5 Jan Pszonka ur.~1420, z Więcławic (pod Krakowem) s. Tomasza Pszonki z Więcławic. W 1449 daruje część Świeborowic Janowi z Pielgrzymowic (pod Krakowem), a ten daruje Mikołajowi z Kończyc (pod Krakowem).(41)
........ 5 Stanisław Pszonka ur.~1420. Niegdyś z Więcławic i Łuczyc (15km NE od Krakowa i 4km od Więcławic), obecnie z Wilczkowic (wszystkie wsie pod Krakowem) (42)
........ 5 Mikołaj Pszonka ur.~1420, z Więcławic
.......... 6 Andrzej Henrych ur.~1450, s. Mikołaja Pszonki z Więcławic. Występuje w 1492 (42)
......4 Stanisław Pszonka u.~1400, z Więcławic i Zagórzyc (2km N od Więcławic), brat Tomasza z Łuczyc ()
......+ Anna
.......5 Katarzyna Pszonka c. Stanisława i Anny, z Łuczyc u.~1420 ()
.......5 Dzierslaw Pszonka s. Stanisława i Anny, z Łuczyc u.~1420, wyst 1434 ()
.......5 Stanislaw Pszonka s. Stanisława i Anny, z Łuczyc u.~1420, wyst 1444 ()
.......+ Anna ()
.......5 Tomasz Pszonka br. Stanisława u.~1420, wyst. 1446 ()
....4 Tomasz Pszonka po ślubie pisze się z Łuczyc, br. Stanisława()
....+ Elżbieta z Łuczyc ()

..2 Andrzej z Łuczyc (15km NE od Krakowa i 4km od Więcławic) u.~1350, zm. przed 1403 ()
..+ Małgorzata ()
...3 Mikołaj z Łuczyc Łuczycki, s. Andrzeja i Małgorzaty, u.~1380, wyst. 1405-1424, z rodu Janinów w 1418 r. ()
...+ Anna z Przecławic
.....4 Piotr z Łuczyc, s. Mikołaja i Anny, u.~1400, wyst. 1434 ()
...3 Marcin z Łuczyc, s. Andrzeja i Małgorzaty, u.~1380, wyst. 1405-1417, z rodu Janinów w 1418 r., zm. przed 1420 ()
...+ Jachna
....4 Katarzyna c. Marcina i Jachny ()

.....5 Mikołaj Szczepiecki z rodu Janinów, w drugiej poł. XV w. na Nizinach w par. Tuczępy (LBen t.2 s.446)
.....5 Jan Szczepiecki , w drugiej poł. XV w. na Januszkowicach, Jarosławicach i Nizinach w par. Tuczępy, z rodu Janinów (LBen t.2 s.446)
......6 Jakub Szczepicki w 1508 na Janowicach (Adolf Pawiński: Małopolska t.14 lub 15, s. 458, 459)
.......7 Jan Szczepicki (Szczępiecki) z rodu Janinów wyst. 1518-1545, czyni zapisy na dobrach Łuczyce i Janowice (T. Wierzbowski, Matricularum Regni Poloniae t.4 s.164, 428)
.......7 Rafał Szczepiecki z Dymitrowa (3 km SW od Baranowa Sandomierskiego) i Janowic (12 km W od Sandomierza) wyst. 1551 (T.Wierzbowski, Matricularum Regni Poloniae t.4 s.346)
.......7


źrodła:

1. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich, t. 4 nr 891
2. Jan Długosz, Historia Polski, t. 3 s. 240, 241, Kraków 1847
3. Jan Długosz, Historia Polski, t. 9 262
4. Jan Długosz, Historia Polski, t. 9 263
5. Jan Długosz, Historia Polski, t. 3 500
6. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870, t. VIII 10354, 7356, 7368
7. Jan Długosz, Historia Polski, t. 3 520
8. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870, t. VIII 7356
9. Księgi ziemskie lubelskie w Archiwum Państwowym w Lublinie, 10, k. 202v, 249
10. Księgi ziemskie lubelskie w Archiwum Państwowym w Lublinie, 2 k. 87, 289v
11. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870, VII/2 1316-5
12. Księgi ziemskie lubelskie w Archiwum Państwowym w Lublinie, 12 k. 395v
13. Księgi ziemskie lubelskie w Archiwum Państwowym w Lublinie, 12 k. 87
14. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, I 241 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego
15. Księga ławnicza przemyska 45
16. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, 1 s. 314
17. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, 5 k. 367
18. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rękopis 1751 k. 60
19. Biblioteka Zakładu Narodowego Ossolinskich we Wrocławiu, LX 39-40
20. OL - Acta officialatus Lublinensis, wg kartoteki w Pracowni Slownika historyczno-geograficznego Malopolski w sredniowieczu II 226
21. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, 9 k. 301 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego cz. 2, z.4, s.754
22. Biblioteka Zakładu Narodowego Ossolinskich we Wrocławiu, LX 39
23. Biblioteka Zakładu Narodowego Ossolinskich we Wrocławiu, LX 41
24. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, 9 k. 295 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego
25. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, V 66-470 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego
26. T. Wierzbowski, Matricularum Regni Poloniae Summaria, II 481,III 1347
27. Biblioteka Zakładu Narodowego Ossolinskich we Wrocławiu, nr 60
28. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, IV 53-295 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego
29. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, V 326 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego
30. Biblioteka Zakładu Narodowego Ossolinskich we Wrocławiu, LX 103-4
31. Teki Archiwalne, L. Białkowski, Najstarsze księgi ziemskie lubelskie z 1409 r., VII 5-458
32. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, II 93-209 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego
33. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, 2 k. 87, 289v wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego
34. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, X 262, 370 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego
35. Archiwum Komisji Historycznej, V 99
36. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, X 395 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego
37. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870, VIII 7356,7363
38. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, 10 k. 249v wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego
39. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, 1 k. 367 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego
40. Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Panstwowym w Lublinie, X 221 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego
41. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, 13 s. 216, 254, 263, 282, 333 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego cz. 2 z. 4 s. 754
42. Księgi sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim, rękopis, WAP, Krakow, 6 s. 95, 173 wg Słownika historyczno-geograficznego woj. krakowskiego cz. 3 z. 1 s. 163