Potomkowie Gaspara Sehn


1  Gaspar Sehn 1790 - 14.IV.1844. W 1844 w Tuszowie. Zamieszka�y Tusz�w Kolonia, dom nr. 125. Po �lubie zamieszkali w domu nr.1 (Lib. Cop. Jos. et Tusz. t.2 s. 52), (Lib. Mort. Tusz. s. 82)
.. + Elisabetha Kiefer 15.II.1844 w Josephdorf. 1798 - 29.VI.1845 zm. w Tuszowie. Zamieszka�a Tuszow Kolonia dom nr. 123. Corka Carl'a Kiefer
........ 2  Jacob Sehn 28.III.1826 - u. Tusz�w (Lib. Nat/Bap. Tusz. s. 108). Zamieszka�y Tusz�w Kolonia, dom nr.123 ( Lib. Matr. Tusz. t.2 s.70)
........ + Magdalena Seles 29.II.1848 w J�zefowie 3.X.1828 - 22.IV.1858 u. w J�zefowie. (Lib. Nat/Bap. Tusz.). Zm. w Tuszowie (Lib. Mort. Tusz. t.3 s.92). C�rka Vilhelm'a Seles i Christin'y Harsche
................ 3 Jacob Sehn 22.IV.1851 - Zamieszka�y Tusz�w Kolonia, dom nr. 123 (Lib. Nat/Bap. Tusz.)
................ + Katharina Karl 17.X.1857 - u. Tusz�w Kolonia. (Lib. Nat/Bap. Tusz.). Zamieszka�a Tusz�w Kolonia dom nr. 122. C�rka Andreas'a Karl i Katharin'y Jung
........................ 4  Katharina Sehn 1878 - W 1921 r. zam. w Poznaniu ul. Lazarska 57
........................ +  J�zef Niewodowski
................................potomkowie w linii J�zefa Niewodowskiego
........................ 4  brat Katarzyny, genera�
........................ 4  siostra Katarzyny
........................ +  Gross
........................ +  Franciszek Gross (Grohs)
................................ 5  W�adys�aw Gross, zam. w Wieliczce, p�niej biskup
................ 3 Jan Sehn
................ + Katarzyna Drozd
........................ 4  Jan Sehn 22.IV.1909-12.XII.1965 u. w Tuszowie Kolonii, 1945-47 s�dzia sledczy, od 1949 doktor prawa na UJ, od 1961 profesor nadzwyczajny UJ, pe�nomocnik Min. Sprawiedliwo�ci do �cigania zbrodniarzy hitlerowskich. Zmar� nagle we Frankfurcie nad Menem. (SB)
........ + Margaretha Burghardt 7.II.1859 - u. w Tuszowie


�rod�a:
Lib. Nat/Bap. - Liber Natorum et Baptismus, ksi�gi urodze� i chrzt�w, parafia Ja�lany (k. Mielca), ksi�gi Tuszowa Kolonii
Lib. Mor. - Liber Mortuorum, ksi�gi zgon�w, parafia Ja�lany (k. Mielca), ksi�gi Tuszowa Kolonii
Lib. Cop. - Liber Copulationis, ksi�gi ma��e�stw, parafia Ja�lany (k. Mielca), ksi�gi Tuszowa Kolonii i J�zefowa
SB - S�ownik biograficzny s.158,9