Ród Janinów. Potomkowie Potomkowie Sułka z Giełczwi i Suchodolscy


1 Sułko 1350-1416 z Giełczwi (24 km SE od Lublina) 1388 (ZDM I 172, TA VII 3-145)
+ Anna Sułkowa, wdowa w 1418 (ZL I bp. X 10-136), 1416
... 2 Florian 1380-, brat stryjeczny Gniewomira i Mścisława 1409-29 (TA VII 70-453, LP 147)
..... 3
....... 4
......... 5 Stanisław z Giełczwi i Woli Giełczewskiej
........... 6 Katarzyna Giełczewska
........... + Mikołaj Pszonka
............................do linii Pszonków h. Janina
........... 6 Barbara Giełczewska
........... + Sebastian Sobieski
...........................do linii Sobieskich h. Janina
1 ?
.. 2 Maciej 1360- z Suchodołu (30 km SE od Lublina) 1401 (ZDM I 239) 1388-1423. 1409-31 sędzia ziemski lubelski. Posiada Suchodoły, cz. w Oleśnickiej Woli, Gardzienice, gdzie ma karczmę (ZL X 391), Idzikowice wykupione w 1417 r. od rodziny za 200 grzywien (trzy wsie ok. 30 km SE od Lublina), które w 1418 dzieli z bratem Mścisławem (ZL II 187). Od 1423 starosta lubelski. Posiadał części w Oleśnikach w l. 1415-1430 (LZ 2 k.271, ZL 10 k 155), Jaroszowicach w 1428 r.(ZL 2 k.29v), a w Łubkach kupił młyn w 1429 r.(ZL 2 k.60v).
.. + Małgorzata c. Stanisława z Kozic (25 km SE od Lublina), (ZL X 173)
.... 3 Piotr 1400-1476 z Suchodołów s. Macieja. Pisał się też z Piotrowic (ZL 5 k.173), Woli Suchodolskiej, Siedlisk, Polichny i Losieni w 1453 r. w pow. krasnostawskim (LP s.83)
.... + Anna. W 1477 wdowa
........ 4 Uliana 1430-. W 1476 sierota po Piotrze.
........ 4 Jan 1428- Suchodolski. W 1425 z Chwalisławic (dziś Fajsławice), posiadał cz. w Gardzienicach. W 1459 zapisany na Uniwwrsytet Krakowski (In). 1473 Jan i s. Stanisław zamieniają Bolesław, Grądy, Świebodzin, Brzeznicę i pól Kanny (wszystkie ok. 12 km N od Dąbrowy Tarnowskiej w ówczesnym woj. sandomierskim) z przewozem na Wiśle za Żyrzyn (dziś Życzyn), Borzyszów (obie 15 km SE od Dęblina), Niebrzegów (7 km SE od Dęblina) i Pogonów z Janem z Lipin (25 km SW od Lublina) h. Janina (AGZ VI 110).
....................do linii Żyrzynskich z Lipin h. Janina
............ 5 Stanisław 1452- s. Jana z Gardzienic 1473 (AGZ VI 110) h. Janina (DLB II 572, LP102,6 AS II 291)
............ 5 Jan Suchodolski 1455-, 1462 (ZL V 431). 1473 zabity w m. Krośnie przez Jana Wilka rycerza królewskiego (DlH XII).
........ 4 Mikołaj 1427- Suchodolski h. Janina komornik podkomorzego czyli komornik graniczny lubelski 1451-1460 (ZL 4 k.68, LP s.48 i 95, MP V 43-44) z Suchodołów w 1449, z Gardzienic, z Chwalisławic, 1464 posiadał cz. w Gardzienicach alias Idzikowicach 1448-57 (LP s.38 - 1448 r., ZL VIII 105), zapisany na Uniwersytet Krakowski 1466-70 (ZL V 468)
........ + Dorota, córka Grota Borszy z Falisławic (LZ 1 s.165, 300, 325), żona Mikołaja z Gardzienic, Suchodołów i Oleśnik. Wniosła Mikołajowi część Falisławic
............ 5 Żegota 1440- z Suchego Dołu 1482-91 (ZL V 37-9) 1491 sprzedaje Krzczonów (24 km SE od Lublina). Syn (wnuk?) Piotra (ZL 9 k.95v) występował od 1475 r. W latach osiemdziesiątych skupił w swym ręku całe Suchodoły, gdyż po 1479 nie występowali tu już inni właściciele. W 1488 r. wspomniany jako tenutariusz królewskich Kolechowic (ZL 9, k. 513v, 515). W 1496 r. posiadał część Gardzienic i Gardzienickiej Woli, w której dział krewnego swego Jana Janowskiego odkupił za wyderkaf za 600 grzywien (ZL 11 k.199v).
............ 5 Maciej 1443- z Chwalisławic 1466 (ZL VIII 13). W 1487 podział dóbr w Falisławicach, Idzikowicach, Oleśnikach i Legowie na połowę między Jerzego i Macieja (ZL 9 k.245)
............ 5 Jerzy brat Macieja 1442 -. W 1487 podział dobr w Falisławicach, Idzikowicach, Oleśnikach i Legowie na połowę między Jerzego i Macieja (ZL 9 k.245). Jerzy i Mikołaj z Falisławic kupują od Heleny c. Dziersława, żony nieposesonata Pawła w 1476 dział w Oleśnikach za 200 grzywien (ZL 9 k.155). W 1490 Jerzy kupuje części w Oleśnikach i Idzikowicach za 100 grzywien od Elżbiety, córki Jakuba, żony Piotra sołtysa ze Szpicy.(ZL 9 k.590) Jerzy zwany Jarianem br. Mikołaja z Oleśnik 1478. W 1484 r. odkupił dział Katarzyny Jaszczowskiej (ZL 9, k.389) i przejął w drodze zamiany za Małą Gruszkę w ziemi chełmskiej dział Stanisława Chorążyca (ZL 9, k.408v)
............ 5 Jan zwany Szyrmirz, brat Jerzego i Macieja dziedziczył część Gardzienic oraz Tworzyczowa i Leszczna w ziemi chełmskiej 1488 (ZL 9 k.540)
........ 4 Jadwiga 1425 - z Chwalisławic 1465 (ZL V 408)
............ + Stajski z ziemii bełskiej
................ 6 Katarzyna 1445 - Stajska c. Jadwigi 1465 (ZL V 408) z Chwalisławic 1466-70 (ZL VIII 13-145)
................ +Bernard Jaszczowski
.... 3 Mikołaj 1430- Paszczorek br. stryjeczny Pełki, Jana i Stanisława 1460 (ZL V 267)
.... 3 Stanisław 1435- Paszczorek z Oleśnik 1466 (ZL V 405)
.. 2 Mścisław 1370- br. Macieja z Suchodołów (LP 147, ZL I bp II 134-236) 1413-29 z Czermiernik. W 1418 dzieli z bratem Idzikowice
.. 2 Gniewomir 1365- br. Mścisława 1409-29. Posiada Oleśniki (TZA VII 70-453, LP 147)
.... 3 Piotr 1390- s. Gniewomira 1419 odstępuje cz. w Oleśnikach (ZL X 277) 1451-2 posiada Polichnę (rozgraniczenie klucza Suchodoły z Częstobrowicami i Rybczowicami (obie ok. 30 km SE od Lublina)(ZL IV 97)
.... 3 Pełka 1395- z Oleśnik 1441-62 (ZL V 305)
.... + Formoza
.... 3 Stanisław 1400- br. Jana i Pełki z Oleśnik 1449-69 (LP 39-40) 1444 (LP 38-9)
.... 3 Jan 1405- Gniewek Gniewomirowic br. Pełki i Stanisława 1453-65 z Oleśnik (ZL I 141, IV 144-75)
.... + Małgorzata
.. 2 Piotr pleban w Rudnie i Warszawie 1415 (ZL X 159)
Jan Kański zwany też Janowskim posiadał duży klucz wsi koło Janowca nad Wisłą i części w Woli Gardzienickiej 1482-1496 (ZL 9 k.354, ZL 12 k.38, Zl 11 k.119, 189). W Woli Gardzienickiej mieli też w 1496 r. działy Jan Janowski i Żegota Suchodolski (ZL 11 k.189, 199v, 202v)

Literatura i źródła

AGZ - Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej
DlH - Jan Długosz, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae
LP - Leon Białkowski, Lubelska księga podkomorska z XV w.
TA - Teki Archiwalne, Leon Białkowski, Najstarsze księgi ziemskie lubelskie z 1409 r.
ZDM - Stanisław Kuraś, Zbiór Dokumentów Małopolskich
ZL - Księgi ziemskie lubelskie w Archiwum Państwowym w Lublinie