Potomkowie W�adys�awa SzmittaW�adys�aw Szmitt
.. + Maria Kupczy�ska  6.IX.1854 u. Kobiele Wielkie (2)
........ 2  Edmund Szmitt ? - 1945
................ 3  Alina Szmitt
................ + J�zef Grabowski
........................ 4  El�bieta Grabowska
........................ 4  Dorota Grabowska
........................ 4  Alina Grabowska
................ 3  Irena Szmitt
................ + Adam Rogozi�ski u. 6.I.1899 w Konstantynowie, zm. 9.VIII.1941 w Dachau, s. Leona (h. Abdank) i Anieli Certowicz (h. Pob�g)(3)
........................ 4  Andrzej Rogozi�ski u. 1923, zm. 21.X.2003 w Warszawie (3)
................................ 5 Irena Rogozi�ska (3)
................................ + Andrzej Pacek (3)
........................................ 6 Beata Pacek (3)
........................................ + ? Rybak (3)
................................ 5 Andrzej Rogozi�ski (3)
................................ + ?
........................................ 6 Daniel Rogozi�ski (3)
........................................ 6 Andrzej Rogozi�ski (3)
................................ 5 Witold Rogozi�ski (3)
................................ + Barbara Pedrycz (3)
........................................ 6 Karolina Rogozi�ska (3)
........................................ 6 Micha� Rogozi�ski (3)
........................ 4  Wojciech Rogozi�ski u. 1929, zm. 2004 w Krakowie (3)
........................ + Janina ?
................................ 5 Ma�gorzata Rogozi�ska (3)
................................ + ? W�c (3)
................ 3  Tadeusz Szmitt
................ + Zofia ?
........................ 4  Jacek Szmitt
........................ 4  Marek Szmitt
........ 2  Janina Szmitt  1882 - 1972
........ + ? Piaskowski ? - 1923
................ 3  Roman Piaskowski
................ + Danuta ?
........................ 4  Bogus�aw Piaskowski
........................ 4  Krzysztof Piaskowski
........................ 4  Barbara Piaskowska
................ 3  Jan Piaskowski ? - 1993
................ 3  Gabryjela Piaskowska ? - 1998
................ 3  Czes�aw Piaskowski
................ 3  Konstancja Piaskowska
................ 3  Feliksa Piaskowska 1901 - 1994
................ + Franciszek Rychlewski 1894 - 1971
........................ 4  Bernard Rychlewski 
........................ 4  Krystyna Rychlewska 
........................ + Albin Wo�niak
................................ 5 Piotr Wo�niak
................................ + Zuzanna Rozmarynowska
........................................ 6 Ma�gorzata Wo�niak
................................ 5 Tomasz Wo�niak
................................ + Irena K�dziora
........................................ 6 Jaros�aw Wo�niak
........................................ 6 Magdalena Wo�niak
........................................ 6 Ewa Wo�niak
........................................ 6 Aleksandra Wo�niak
................................ 5 Danuta Wo�niak
........................ 4  Irena Rychlewska 
........................ 4 Irena Rychlewska
........ 2  Melania Helena Szmitt 1881-1919
........ + Wac�aw Marek Stokowski 1873-1922
................ 3  Tadeusz Andrzej Stokowski u.1901
................ + Wanda Grosicka
........................ 4  Hanna Stokowska
........................ 4  Jadwiga Stokowska
................ + Zofia
........................Alina Stokowska
........................Andrzej Stokowski
........................+ Zofia ?
................................Grzegorz Stokowski
................ 3  Irena Stokowska
................ + ? Bielas
........................ 4  Iwona Bielas
........................4  Andrzej Bielas
........................+ ?
................................5 Grzegorz Bielas
........ 2  Lucyna Szmitt 31.VIII.1889 - 1968 b. ��d�
........ + Marian Guli�ski 10.XII.1892 - 2.XI.1948 u. Bukowiec pow. Opoczno  (1) (2)
................potomkowie w linii Hipolita Guli�skiego
........ 2  Mieczys�aw Szmitt
........ + ?
................ 3  Mieczys�aw Szmitt
................ + ?
........................ 4 Karina Szmitt
........................ 4 Kajetan Szmitt
................ 3  Zofia Szmitt


�r�d�a: (1) - akt urodzenia
(2) - akt zgonu
(3) - dane dostarczone przez p. Barbar� Rogozi�sk� z d. Pedrycz, 2009.