Potomkowie Tadeusza Niewodowskiego0 J�zef Niewodowski
+ Lukrecja po m�u Niewodowska
.1 Tadeusz Niewodowski ur 1782 w starostwie Bokszyszki, guberni augustowskiej (dzisiaj wie� Boksze). W 1847 i 1848 w�a�ciciel d�br W�jcin k. Wieruszowa. W roku 1847 by�y podpu�kownik by�ych Wojsk Polskich, lat 64. (1). Zmar� 27.XI.1850 w W�jcinie w wieku lat 58 jako wdowiec. (zm #45/1850)
.+ Petronella Barrera ur 1789. C�rka Jana i Sebastiany Barrera pochodzacych z Asarta w Hiszpanii. Lat 59 w roku 1847. Zm 31.VIII.1848 w W�jcinie (zm #127/1848) (1)
..2 Oktawia Niewodowska ur 25.IX.1826 w mie�cie Warszawa. Ochrzczona 30.X.1847 w W�jcinie. (ch #39/1847). C�rka Tadeusza lat 64. �wiadkami byli Brygida Gonzales z Asarty w Hiszpani i Kazimierz Darewski lat 27, kapitan wojsk Cesarstwa Rosji, pu�ku siewierskiego, zamieszka�y w Wieruszowie (1)
..+ 25.XI.1847 Kazimierz Darewski (sl #13/1847), lat 27, syn Miko�aja i Anny z Bykowskich (ju� nie �yj�cej), w�a�ciciel d�br Zolimek, zamieszka�y w Wieruszowie. (1)

�r�d�a: (1) akta metrykalne parafii W�jcin k. Wieruszowa