Descendants of Wojtek of W�bork�w


1 Wojtek of W�bork�w 1320-. 1371 Father of Pe�k of Tudor�w
.... 2 Pe�ka of Tudor�w 1350-. 1371-1408, 1417, 1425 also of Brzustowo
........ 3 Piotr 1380-. 1423-1427, 1444. In 1423 witneses wealth division document of Jan of Bidziny
........ 3 Mikolaj 1382-. 1423-1446. In 1423 witneses wealth division document of Jan of Bidziny
........ 3 Jan 1384-. 1425
........ 3 Stachna daughter of Pe�ka of Tudor�w 1420
........ + Miko�aj Rawsza of Babin and Radawiec Janina clan
.... 2 Iwan z Tudorowa 1353- . Brother of Pe�ka 1389-1408


Sources:

AKH - Archiwum Komisji Historycznej
KKK - Kodeks Dyplomatyczny Katedry Krakowskiej
KM - Kodeks Ma�opolski
ZL - Ksi�gi ziemskie lubelskie w Archiwum Pa�stwowym w Lublinie