Ród Janinów. Potomkowie Wojtka z W±borkowa i Włostowa. Pełkowie i Tudorowscy.


1 Wojtek z W±borkowa ur.~1320. W 1371 ojciec Pełki z Tudorowa (par. Włostów) (1)
.. 2 Pełka z Tudorowa ur.~1350. 1371-1408, od 1408 z Tudorowa alias Brzustowa. 1408 daruje rolę ko¶ciołowi par. w Szydłowie (2). 1402-4 Poborca soli z Wieliczki dla zamku Goraj (3) 1417 i 1425 ¶wiadkuje w dok. (4) z Krasnystawu i Wysokiego. Nie wiadomo czy to on, czy jego ojciec zbudował zamek Tudorów.
... 3 Piotr ur.~1380. 1423-1427. W 1423 ¶wiadkuje podział maj±tku Jana z Bidzin, h. Janina (5). 1446 zawiera ugodę z opatem koprzywnickim o użytkowanie rzeczki Opatówki przepływaj±cej przez Karwów, na ktorej to budował stawy rybne.
... + (?)
....4 Mikołaj z Tudorowa w par. Włostów z rodu Janinów, domniemany s. Piotra, wystepuje w drugiej połowie XV w. (6)
....4 Piotr z Tudorowa w par. Włostów z rodu Janinów, domniemany s. Piotra, wystepuje w drugiej połowie XV w. (6)
.....5(?) z Tudorowa
......6 Jan Tudorowski z rodu Janinów w 1517 r. sprzedaje zamek Tudorów Krzysztofowi Szydłowieckiemu.
....4 Wojciech z W±workowa (syn Piotra, Mikołaja lub Jana) w 1424 gwarantuje przyrodniej siostrze Kachnie (Katarzynie), wdowie po Krystynie ze Skrzynna, Pratkowic 40 grz. Ta pozyskuje prawnie na Wojciechu czwart± czę¶ć połowy całego maj±tku na Bogucicach i Woli Boguckiej - 8 km N od Bochni (7)
....4 Katarzyna, przyrodnia siostra Wojciecha występuje w r. 1424
....+ Krystyn Dunin ze Skrzynna i Pratkowic h. Łab±dĽ.
...3 Mikołaj ur.~1382. 1423-1446. W 1423 ¶wiadkuje podział maj±tku Jana z Bidzin, h. Janina
...3 Jan ur.~1384. 1425 (8)
....4 Jan Pełka, domniemany s. Jana, w 1465 dz. Giełczewa, 12 km SE od Bychawy (par. Krzczonów) (9)
....4 Stanisław Pełka, domniemany s. Jana, w 1465 dz. Giełczewa, 12 km SE od Bychawy (par. Krzczonów)(9)
.....5 Zofia Pełka c. Jana lub Stanisława
.....+1492 Jakub z Giełczewa (10)
.....5 (?)
......6 (?)
.......7 Paweł Pełka posiada cz. Giełczewa, 1531-3 (11)
.......7 Tomasz Pełka posiada cz. Giełczewa, 1531-3 (11)
........8 Andrzej Pełka z Giełczewa, domniemany s. Tomasza (12)
.........9 Jan Pełka s. Andrzeja Pełki z Giełczewa 1581 (12)
.........9 Krzysztof Pełka s. Andrzeja Pełka z Giełczewa 1581 (12), z rodu Janinów, podwojewodzy lubelski 1600 r., dzielny żołnierz (12A)
.........+ 1596 Katarzyna ze Swirze (12)
..........10 Jan Pełka s. Krzysztofa Pełki, 1616 podwojewodzy lubelski 1651 roku (12)
...........11 Michał Pełka, domniemany s. Jana
............12 Stanisław Pełka s. Michała, 1654 (12)
...........11 Andrzej Pełka, domniemany s. Jana (12)
...........+ Zuzanna Buchowska z Rybotycz
............12 Adam s. Andrzeja Pełki i Zuzanny Buchowskiej, 1654 (12)
............12 Franciszek s. Andrzeja Pełki i Zuzanny Buchowskiej, 1654 (12)
............12 Jerzy s. Andrzeja Pełki i Zuzanny Buchowskiej, 1654 (12)
............12 Piotr s. Andrzeja Pełki i Zuzanny Buchowskiej, 1654 (12)
............12 Wojciech s. Andrzeja Pełki i Zuzanny Buchowskiej, 1654 (12)
...........11 Adam Pełka
...........+ Elżbieta z Pełczyc
............12 Jan s. Adama Pełki i Elżbiety z Pełczyc, 1654 (12)
.............13 Jan Pełka s. Jana, 1681 (12)
.............13 Stanisław Pełka s. Jana, 1682 (12)
............12 Stanislaw s. Adama Pełki i Elżbiety z Pełczyc, 1654 (12)
............12 Stefan s. s. Adama Pełki i Elżbiety z Pełczyc, 1654 (12)
.............13 Wacław Pełka s. Stefana 1681 (12)
............12 Wojciech s. Andrzeja Pełki i Zuzanny Buchowskiej, 1654 (12)
..........10 Paweł Pełka s. Krzysztofa Pełki, 1616 (12)
...3 Stachna c. Pełki z Tudorowa 1420
...+ Mikołaj Rawsza z Babina i Radawca h. JaninaZapisuje Stachnie 100 grzywien posagu i tyleż wiana na Radawcu (13), (14)
.. 2 Iwan z Tudorowa ur.~1353. Brat Pełki z Tudorowa, 1839-1408
1 Bernard Pełka z Włostowa par. własna, dziedzic okolicznych dóbr w 1362 r, brat Wojtka
..2 (?)
. ..3 (?)
....4 Pełka sędzia ziemski krakowski 1436 (12)
.....5 Jan Pełka dziedzic cz. Góry i Włostowa 1470 h. Janina (15)
.....5 Jan Zb±k na Włostowie h. Janina (15)
.....5 Iwan na Włostowie h. Janina (15)
......6 (?)
.......7 (?)
........8 Maciej Pełka
.........9 Maciej Pełka z Włostowa, s. Macieja, 1618 (12)


.....5 Jan Olszbank z rodu Janinów na Swojkowie w par. Włostów (6)
.....5 Piotr Olszbank z rodu Janinów na Swojkowie w par. Włostów (6)


Ľródła:

1. Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t.3 nr. 842
2. Stanisław Kura¶, Zbiór dokumentów małopolskich, nr 1211
3. Archiwum Komisji Historycznej, Krakow 1888, t.3 159-160
4.
5.
6. Jan Długosz, Księgi dochodów diecezji krakowskiej - Liber Beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 344
7. A. Z. Helcel, Starodawne prawa polskiego pomniki, t.II, 1870-1886 wg Adama Bonieckiego, Herbarz Polski
8. Stanisław Kura¶, Zbiór dokumentów małopolskich, Warszawa 1962, dokument nr 1359
9. Księgi ziemskie lubelskie, nr 22 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa lubelskiego w ¶redniowieczu, PAN
10. Księgi ziemskie lubelskie, nr 104 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa lubelskiego w ¶redniowieczu, PAN
AKH - Archiwum Komisji Historycznej
11. Rejestry poborowe woj. lubelskiego z 1531 i 1533 r. w Adam Pawiński, Polska XVI wieku...
12 A. Uruski, Spis szlachty polskiej..., s. 269, podaje nastepujace Ľródła: Zapisy i wyroki trybunalu lubelskiego, Metryka Koronna, Sigil. i Kancl.
12a. Kasper Niesiecki, Herbarrz Polski s.268
13. Księgi ziemskie lubelskie, nr 399, t. 2 93-209 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa lubelskiego w ¶redniowieczu, PAN
14. Teki Archiwalne VII 5-458, Warszawa 1961, Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z r. 1409, wyd. L. Bialkowski, wg Słownika historyczno-geograficznego województwa lubelskiego w ¶redniowieczu, PAN
15. Jan Długosz, Księgi dochodów diecezji krakowskiej - Liber Beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 343