Ród Janinów. Usarzowscy, Przezwodzcy i Czyżowscy.
HELP FOR ENGLISH SPEAKERS

.. 1 Lasota z Przezwodów (15 km SE od Opatowa), ur. ~1300. Występuje w 1339 r. (1). Może ojciec Pełki, Wydżgi, Andrzeja, Sięgniewa?
.... 2 Pełka Zambr ur. ~1330. Z Przezwodów (pow. sand.) w 1391 r. (2), Kuchar (w par. Stopnica lub 3 km S od Wiślicy) i Czyżowa (k. Zawichostu) . Przezwodzki w r. 1360 (3). Chorąży krakowski 1351 r. W 1354 podkoniuszy sandomierski, 1363 kasztelan zawichoski, 1377-1394 sędzia ziemski sandomierski. W 1377 r. tenże Pełka, ale z Kuchar, prowadzi w imieniu całego rodu Janinów układy, z arcybiskupem gnieźnieńskim i Grzymalitami i doprowadza do zgody w Uniejowie (4), (5), (6). Może ojciec Prandoty? W 1391 r. 1391 Pełka z Przezwód sędzia z. sand. za zgodą s. Marcina ofiarowuje Pawłowi prep. kl. w Trzemesznie cz. Wierzbątowic (Irzmanowic) (15km NW od Opatowa)., którą kupił za 130 grz. (6)
........ 3 Prandota z Przezwodów ur. ~1360 (7), (8). Syn Pełki z Kuchar i Przezwodów. Podsędek ziemski sandomierski, z rodu Janinów. Występuje w latach 1388-1393
........ 3 Pełka Czyżowski syn Pełki Zambra z Czyżowa i Przezwodów ur. ~1360 (9). W 1398 i 1399 r. ma różne sprawy w Krakowie (10), a 1399 r. sprzedał ojczyste swe dziedzictwo Łękawicę w pilzneńskiem Janowi z Tarnowa, za 150 grzywien, konia i bróg żyta, wartości 50 grzywien (11). Występuje w latach 1398-1425. W 1423 świadkuje dokument podziału majątku Jana z Bidzin. W 1425 r. z Przezwodów (12)
........ 3 Dersław ur. ~1360. Dersław, syn Pełki sędziego ziemskiego. Świadczy w 1372 roku w Pilźnie (13). W 1392 sprzedaje Przewroczę i Porębę w ziemi sandomierskiej, za 300 grzywien, Janowi z Tarnowa (11) (14)
........ 3 Marcisz ur.~1360 r. (15) Występuje w latach 1395-1402. Viceprocurator de Kuchary, dostawca soli dla zamku w Proszowicach.
............ 4 Stanisław z Kuchar ur. ~1400 r. (16) Występuje w 1437 r. Scolasticus ecclesie Wiślica, na Przezwodach (29)
.... 2 Wydżga z Usarzowa w par. Goźlice (12 km S od Opatowa), ur. ~1340 (17). Wydżga z Czyżowa, świadek w Sandomierzu 1377 r. (4). Występuje w latach 1379-1390. W r. 1378 funduje, a w 1391 r. uposarza kościół w Czyżowie (18)
........ 3 Mikołaj z Usarzowa ur. ~1370. (19) Występuje w latach 1395-1404.
............ 4 Pełka z Usarzowa ur. ~1400. Występuje 1444 r. (20), (29) z rodu Janinów, ojciec Bernarda. Przezwodzki i Usarzowski
................ 5 Bernard Usarzowski z Przezwodów ur.~1425. Występuje 1446 r. (22), (23), (24) z rodu Janinów, syn Pełki, na Usarzowie i Lenarcicach (par. Obrazów) (29), (30)
................ 5 Zawisza Usarzowski, brat Bernarda, na Usarzowie, z rodu Janinów (24)
............ 4 Zawisza Urzazowski z Urzazowa par. Goźlice, ur.~1410. Zawisza Wojniczek (25), (26) Występuje w latach 1431-1497
.... 2 Andrzej z Usarzowa ur. ~1340. (27) Występuje w r. 1380
.... 2 Sięgniew z Przezwodów ur. ~1340. (28) Występuje 1361-1373, a jako Abraham Sięgniew, kanonik krakowski w latach 1381-1392


źródła:
1. Franciszek Piekosiński, Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, t. 1 s. 215 nr 167
2. Kodeks dypolomatyczny Małopolski, 1011 wg W. Taszycki, Słownik starych nazw osobowych, Wrocław-Warszawa-Kraków, PAN 1965
3. Kodeks dypolomatyczny Małopolski, 258 wg W. Taszycki, Słownik starych nazw osobowych, Wrocław-Warszawa-Kraków, PAN 1965
4. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 3 s. 453 wg Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899 - 1914
5. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich,Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, nr 181, 182
6. Kodeks dypolomatyczny Małopolski, t. 4, nr 1101 s. 33
7. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich,Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, nr 1079, 1543
8. Archiwum ks. Sanguszków w Sławucie, cz. 2 nr 70 wg J. Gzela, Małopolska elita władzy
9. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich,Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, nr 1337, 357
10. A. Z. Helcel, Starodawne prawa polskiego pomniki, Kraków 1870, t. 8, wg Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899 - 1914
11. Adam Boniecki, Herbarz Polski, wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899 - 1914
12. Kodeks dypolomatyczny Małopolski, 1230 wg W. Taszycki, Słownik starych nazw osobowych, Wrocław-Warszawa-Kraków, PAN 1965
13. Kodeks dypolomatyczny Małopolski, t. 1 wg Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899 - 1914
14. Archiwum ks. Sanguszków w Sławucie, t. 2 nr 70 wg Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899 - 1914
15. Archiwum Komisji Historycznej, t. 3 s. 159
16. A. Bielowski, Pomniki dziejowe Polski t. 3 s. 125
17. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich,Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, nr 1051, 1052,1062, 181, 182, 187, 1079, 1080, 1084
18. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich,Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, nr 1040, 1095
19. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich,Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, nr 225, 263, 1116
20. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich,Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, 728
22. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich,Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, 728
23. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 333
24. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 339 wg W. Taszycki, Słownik starych nazw osobowych, Wrocław-Warszawa-Kraków, PAN 1965
25. Jan Długosz,Opera Omnia t. 13 s. 437 wg W. Taszycki, Słownik starych nazw osobowych, Wrocław-Warszawa-Kraków, PAN 1965
26. Tadeusz Wierzbowski, Matricularum Regni Poloniae summaria t. 2 s. 780 wg W. Taszycki, Słownik starych nazw osobowych, Wrocław-Warszawa-Kraków, PAN 1965
27. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich,Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, nr 1057
28. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich,Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, nr 967, 1018
29. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 494
30. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 353