Potomkowie Jana Wawrzy�czyka1 Jan Wawrzy�czyk
.. + Joanna Grzegorczyk
........ 2 Stanis�aw Wawrzy�czyk 9.XII.1908 - 29.II.1984 u. �uszcz�w k. Lublina
........ + Michalina Rafalska 13.IV.1910 - 18.X.1992 u. �uszc�ow k. Lublina (rodzice: Feliks i Karolina Siegieda)
................ 3 Stanis�aw Wawrzy�czyk
................ + Henryka Wojcieszek (rodzice: Czes�aw i Helena Tkaczyk)
........................4 Anna Wawrzy�czyk
........................+ Piotr Malinowski
................................ 5 Jeremi Malinowski
........................4 Boguslaw Wawrzy�czyk
........................4 Joanna Wawrzy�czyk