Potomkowie Piotra Gulińskiego.

Jest to linia wywodząca się najprawdopodobniej po bracie lub kuzynie Jana z Bidzin, lub po rodzinie żony Jana z Bidzin.

Gulin par. Zakrzew, Kozietuły par. Goszczyn, Lekarcice par. Goszczyn, Mogielnica, Tarczyn, Wielgolas par. Glinianka, Cisie par. Długa Kościelna, Okuniew par własna, Wola Niemcowa (Dobroszowa) pow. kamieniecko-podolski


HELP FOR ENGLISH SPEAKERS

. 0 Piotr z Gulina u.~1390 r. (16, 23)
. 1 Mikołaj z Gulina u.~1420 r. (16, 23)
. + Małgorzata, córka Mikołaja z Chomętowa. W 1443 r. od Mikołaja otrzymała posag (16,23)
.. 2 Jan ?? (de Gulin - wg. Akt Gr. Rad. z 1482 r.). Komornik graniczny radomski u.~1460-~1520 (16,17,18,22,27,28,31?,51?)
.. 2 Marcin Guliński u.~1550 r., w 1607 r. żonaty z Anną (3)
.. + 1595 Barbara (4)
... 3 Anna Jadwiga Gulińska córka Marcina u.~1570 r., zapis z 1589. Zmarła między latami 1589 i 1616 (6)
...+ Marcin Skarbek s. Stanisława z Kozietuł w par. Goszczyn (15 km S od Grójca w ziemi czerskiej) h. Awdaniec, syn Stanisława, zapis dożywocia z 1589 r. (6)
.... 4 Samuel Skarbek z Kozietuł (6)
... 3 Maurycy Guliński, syn Marcina (4) u.~1570 r., w r. 1595 odsprzedaje matce Barbarze Gulin i Wolę Gulińską (4)
.. + 1607 Anna (3)
.... 4 Jan Guliński s. Maurycego u.~1600 r. (1), występuje w r. 1655 (10)
... + ?
..... 5 Zofia Gulińska c. Jana (5)
..... + Kasper Czerniakowski h. Lada, wlasciciel Ossowa i Krepy zapisal zonie Annie Gulinskiej dozywocie w r. 1612 (5a)
.... 4 Mikołaj Guliński s. Maurycego u.~1600 r.(1). Mikołaj pobierał nauki w protestanckim Elbląskim Gimnazjum Akademickim, w którym w roku 1607 uczęszczał do pierwszej klasy (54). W 1624 nabywa część Wielgolasu, w 1631 wprowadzony do dóbr Cisie i Dobra Wola, z których pierwsze sprzedał Wybranowskiemu w 1633 (2), w 1631 mieszkaniec ziemi czerskiej, w tranzakcjach sporządzonych z Podlodowskimi i Kochanowskimi występuje w imieniu dzieci swoich jako sukcesorów naturalnych po zmarłej Zofii, córce Jana Gulińskiego (5). W 1637 otrzymuje od króla Władysława IV Wolę Niemcową (Dobroszową) położoną w powiecie podolsko-kamienieckim (7). Mikołaj, syn Maurycego, dziedzic na Cisiu wsi położonej w ziemi warszawskiej (8). Zapis dożywotni miedzy Mikołajem s. Maurycego i małżonką jego Zofią Suchorzewską w 1620 (2) podaje, że Mikołaj posiadał dobra w ziemi radomskiej i sandomierskiej (9).
.... + 1620 Zofia Suchorzewska (2) c. Wojciecha i Doroty Lenopow (7)
..... 5
......6 Paweł Guliński zam. w Okuniewie
......+ Krystyna
.......7 Anna Gulińska u. w r. 1692 w Okuniewie (10 km. N od wsi Cisie i Wielgolas), c. Pawła i Krystyny u.#17/1692 (52)
.......7 Bartłomiej Guliński u. w r. 1692 w Okuniewie s. Pawła i Krystyny u.#17/1692 (52)
.......7 Ewa Gulińska u. w r. 1695 w Okuniewie, c. Pawła i Krystyny u.#22/1695, zapisana jako Ewa Gula (52)
.......7 Piotr Guliński u. w r. 1707 w Okuniewie s. Pawła i Krystyny u.#24/1707 (52)
........8
.........9 Guliński u.~1790
.........+ Franciszka Ostrowska. Około r. 1810 wychodzi za Jana Ogrodnickiego, zam. w Mogielnicy (50)
.........9 Franciszka Gulińska u.~1784 r., zm. w r. 1813 w p. Mogielnica, zg.#57/1813 (50)
.........+ Jan Ogrodnicki
..........10 Franciszek Ogrodnicki u. w r. 1812 w Mogielnicy, u.#27/1812 (50)
.........9
..........10 Józef Guliński u.~1817 r., zam. w Michowicach par. Mogielnica (50)
..........+ Katarzyna
...........11 Łukasz Guliński u. w r. 1838, zm. w r. 1838 w Miechowicach p. Mogielnica, zg.#57/1838
..........10 Tekla Gulińska u.~1817 r., zam. w Hucie Błędowskiej, par. Mogielnica (50)
..........+ Jakub Kącki
...........11 Łukasz Kącki u. w r. 1849 Hucie Błędowskiej, par. Mogielnica (50)
..........10 Domicela Gulińska u.~1820
..........+ Wawrzyniec Sionkowski (52)
...........11 Magdalena Sionkowska u. 1822 w Lekarcicach par. Goszczyn, c. Wawrzynca i Domiceli (52)
..........10 Stanisław Guliński
..........+ Helena Czech
...........11 Franciszka Gulińska zm. w r. 1822 w wieku 9 miesięcy w Kozietułach w par. Goszczyn, c. Stanisława i Heleny (53)
...........11 Katarzyna Gulińska (zapisana jako Galińska) u. w r. 1823 w Kozietułach w par. Goszczyn, c. Stanisława i Heleny (53)
..........10 Jan Guliński (zapisany jako Guniński)
..........+
...........11 Walenty Guliński (zapisany jako Guniński) u. w r. 1818, syn Jana (53)

.........9 Jan Gulina u.~1785 r.
.........+ Agnieszka Rychłowska
..........10 Marianna Gulina u. w r. 1811 w Mogielnicy (52)
..........10 Marianna Gulina u. w r. 1812 w Mogielnicy (52)
..........+ 1832 Andrzej Jarecki w Mogielnicy, śl.#1/1832 (52)

........8 Aleksander Gulina u.~1765
........+ Łucja Mędra
.........9 Marianna Gulina u.~ r. 1790
.........+ 1813 Jan Woycinski w Mogielnicy śl#10/1813 (52)
.........9 Tekla Gulina u.~ r. 1797 c. Aleksandra i Łucji. W r. 1821 rodzice nie żyją. (52)
.........+ 1821 Ignacy Jaworski, śl.#1/1821 (52)
........+ Anna
.........9 Marianna Gulina u.~ r. 1802 c. Aleksandra i Anny. W r. 1821 rodzice nie żyją. (52)
.........+ 1821 Ignacy Musiński, śl#9/1821 (52)

........8 Józef Gulina u.~1775 r.
........+ Marianna Lipka
.........9 Marianna Gulina u.~1795 r.(52)
.........+ 1813 Andrzej Sztorc w Mogielnicy, śl.#2/1813 (52)

........8 Andrzej Gulina u.~1770 r.
........+ Marianna
.........9 Marianna Gula
.........+ 1812 Jakub Chyliński śl.#1/1812 (52)
.........9 Urszula Gulina u.~1790 r.
.........+ 1809 Karol Stawiński śl.#18/1809 (52)
.........9 Antoni Gulina u.~1790 r.
.........+ Katarzyna Musińska zm. w 1820 r. w wieku lat 34 w Mogielnicy, zg.#18/1820
..........10 Aniela Gulina u. w r. 1810 w Mogielnicy u.#93/1810 (52)
..........+ 1826 Filip Ścisłowski w Mogielnicy, śl.#12/1826 (52)
..........10 Jan Gulina u. w r. 1813 w Mogielnicy u.#16/1813 (52)
..........10 Teofila Gulina u. w r. 1818 w Mogielnicy u.#108/1818 (52)
..........10 Józefa Gulina u. w r. 1820 w Mogielnicy u.#20/1820 (52)
.........+ 1820 Franciszka Gołyńska śl.#15/1820 w Mogielnicy (52)

........8 ? Gulina u.~1795 r.
........+ Lipka
.........9 Jan Gulina u.~1790
.........+ 1811 Marcjanna Gębska, śl.#8/1811 w Mogielnicy(52)
..........10 Wawrzyniec Gulina u. w. r. 1815 w Mogielnicy u.#55/1815 (52)
..........+ Marcjanna Trąbczyńska
...........11 Adam Gulina u. w r. 1839 w Mogielnicy, u.#103/1839 (52)
...........+ 1859 Marianna Bawarska śl.#29/1859 w Mogielnicy(52)
............12 Klemens Gulina u. w r. 1860 w Mogielnicy u.#99/1860 (52)
............12 Andrzej Gulina u. w r. 1863 w Mogielnicy u.#11/1863 (52)
............12 Julian Walenty Gulina u. w r. 1865 w Mogielnicy u.#17/1865 (52)
............12 Regina Gulina u. w r. 1867 w Mogielnicy u.#97/1867 (52)
............12 Wiktoryn Gulina u. w r. 1870 w Mogielnicy u.#88/1870 (52)
............12 Michał Gulina u. w r. 1873 w Mogielnicy u.#85/1873 (52)
...........11 Jędrzej (Andrzej) Gulina u. w r. 1835 w Mogielnicy, u.#86/1835 (52)
...........+ 1856 Zofia Wojtałowicz śl.#1/1856 w Mogielnicy(52)
............12 Cecylia Gulina u. w r. 1857 w Mogielnicy u.#87/1857 (52)
............12 Piotr Jan Gulina u. w r. 1859 w Mogielnicy u.#79/1859 (52)
............12 Jadwiga Gulina u. w r. 1862 w Mogielnicy u.#76/1862 (52)
............12 Helena Gulina u. w r. 1864 w Mogielnicy u.#18/1864 (52)
............12 Marianna Gulina u. w r. 1865 w Mogielnicy u.#51/1865 (52)
...........11 Paulina u. w r. 1842 w Mogielnicy u.#45/1842 (52)
...........+ 1866 Andrzej Wojtałowicz śl.#12/1866 w Mogielnicy (52)
...........11 Józef Gulina u. w r. 1845 w Mogielnicy u.#23/1845 (52)
...........11 Teofila Gulina u. w r. 1852 w Mogielnicy u.#17/1852 (52)
..........+ 1835 Marcjanna Samborska, śl.#10/1835 w Mogielnicy (52)
..........+ 1866 Marcjanna Rychlik, śl.#16/1866 w Mogielnicy (52)
...........11 Stefania Gulina u. w r. 1868 w Mogielnicy, u.#106/1868 (52)
..........10 Marianna Gulina u. w. r. 1811 w Mogielnicy u.#103/1811 (52)
..........10 Jakub Gulina u. w. r. 1813 w Mogielnicy u.#39/1813 (52)
..........+ 1839 Apolonia Stępniewska, śl.#18/1839 w Mogielnicy (52)
...........11 Katarzyna Gulina u. w r. 1840 w Mogielnicy, u.#59/1840 (52)
...........+ 1861 Stanisław Stroiński, śl.#11/1861 w Mogielnicy (52)
............12 Jan Stroiński (52)
............+ 1897 Marianna Zaczyńska, śl.#4/1897 w Mszczonowie (52)
...........11 Antoni Gulina u. w r. 1845 w Mogielnicy, u.#1/1845 (52)
...........+ 1865 Marianna Agnieszka Ścisłowska, śl.#8/1865 w Mogielnicy (52)
............12 Józef Gulina u. w r. 1866 w Mogielnicy, u.#37/1866 (52)
............12 Franciszek Gulina u. w r. 1867 w Mogielnicy, u.#101/1867 (52)
............12 Leoanrd Gulina u. w r. 1869 w Mogielnicy, u.#103/1869 (52)
............12 Piotr Gulina u. w r. 1871 w Mogielnicy, u.#111/1871 (52)
...........11 Jakub Gulina u. w r. 1847 w Mogielnicy, u.#43/1847 (52)
...........11 Ignacy Gulina u. w r. 1847 w Mogielnicy, u.#44/1847 (52)
...........+ 1869 Teofila Ścisłowska, śl.#2/1869 w Mogielnicy (52)
............12 Anna Gulina u. w r. 1871 w Mogielnicy, u.#79/1971 (52)
..........+ 1849 Katarzyna Bazańska, śl.#10/1849 w Mogielnicy (52)
...........11 Franciszek Gulina u. w r. 1852 w Mogielnicy, u.#1/1852 (52)
...........11 Marianna Gulina u. w r. 1860 w Mogielnicy, u.#62/1860 (52)
...........11 Stanisław Kostka Gulina u. w r. 1863 w Mogielnicy, u.#110/1863 (52)
..........10 Marianna Gulina u. w. r. 1818 w Mogielnicy u.#107/1818 (52)
..........10 Jan Gulina u.~1820 r.
..........+ 1841 Magdalena Dębska, śl.#5/1841 w Mogielnicy (52)
...........11 Józefa Gulina u. w r. 1846 w Mogielnicy u.#13/1846 (52)
...........+ 1866 Józef Jóźwicki śl.#2/1866 w Mogielnicy (52)
..........+ 1859 Magdalena Frasińska śl.#2/1859 w Mogielnicy (52)
...........11 Franciszek Gulina u. w r. 1859 w Mogielnicy u.#97/1859 (52)
...........11 Antonina Gulina u. w r. 1861 w Mogielnicy u.#89/1861 (52)
...........11 Tekla Gulina u. w r. 1864 w Mogielnicy u.#96/1864 (52)
...........11 Władysław Jan Gulina u. w r. 1867 w Mogielnicy u.#11/1867 (52)
..........10 Franciszka Gulina u. w. r. 1823 w Mogielnicy u.#21/1823 (52)
..........+ 1840 Józef Czechmański śl.#7/1840 w Mogielnicy (52)
...........11 Andrzej Czechmański u. w Goszczynie
...........+ Julia Opalińska
...........+ 1891 Michalina Wapińska, c. Jana i Marianny, ślub w Warszawie śl.#55/1891
..........10 Marianna Gulina u. w. r. 1826 w Mogielnicy u.#13/1826 (52)
..........10 Marianna Gulina u. w. r. 1829 w Mogielnicy u.#1/1829 (52)
..........10 Walenty Gulina u. w. r. 1831 w Mogielnicy u.#16/1831 (52)
..........10 Marianna Gulina u. w. r. 1832 w Mogielnicy u.#47/1832 (52)
..........10 Eleonora Gulina u. w. r. 1843 w Mogielnicy u.#33/1843 (52)
..........10 Aleksy Gulina u. w. r. 1849 w Mogielnicy u.#65/1849 (52)
..........10 Ignacy Gulina u. w. r. 1852 w Mogielnicy u.#9/1852 (52)
..........10 Jan Gulina u. w. r. 1855 w Mogielnicy u.#83/1855 (52)

.........9 Franciszek Guliński u.~1783 r. W r. 1831 podporucznik, w 1833 zam. w Tarczynie (49), zm. w r. 1842 w Tarczynie zg.#185/1842 (49)
.........+ Katarzyna Serwińska u.~1799 r. (49)
..........10 Karolina Gulińska u. w r. 1831 w Tarczynie u.#189/1831 (49)
.........+ Katarzyna Brajer u.~1801 r. (49)
..........10 Marianna Salomea Gulińska u. w r. 1833 w Tarczynie u.#152/1833(49), zm. w r. 1836 w Tarczynie zg.#50/1836
.........9 Maciej Guleński u.~1780 r. (49)
.........+ Katarzyna Bęza (49)
..........10 Mateusz Guleński u. w r. 1811 w Tarczynie u.#136/1811 (49)
.........9 Antoni Guliński zm. w r. 1835 zm., lat 36, zg.#13/1835 we wsi Jurki, par. Jeziórka (dzisiaj Jeziora)
.........+ Marianna Kubat


źródła:
1. Wyroki trybunału lubelskiego 41 s.839, 67 s.571, 78 s.881 wg. Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914
2. Akta grodzkie warszawskie zwane Donationum, 46 s.922, 48s.1228, Metryka koronna i mazowiecka 181 s.218, Perp. Czers. 7 s.96, 8 s.109 i 455 wg. Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914.
3. Akta grodzkie warszawskie zwane Donationum, 34 s.889 wg. Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914
4. Akta grodzkie radomskie, 1595 wg. Jana Bobrowicza, Dodatku do Herbarza polskiego ks. Kaspra Niesieckiego
5. Zapisy trybunalu lubelskiego, 1631 wg. Jana Bobrowicza Dodatku do Herbarza polskiego ks. Kaspra Niesieckiego
5a. 16. Adam Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914, t. 3 s. 366
6. dane dostarczone przez p. Marka Skarbka-Kozietulskiego w r. 2012 (wg Bonieckiego pod nazwiskiem Skarbek)
7. Metryka koronna, wpis 23.III.1637 wg. Jana Bobrowicza, Dodatek do Herbarza polskiego ks. Kaspra Niesieckiego
8. Archiwum Koronne Warszawskie, 1579 wg. Jana Bobrowicza, Dodatek do Herbarza polskiego ks. Kaspra Niesieckiego
9. Archiwum Koronne Warszawskie, 1620 wg. Jana Bobrowicza, Dodatek do Herbarza polskiego ks. Kaspra Niesieckiego
10. Zapisy trybunału lubelskiego, 1655 wg. Jana Bobrowicza, Dodatek do Herbarza polskiego ks. Kaspra Niesieckiego
11. Archiwum Koronne Warszawskie, wg Seweryna Uruskiego, Spis szlachty polskiej
16. Adam Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914, t. VII s. 186, 187
17. Adam Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914, t. IX s. 336
18. Adam Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914, t. IX s. 337
22. Akta grodzkie radomskie t. II s.177, wg. Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914 , t. IX s. 337
23. Akta grodzkie radomskie t. II s.330, t. I s. 686 wg. Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914, t. VII s. 186, 187
27. Akta grodzkie radomskie t. IX s.676, wg. Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914 , t. IX s. 337
28. Akta grodzkie radomskie z 1482 r., wg. Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914
31. Jan Długosz, Księgi dochodów diecezji krakowskiej - Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t.II s.535 wg. Witolda Taszyckiego, Słownik starych nazw osobowych, PAN 1965 t.II s.232 i SGKP t.2 s.909)
31. Adolf Pawiński, Zródła dziejowe, Warszawa, wg. Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914, t. VII s. 186, 187
35. Wyroki Trybunału Lubelskiego, 41 s. 339, 67 s. 571, 78 s. 331, wg. Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914
49. Z akt metrykalnych parafi rz-katolickiej w Tarczynie
50. Z akt metrykalnych parafi rz-katolickiej w Mogielnicy
51. Witold Taszycki, Słownik starych nazw osobowych, PAN 1965 t.II s.232
52. Z portalu http://www.geneszukacz.genealodzy.pl/ z 2012 roku
53. Z akt metrykalnych parafi rz-katolickiej w Goszczynie
54. Hugo Abs, Die Matrikel des Gymnasiums zu Elbling, Danzig 1936, s. 36