Ród Janinów. Wiernek, Gabański, Łososiński


HELP FOR ENGLISH SPEAKERS

0 Żyrosław u. ~1140
0 Olt u. ~1160
.1 Wydżga u. ~1190 do części 8 historii rodu Janinów
..2 Bień z Łososiny
.1 Gedko u. ~1210 do części 8 historii rodu Janinów
..2 Wojsław u. ~1230
...3 komes Mirosław, przed 1276. Domniemany s. Wojsława
....4 Maciej. Domniemany s. Mirosława. W 1293 r. Kinga zwraca Opalanę poprzedniemu właścicielowi, ks. Maciejowi, kanonikowi krakowskiemu, rządcy ks. Kingi, a później rządcy ks. Gryfiny. (KDMal t.2 nr 524)
....4 komes Mściwój u. ~1270 r. Domniemany s. Mirosława
....4 komes Mikołaj Pączek z Gabania (dzisiaj Gaboń w gminie Stary Sącz) u. ~1270 r. Domniemany s. Mściwoja. W r. 1289 na dworze ks. Kunegundy, a nastepnie "minister" ks. Gryfiny sadeckej (2). 1293 r. Mikołaj Pączek sędzia dworu ks. Gryfiny. za 40 marek kupuje Gabań od komesa Mszczuja Lubomlity. Ks. Gryfina nadaje dla tej wsi prawo niemieckie (2). Występuje też w r. 1301.
....+ Małgorzata, wdowa w r. 1333. W latach 1325 i 1333 wdowa komesa Mikołaja, Małgorzata, z synami: Przybkiem, Mirosławem, Bernardem i Piotrem, nadali las koło swego folwarku Gabani, Marcinowi i synowi jego Wernerowi, do osadzenia wsi na prawie niemieckiem i sołtystwo we wsi prawem dziedzicznem. Obecny jest przytem i szwagier (gener) jej, komes Strzesz (2). Świadkuje Adam i Pełka synowie Marcina z Brzeźnej (krewni Wierzbięty z Małoszowa, który w 1357 posiada Brzeźnę). Świadkuje Michał z Opalanej (w 1368 Opalana należy do Gabańskich).(2)
.....5 Przybek z Gabania u. ~1300r. W r. 1325 proboszcz starosądecki. W 1325 dokument nadania sołectwa na Gabań. Braćmi bracia są Mirosław, Bernard i Piotr. Ich pieczęć - to trzy krzyże. W 1350 w Sulejowie występuje jako nadworny notariusz królewski, wymieniany w Niepołomicach, Krakowie i Starym Sączu (KDMP t.1 nr 230, 236, Kodeks kat. krak t 1 nr 195 i 198, Prochaska, Materiały archiwalne)
.....5 Mirosław u. ~1300. Występuje w 1325 r.
.....5 Piotr u. ~1300. Występuje w 1325 r.
.....5 Bernard Pączek u. ~1300. Występuje w 1325 r.W 1368 r. synowie Bernarda Paczka: Przybysław i Mirosław, zeznali dział dóbr ojczystych. Matka za roczny czynsz ustepuje im Gabani, którą wraz z Wolą Gabanską bierze Mirosław, a Przybysław otrzymał pół Opalanej i Zbigniewową Wole. Siostrze Dorocie przyrzekają dać 30 grzyw. posagu. W 1378 r. obaj bracia sprzedali Opalaną klaryskom sądeckim (2)
.....+ Małgorzata, 1368
......6 Przybysław u. ~1330. Od 1368 z Woli Zbigniewowej i Opalany. W 1378 sprzedaje Opalanę.
.......7 Wiernek, od 1414 z Gruszowa
.......7 Jan z Gabania, w 1413 dziedzic Wilkowic (z. przemyska), wziął za żoną w posagu cz. dóbr Rzeszowskich (2) Dziedzic Zbigniewa i Taszyc sprzedaje cz. Taszyc Morsztynowej (A.Krak)(Bon). 1412 Jan i jego siostry z Łososiny maja otrzymac od Pełki z Wysocic 100 grz. i pół kopy półgr za cz. dziedziny w Gołyszynie i Wysocicach, która miał Jarost (Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków, t. 5 s. 301 wg SHGWK)
.......+ Ofka Rzeszowska h. Półkozic (2)
........8 Katarzyna (2)
........+ 1443 Wilhelm Żurawski z Motycz
........8 Jan Gabański z Wilkowyi, w ziemi przemyskiej, zabezpieczył posag żonie w r. 1446 na na Wilkowyi, Rzeszowie i Ruskiej Wsi (AGZ. XIII) BON.
........+ 1446 Małgorzata
......6 Mirosław u. ~1345. W 1368 z Gabania in. Rożnowa i Woli Gabańskiej 1378, 1394, 1401, 1404.
......+ Zdzichna, c. Zbigniewa ze Stadnik
.......7 Piotr z Gabania, Woli Gabańskiej i Jawczyc u.~1370. Występuje w r. 1408
.......+ 1408 Helena. Występuje w r. 1413
........8 Piotr z Gabania i Stronia u. ~1400 r. W r. 1426 świadczy w Sączu (2). W r. 1440 z Witowic.
.........9 Jan Stronski ze Stronia h. Janina u. ~1420 r.
.......7 Laszek u. ~1370. Występuje w l. 1401, 1402, 1403.
.......7 Mikołaj u. ~1370. Występuje w l. 1401, 1402, 1418.
.......7 Jakub u. ~1370. Występuje w 1401, 1402.
.......7 Małgorzata u.~ 1370. Występuje w 1402.
.......7 Halszka czyli Helena u.~ 1370. Występuje w l. 1402, 1421, w 1427 wdowa.
.......+ Mikołaj Skalnicki ze Skalnika, 1421,1427
.......7 Wiernek u. ~1370 r. Od r. 1400 z Gabania, poprzednio z Rożnowa, od 1404 też z Kąśnej, w r. 1407 nabył części Tratnowic od Niedźwieckich, od 1412 Zabełcza, Draganowej, Makowisk, Stronia, Pierszyc (pow. wiśl.), 1419 . W r. 1426 świadczy w Sączu (2).
.......+ Piotrowa z Rożnowa (2)
.......+ Małgorzata Borek, z Kąśnej, stolnikówna sandomierska h. Gryf, wdowa po Piotrze z Rożnowa 1398, 1408
........8 Barbara c. Wiernka otrzymuje od Rafała z Rożnowa h. Gryf wiano i posag
........+ Rafał z Rożnowa
........8 Stachna u.~1400. Występuje w 1414
........+ 1413 Bartosz z Dembna, h. Odrowąż (2)
........8 Stanisław zw. Laszek lub Jaszek u.~ 1390 r. h. Janina. W 1418 z Gabania i Świdnika, od 1420 ze Stronia, Jakubkowic (czyli Łososiny) i Witowic, 1420, 1438. Nie żył już w 1457
........+ 1423 Małgorzata
.........9 Mikołaj, 1441,c1452
..........10 Laszek z Janowic (2km SE od Strzyżyca). Występuje w l. 1470, 1480. Był właścicielem Janowic, w powiecie szczyrzyckim, w parafii Dobra, w drugiej połowie XV-go wieku (Dług.).
..........10 Mirosław z Gabania i Łukanowic (pow. pilz), 1486
........8 Bernard z Gabania u. ~1390 r. Od 1419 z Łęk (par. Tropie), 1420, od 1434 posiada cześć Łęk (par. Tropie), 1426, 1428, 1438.
........8 Piotr z Gabania i Witowic u. ~1390 r. W 1419 i 1420 ze Stronia 1438, 1441, 1445, 1452.
........+ Zuzanna c. Marcina z Wrocimowic, 1446,1452
.........9 Mikołaj Gabański u. ~1420 r. Domniemany syn Piotra. W 1452 r. bracia Gabańscy: Mikołaj, Mirek, Jakub, Żegota, Paweł i Wiernek, zeznali układ działów z Zuzanną, wdową po ich bracie Piotrze, dziedzicu Stronia i ich synami.(2) Mikołaj jest dziedzicem Łukowiny w końcu XV-go wieku (3), (4) Helc. II). Wspólnego z nimi pochodzenia sa Strońscy i Wiernkowie (2)
.........9 Jan, dziedzic Zbigniewa i Taszyc, u. ~1420 r., sprzedaje 1454 r. część Taszyc Morsztynowej (A. Krak.)(2).
.........9 Piotr Gabański u. ~1420 r., dziedzic Stronia
.........+ Zuzanna
.........9 Bernard u. ~1420. Występuje w 1442,1456.
.........9 Mikołaj zw. Łosoś z Gabania u. ~1420 r. Występuje w 1440, 1441, 1456, 1464, 1471.
.........9 Mirek z Gabania i Świdnika u. ~1420. Mirek pozwał 1468 r. o dobra po Jakubie brata Jana Wiernka. Występuje w 1440, 1443, 1456, 1464, 1468.
.........9 Jakub z Gabania u. ~1420 r., posiada cz. Gabania, Jazowska, Gruszowa (par. Jazowska), Obidny i Brzany i Piesśic, zmarł bezdzietnie (2) Występuje w 1440, 1441, 1449, 1456, 1464, zm.1468.
..........10 Jan z Gabania
..........+ 1448 Małgorzata ż. Jana z Gabania
.........9 Paweł z Gabania u.~1420. Występuje w 1440, 1441, 1452, 1456, od 1460 z Rybia. (~1420-~1480)
.........9 Maciej, 1440, 1456, 1464
.........9 Żegota z Gabania, Zagorowa i Dolnej Wody u. ~1420. Występuje w l. 1440, 1441, 1449, 1456, 1464
.........9 Jan Wiernek z Bilska u. ~1420. Występuje w l. 1440, 1452, 1453, 1464, w 1468 h. Janina, 1477. Wiernek Gabański h. Janina na Jazowsku (12)
.........+ Anna c. Jana z Sosnowic 1440, 1452, 1453
..........10 Wiernek z Bilska u. ~1450 r., zapisuje posag i wiano
..........+ Dziechna c. Zbigniewa ze Stadnik
..........10 Jan Gabański z Jazowska u.~1450. Występuje w 1475, 1486.
..........+ Zofia z Naszacowic 1486
..........10 Zbigniew z Gabania u. ~1450 r.
..........10 Stanisław z Gabania u. ~1450 r.
........8 Stachna u.~1400. Występuje w l. 1420, 1448, 1486, 1488, w 1489 wdowa po Stanisławie Kijańskim.
........+ Mikołaj Ratołd ze Skrzydlnej i Mszany
........+ Stanisław Kijański, 1489
........8 Weronika u.~1400. Występuje w l. 1424, 1427, 1438.
........+ Andrzej z Kamionnej, 1428
........8 Małgorzata u.~1400. Występuje w l. 1420, 1484, 1486, 1488.
........+ Jan Ratułd z Mszany i Skrzydlnej
........8 Dorota u.~14004. Występuje w 1476, 1486, 1489.
........+ Jan Wiktor z Wiatrowic
........8 Anna u.~1400.
........+ Baranowski, 1486
........8 Eufemia zw. Femka u.~1400. Występuje w 1486.
........+ Mikołaj (Jakub?) Dymliński z Dymlina (pow. Wiśl.)
........8 Elżbieta u.~1410. Występuje w l. 1486, 1489.
........+ Marcin Wierzbięta z Przyszowej u.~1430. Występuje w 1486, 1488, 1510. do linii Wierzbiętów z Przyszowej
........8 Mikołaj Wiernek, 1414 junior z Gabania, 1420 z Makowisk u.~1395. Występuje w l. 1434, 1437-1473 z Bilska, 1443, w 1429 wójt w Jaśle, zm. w r. 1489.
........+ 1420 Anna, 1425, c. Mikołaja Strzalicza, wójta nowosądeckiego, i Katarzyny
..........+ Zbychna, 1419
......6 Dorota, siostra Przybka i Mirosława, w 1368 niepełnoletnia. W tym roku Przybysław i Mirosław przyrzekają dać jej 30 grzywien posagu (2)
....4 Marcin. W latach 1325 i 1333 Marcin i syn jego Werner otrzymuja od wdowy po komesie Mikołaju, Małgorzaty, z synami: Przybkiem, Mirosławem, Bernardem i Piotrem, las koło folwarku Gabani, do osadzenia wsi na prawie niemieckiem i sołtystwo we wsi prawem dziedzicznym
.....5 Werner

Literatura i źródła:

1. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
2. Adam Boniecki, Herbarz Polski, wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899 - 1914
3. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870
4. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870, II
1. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, Lwów 1906, t. 4 i 5, wg Józefa Krzepeli, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej t. 1
2. Franciszek Piekosiński, Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa, t. II s. 59, 63 w MMAEVI.Wg Piekosińskiego jest to Góra w par. Beszowa koło Wiślicy
3. Kodeks dyplomatyczny Małopolski t. 1 nr 312 s. 376
4. Bolesław Ulanowski, Starodawne prawa polskiegom pomniki, t. 8, s. 220, 236, 243, 251, 264, 313, 351, 387, 416, 418
5. Księgi ziemskie krakowskie, rękopis, WAP Kraków
6. 7. Z. Perzanowski, Dokumenty Sądu Ziemskiego Krakowskiego 1302-1453, Kraków 1971 nr 24 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN, cz. 1 zeszyt 4, s. 785
8. Nakielski, Miechovia, s. 399
8A. 4085 uw. 18/17, 20/23), wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
9. Franciszek Piekosiński, Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława t. 2 s. 339, 359, 360
10. Bolesław Ulanowski, Starodawne prawa polskiegom pomniki, 1, 313; 8, 4384, 4567, 4567a, 5405, 5409, 5837, 5889-90, 6029, 6068, 6070, 6352, uw. 75/1, 77/2, 94/11, 103/14, 160/20, 225/9, 233/11, 296/45, 46, 297/4, 318/8 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
11. Bolesław Ulanowski, Starodawne prawa polskiegom pomniki, 2, 783-4, 7/2, 221 wg Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
12. Jan Długosz, Liber Beneficiorum..., t.2 s. 301