Ród Janinów. Wierzbiętowie, Przyszowscy.


HELP FOR ENGLISH SPEAKERS

.1 Nawój u.~1200 r.
.. 2 Janusz u.~1230 r. Występuje w latach 1252-1288. Kasztelan radomski, wojewoda sandomierski, kasztelan krakowski. Syn Nawoja (1, 2, 3)
.... 3 Jan Wierzbięta u.~ 1255 r. Występuje w latach 1276-1321. Kasztelan czchowski 1299 r., wojewoda sandomierski 1306 r., wojewoda krakowski w latach 1307-1321. Rodu Janinów (4), herbu Starża (5)
...... 4 Bernard-Janusz Wierzbięta u.~1280. Występuje w latach 1333, 1341 (6) (7).
........ 5 Zofia z Książa Wielkiego
........ + ~1350 Jan z Melsztyna
........ 5 Bernard Wierzbięta z Małoszowa u.~1315 r. Występuje w latach 1355 - 1384. W 1357 posiada Brzeźnę. W r. 1364 odkupił od Birowów (h. Gryf?) połowę Banowic i Trzemieśni (8)
........ 5 Marcin Wierzbięta z Małoszowa i Brzeźnej
.......... 6 Adam s. Marcina z Brzeźnej
.......... 6 Pełka s. Marcina z Brzeźnej
............ 7 Janusz z Małoszowa, w roku 1399 uzyskał od Dawida Szado zastaw wsi Bolów (7 km SW od Skalbmierza)
............ 7 Michał Wierzbięta u.~1375 r. W 1423, 1445 z Przyszowej (par. własna) i Falkowa (30 km SW od Opoczna?) h. Janina, posiada wieś Janina (6 km. E od Limanowej)
............ + ?
.............. 8 Wierzbięta z Przyszowej u.~1405, z rodu Janinów (13)
.............. + ?
................ 9 Wierzbięta z Przyszowej ur.~1440 r. Występuje w 1510 r.
................ + Elżbieta c. Wiernka z Bilska (sądeckie) do linii Wiernków - Gabońskich . W 1512 otrzymuje od Wierzbięty dobra w Bilsku, Ciechosławicach, Krużlowej, Siekierczynie, Kaninie, Wysokim, Białej i Woli k. Bilska.
.................. 10 Feliks Wierzbięta z Bilska u.~1470 r.
.................. 10 Grzegorz Wierzbięta z Przyszowej i Bilska, występuje w 1516 r.
.................... 11 Jakub Wierzbięta u.~1500 r. podstarosta grodzki sądecki (9), zakłada Nową Wieś Janina. W r.1524 sprzedaje Siekierczynę, a w r. 1527 sprzedaje Jadwidze, c. Wierzbięty z Krakowa resztę Siekierczyny i Kaninę. Wg. hetmana Tarnowskiego w r. 1535 przy zdobyciu Starodruba "okrył swój dom wielką sławą".
...................... 12 Stanisław Wierzbięta u.~1535 r. z Przyszowej czyli Nowej Janiny 1560, 1590 (9)
...................... 12 Andrzej Wierzbięta u.~1535 r. Występuje w r. 1560 (10)
...................... 12 Marcin Wierzbięta u.~1535 r. Występuje w r. 1560 (10). Spór graniczny w r.1597-8 z Zofią Rożnowską opatką i klasztorem klarysek w Starym Sączu.
...................... 12 Mikołaj Wierzbięta u.~1535 r. Występuje w r. 1560 (10)
................ 10 Mikołaj Wierzbięta z Bilska u.~1470 r., występuje w roku 1517
............ 7 Anna Przyszowska w r. 1423 ksieni zakonu klarysek nadała kościołowi starosadeckiemu sołtysostwo w sąsiednich Popowicach. Wówczas Popowice nie należały do parafii. (11) (12)


źródła:
1. Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, Kętrzyński, Lwów 1875, NN 21,27 wg Franciszek Piekosiński, Rycerstwo polskie wieków średnich
2. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, Franciszek Piekosiński, 1 nr 80 s. 106, 107 wg Franciszek Piekosiński, Rycerstwo polskie wieków średnich
3. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, Franciszek Piekosiński, 1N 69, 83 wg Franciszek Piekosiński, Rycerstwo polskie wieków średnich
4. Joachim Bielski, Kronika Marcina Bielskiego t. 1 s. 328, 334, 336
5. Jan Długosz, Kronika polska, wersja polska, ks. 7 s. 189
6. Kodeks dyplomatyczny Polski - Codex Dipl. Poloniae t. 1 nr. 84 s. 190
7. wyd. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich nr 926
8. wyd. Franciszek Piekosiński, Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 3 nr 180
9. Szymon Konarski, Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 3 s. 402
10.Szymon Konarski, Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, t.9 s. 236
11. Kalendarz powszechny Wildta na rok 1857, s. 63 wg Józef Lepkowski, Archeologiczny opis Tarnowa
12. Jan Sygański, Arendy w Przewodniku naukowym i literackim, rok 1904, s. 469
13. Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 301