Potomkowie Wita i Walentego Gulińskiego. Długosz, par. Szydłowiec.
HELP FOR ENGLISH SPEAKERS

0 Marian Guliński u.~1780, włościanin, zam. w Długoszu p. Szydłowiec (1)
+ Jadwiga Ciosek, zam. w Długoszu (1)
.1 Anastazja Gulińska u.~1800 (22 lata w 1822) (2) z Ciechostowic. Domniemana c. Mariana Gulińskiego (2)
.+ 1822 Piotr Szklarczyk z Ciechostowic (2)
..2 Mateusz Szklarczyk u. w r. 1826 w Szydłowcu, s. Piotra i Anastazji, u.#99/1826 (2)
..2 Józefa Szklarczyk u. w r. 1834 w Szydłowcu, c. Piotra i Anastazji, u.#29/1834 (2)
..2 Marianna Szklarczyk u. 1829 w Szydłowcu, c. Piotra i Anastazji, u.#13/1829 (2)
.+ Karol Mamla (2)
..2 Katarzyna Mamla u. w r. 1831 w Szydłowcu, c. Karola i Anastazji, u.#107/1831 (2)
.1 Wit Guliński u. w r. 1801 w Bliżynie par. Odrowąż, kawaler, s. Mariana i Jadwigi, włościanin, l. 23 (1).
.+ 25.I.1826 Elżbieta Michnicka, panna, lat 23, c. Antoniego i Anny Szczepańskiej włościan u. i zam. w Długoszu, p. Szydłowiec śl.#9/1826 (1)
..2 Piotr Guliński u. 16.X.1826 w Długoszu p. Szydłowiec , s. Wita Gulińskiego włościanina l. 25 i Elżbiety Michnickiej l. 28, w domu pod numerem szestnastym, u.#110/1826(1)
.1 Wincenty Guliński, u.~1806, kowal, zam. w Długoszu p. Szydłowiec (1). Zm. 24.VII.1836 (w akcie zgonu zapisany jako Wincenty Gula). Pozostawił żonę Elżbietę z Michnickich i synów Antoniego, Jana i Walentego, zg.#110/1836 (2)
.+ Elżbieta Michnicka zam. w Długoszu (1). 22.XI.1837 Elżbieta Gulina, wdowa od 24.VII.1836 po Wincentym Gulu l. 30, wychodzi za mąż za Michała Kowalika l 19, kowala (1), śl.#32/1837
..2 Antoni Guliński u. 12.I.1828 s. Wincentego Gulińskiego l. 25 i Elżbiety Michnickiej l. 25, w Długoszu p. Szydłowiec w domu pod numerem drugim, u.#9/1828 (1)
..2 Jan de Collationis Guliński u. 27.VIII.1831 s. Wincentego, kowala, l. 29 i Elżbiety Michnickiej l. 29, w Długoszu p. Szydłowiec w domu pod numerem szóstym, u.#88/1831 (1). Zm. 1909 w Szydłowcu w wieku 78 lat, zg.#120/1909
..+ 1851 Emilia Lublicka, l. 20, śl.#6/1851. W akcie ślubu Jan zapisany jako Gula, gwoździarz ze wsi Długosz p. Szydłowiec (2)
...3 Marianna Gula u. w r. 1852 u.#12/1852, c. Jana Guli l. 20 i Emilii Lublickiej l. 20 w Starej Wsi (1). Zm. w r. 1852 w Sadku, c. Jana gwoździarza, zg.#46/1852 (1)
...3 Marcin Gula u. w r. 1853 u.#139/1853, s. Jana Guli l. 22 i Emilii Lubickiej l. 21 w Starej Wsi (1) zm. w r. 1854w wieku pół roku w Starej Wsi (1)
...3 Stanisław Gula u. w r. 1855 u.#32/1855, s. Jana Guli l. 24 i Emilii Lubickiej l. 24 w Długoszu p. Szydłowiec (1), zm. w r. 1920 w Szydłowcu zg.#231/1920 (1)
...+ Florentyna Cybińska u.~1860
....4 Michalina Gula u. w r. 1881 w Starej Wsi, u.#140/1881 (1)
....4 Jadwiga Helena Gula u. w r. 1882 w Starej Wsi, u.#191/1882 (1)
....4 Marianna Wiktoria Gula u. w r. 1884 w Starej Wsi, u.#210/1884 (1)
....4 Stefan Gula u. w r. 1889 w Starej Wsi, u.#172/1887, zm. w r. 1899 w Szydłowcu w wieku lat 10, zg.#3/1899 (2)
....4 Władysław Gula u.~1894, zm. w Szydłowcu, zg.#125/1902 (2)
...3 Anna Gula u. w r. 1857, u.#7/1857, c. Jana Guli l. 26 i Emilii Lublickiej l. 26 w Starej Wsi (1), zm. 1858 w wieku 7 mcy., w Starej Wsi (1)
...3 Józef Gula u. w r. 1859 u.#43/1859, s. Jana Guli l. 28 i Emilii Lubickiej w Starej Wsi (1)
...3 Marianna Gula u. w r. 1861, u.#91/1861, c. Jana Guli l. 30 i Emilii Lublickiej l. 29 w Starej Wsi (1)
...3 Marianna Gula u. w r. 1863 u.#206/1863, c. Jana Guli l. 33 i Emilii Lubickiej l. 32 w Starej Wsi (1), zm. w r. 1918 w Szydłowcu, zg.#45/1918
...+ 1880 Jan Malinowski, l. 24, śl.#13/1880, s. Józefa i Józefy Stępień (2)
....4 Aleksander Julian Malinowski
...3 Franciszka Gula u. w r. 1868 w Starej Wsi, u.#168/1868 (1), zm. w 1916 r. w Szydłowcu, lat 46, zg.#167/1916 (2)
...+ Lisak
...3 Wawrzyniec Gula u. w r. 1871 w Starej Wsi u.#109/1871 (1)
...3 Antoni Gula u. w r. 1874 w Starej Wsi, u.#89/1874 (1)
..2 Walenty Guliński u. 10.II.1834, s. Wincentego Gulińskiego, kowala, l. 32 i Elżbiety Michnickiej l. 32, w Długoszu w p. Szydłowiec domu pod numerem dziewiątym, u.#18/1834 (1). W r. 1853 zam. w Starej Wsi. (2)
..+ 1858 Julianna Szymkiewicz, lat 20 ze Starej Wsi. Śl.#12/1858. Świadek Jan Gula (1)
...3 Marianna Gula u. w r. 1858, u.#126/1858, c. Walentego Guli l. 24 włościanina i Julianny l. 21 w Długoszu p. Szydłowiec (1)
...+ Wojciech Krzemiński zm. w Szydłowcu w r. 1918, lat 48 , zg.#295/1918 (2)
....4 Marianna Krzemińska
....4 Franciszek Krzemiński
...3 Piotr Guliński u. w r. 1860, u.#148/1860, s. Walentego Gulińskiego l. 27 gospodarza i Julianny Szymkiewicz l. 24 w Długoszu (1)
...+ 1886 Antonina Koszor l. 22, c. Pawła. W akcie ślubu Piotra zapisano jako Gula, śl.#15/1888 (1)
....4 Walenty Gula u. w r. 1887 w Świerczku, u.#31/1887 (1)
....4 Julian Gula u. w r. 1889 w Świerczku, u.#37/1889 (1)
...3 Antonina Gula u. w r. 1863, u.#82/1863, c. Walentego Guli l. 25 i Julianny Szymkiewicz l. 25 w Długoszu (1)
...+ 1890 Paweł Parszewski, l. 25. Antonina z Sadku, śl.#58/1890(2)
...3 Józefa Gula u. w r. 1868 w Długoszu p. Szydłowiec u.#36/1868 (1)
...+ Antoni Przygoda
....4 Feliksa Przygoda
....+ 1916 Jan Raciński
...3 Barbara Gula u. w r. 1870 w Długoszu p. Szydłowiec, u.#191/1870 (1)
...3 Marianna Gula u. w r. 1874 w Rybiance, u.#30/1874 (1)
...3 Lucja Gul u. w r. 1876 w Długoszu p. Szydłowiec, u.#176/1876 (1)
...3 Jan Gula u. w r. 1879 w Rybiance, u.#187/1879 (1),(2)
...+ Weronika Figlarska (2)
....4 Marian Gula u. w r. 1912 (2), zm. w r. 1914 w wieku 2 lat w Szydłowcu, zg.#129/1914 (2)
..2 Stanisław Guliński u. w r. 1836, s. Wincentego Gulińskiego, kowala l. 32 i Elżbiety Michnickiej l. 32, u.#109/1836. Zm. 14.VIII.1837 w wieku 1 roku w Długoszu, w domu pod numerem dwa, zg.#119/1837. W akcie zgonu zapisany jako Stanisław Gula (1).
..2 Mikołaj Gula, domniemany syn Wincentego Gulińskiego (1)
..+ Elżbieta Michnicka (1)
...3 Karol Gula u. w r. 1859, u.#23/1859, s. zmarłego Mikołaja i żyjącej Elżbiety Michnickiej w Długoszu p. Szydłowiec (1)
.1 Jan Gula, u.~1811 (w r. 1845 ma 34 lata), wyrobnik w Sadku (1), domniemany syn Mariana
.+ Małgorzata Kowalska (w r. 1845 ma 30 lat) (1)
..2 Józefa Gula u.~1845, zm. 1847, zg.#125/1847, c. Jana Guli kowala i Małgorzaty Kowalskiej (1)
..2 Leon Gula u. w r. 1846, u.#132/1846, chrzestny Stanisław Gula (1), zm. w r. 1847, zg.#78/1847 (1)
.+ Agata Burżnicka (2)
..2 Józefa Gula z Sadku u.~1862 (w r. 1884 ma 22 lata) (1)
..+ 1884 Wojciech Szeloch l. 26, śl.#7/1884 (1)
.1 Franciszka Gulina (Gulińska?) u.~1813 (1)
..2 Franciszek Borgiasz Gula (Guliński?), u. 8.X.1837 z Franciszki Guliny, panny, l. 24, w domu pod numerem siedem, u.#116/1837.
.1 Kasper Gula (Guliński?) u.~1798, nie żyje w r. 1838 (1). Domniemany syn Mariana Gulińskiego
.+ Marianna (1)
..2 Wojciech Gula (Guliński?), w r. 1838 lat 40, wdowiec, kowal, s. Kaspra i Marianny już nie żyjących (1)
..+ Ewa Wół (2)
...3 Aleksy Gula, l. 30 (2)
...+ 1878 Franciszka Woźniak c. Jakuba i Salomei Wierzbickiej w Szydłowcu, śl.#42/1878 (2), zm. w 1903 r. w Szydłowcu (1)
..+ 1838 Agnieszka Witkowska, panna, l. 24, c. Franciszki Witkowskiej, wdowy śl.#27/1838 (1)
0 Marianna Gulińska (2) u.~1787. Domniemana siostra Mariana Gulińskiego
+ Walenty Kamiennik
.1 Rozalia Kamiennik u. w r. 1827 w Szydłowcu (2), matka ma lat 40. (1)
.1 Anastazja Kamiennik u. w r. 1830 w Szydłowcu (2)
.1 Klara Kamiennik u. w r. 1833 w Szydłowcu (2)
0 Kacper Gula u.~1770 (l. 38 w r. 1808), kowal (1). Domniemany brat Mariana Gulińskiego
+ 1808 Tekla Buczek, l. 18, z Majdowa (1)
.1 Zygmunt Gula u. w r. 1804 w Wołowie, s. robotnika Kacpra i Tekli Buczek (1)
.1 Małgorzata Gula u. w r. 1812 w Majdowie, u.#69/1812 (1)


.1 Stanisław Gula? (2)
.+ Marianna Sosnowska (2)
.. 2 Julianna Gula (z domu Gula?) u.~ 1837, zm. w r. 1907 w wieku lat 70 w Szydłowcu, c. Stanisława i Marianny Sosnowskiej zg.#10/1907 (2)


....4 Łukasz Gula (2)
....+ Franciszka (2)
.....5 Szczepan Gula (2)
.....+ 1863 Józefa Ludew, wdowa, c. Pawła i Marianny Gnat w Szydłowcu, śl.#27/1863 (2)


źródła
(1) dane z akt metrykalnych par. katolickiej w Szydłowcu
(2) 2013 na podstawie strony genealodzy.pl