Gulińscy - potomkowie Kaszowskich z Wrocieryża i Pińczowa 15km NW od BuskaHELP FOR ENGLISH SPEAKERS

0 Maciej Kaszowski. W 1546 r. wraz z żoną dożywotnicy wójtostwa w Sędowicach (par. Wrocieryż) 10 km. W. od Pińczowa. W 1559 r. Maciej już nie żył. (1)
+ Agnieszka (1)
+ Barbara (1)
.1 Krzysztof Kaszowski w 1551 r. otrzymuje wójtostwo w Sędowicach (1)
..2
...3
....4 Wawrzyniec Kaszowski (de) Gulin. W roku 1695 w aktach katolickiej parafii w Pińczowie występuje wpis zgonu Podgórskiego, sługi Wawrzyńca Kaszowskiego (de) Gulin (6)
....4 Maciej Golynski de Pińczów świadek na chrztach w roku 1671 (5)
....4 Wojciech Guleński
....+ Anna
.....5 Jan Guleński u. 1707 r. w Pińczowie s Wojciecha i Anny
......6 (?) Guliński, wójt pińczowski
......+ Petronela Gulińska (po mężu) u. 1754. Zm. 3.V.1801 r. w Pińczowie, lat 46, zg#28/1801. Wójtowa pińczowska.(6)
......6 Agnieszka Gulin u 19.I.1764 w Mirowie
......6 Franciszek Guliński (1) domniemany s. Jana
......+ Maryanna (1). Zm. 10.VII.1791 w Pińczowie (4)
.......7 Antoni Guliński u. 14.VII.1771 w Pińczowie (5)
.......7 Adam Guliński u. w r. 1751, domniemany s. Franciszka. Jako Adam Guleński, prokurator pińczowski występuje w r. 1794 i 1796 (5), a jako Adam Guliński, prokurator pińczowski w roku 1803 (5), zm 1810 r w Pińczowie, zg#5/1810
.......+ 22.VI.1801 Kunegunda Sobierajska. Ślub w Pińczowie. Adama zapisano jako Guliński (4). Zm 1814 r w Pińczowie, zg#74/1814
........8 Ignacy Guliński u. 2.II.1803 w Pińczowie (5), u#15/1803, zm. 15.II.1803 w Pińczowie (10), zg#35/1803. Syn Adama Gulińskiego, lat 52. (5)
........8 Marianna Gulińska u. 17.VIII.1803 w Pińczowie, u#75/1803, zm. 22.I.1804 w Pińczowie, zg#25/1804. Córka Adama Guleńskiego. (5) (10)
........8 Franciszek Guliński u. 3.X.1805 w Pińczowie (2), u#42/1805, "szlachcic, dziedzic" na UW od 1826 r. Od 1827 był jako student korepetytorem Szkoły Przygotowawczej Instytutu Politechnicznego w Warszawie. Równocześnie ze studiami uniwersyteckimi rozpoczął naukę na pierwszym kursie Oddziału Rękodzielniczo-Chemicznego Szkoły Przygotowawczej. Nie kontynuował następnie studiów uniwersyteckich i jako jedyny obok Adama Wołowskiego uczeń Szkoły Przygotowawczej ukończył ją po czterech latach nauki w 1830 r." (7, 8, 9). Franciszek Guliński w XIX w. publikuje artykuły w warszawskiej Gazecie Lekarskiej (10)
........8 Franciszka Gulińska u. 3.III.1807 w Pińczowie, u#56/1807, zm. 25.VIII.1807 w Pińczowie (5) (6), zg#48/1807
.......7 Stanisław Guliński, u.~1780, rządca dóbr Korytnica (15 km N od Pińczowa). Nie żyje w roku 1842. Domniemany brat Adama i Antoniego.
.......+ Franciszka Krzywicka. W r. 1842 wdowa, zam. w Korytnicy. (16)
.......... 8 Andrzej Guliński. u. w r. 1808 w Pińczowie (16). W roku 1842 ma 34 lata. Urzędnik Głównego Archiwum Królestwa Polskiego w Warszawie. (16). Zm. 22.X.1871 w Warszawie (14) zg.#43/1871(17).
.......... + 18.VI.1842 śl.#5/1842 Marianna Józefa Odolska w Warszawie Służewcu w par. św Katarzyny, c. Józefa Odolskiego i Marianny Przybysławskiej zam. w Warszawie-Służewcu (16)


.1 Jadwiga Kaszowska ma zapewnioną sumę przez męża na Markowicach w r. 1590 (2)
.+ Mikołaj Markowski
.1 Wojciech Kaszowski w 1575 roku na Wołyniu (3)
..2 Zofia Kaszowska
..+ 1620 Jakub Proszkowski


.......7 Franciszek Guliński
.......+ Agnieszka
........8 Franciszek Guliński u. w r. 1770. Wpis w parafii Wrocieryż (13)
.......+ 26.IX.1778 Elżbieta Głodek w Młodzanach (mał.#4/1778). Elżbieta Głodek ze Skrzypniowa (14) (15)
.......7 Sebastian Guliński
.......+ Franciszka
........8 Sebastian Guliński u. w r. 1772. Wpis w parafii Wrocieryż (13)
.......+ Agnieszka
........8 Walenty Guliński u. w r. 1775. Wpis w parafii Wrocieryż (13)


..... 5 Eligiusz Guliński, adwokat, 1938/39 zam. w Warszawie-Śródmieściu przy ul. Poznańskiej 23 (12)

źródła:
(1) Metryka Koronna 71 s. 206 i 95 s. 201 wg Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914, tom IX s. 341
(2) Akta grodzkie czerskie zwane Perpetuitatis 1 A s. 126 wg. Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914, tom IX s. 341
(3) Księgi grodzkie łuckie z centralnego archiwum kijowskiego 2049 s. 19 wg. Adama Bonieckiego, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1914, tom IX s. 341
(4) akt małżeństwa w parafii rzymsko-katolickiej w Pińczowie
(5) akt urodzenia w parafii rzymsko-katolickiej w Pińczowie
(6) akt zgonu w parafii rzymsko-katolickiej w Pińczowie
(7) Polskie Archiwum Biograficzne, Seria Nowa GLMR MICRO-F 4370, II/112, K G Saur Munchen, powołuje się na źródła (8) i (9).
(8) Gerber, Rafał: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wrocław/Warszawa/Kraków/Gdańsk 1977 (120).
(9) AGAD, Kanc. Nowosilcowa, nr. 550: Ogólny Programat... Szkoły Przygotowawczej 1826/27-1829/30; Rodkiewicz, Pierwsza Politechnika, s. 51.
(10) Bibliografia polska XIX w.
(12) Spis abonentów warszawskiej sieci telefonicznej 1938/1939
(13) spis urodzeń parafii rzymsko-katolickiej w Wrocieryżu
(14) ze strony genealodzy.pl
(15)spis urodzeń parafii rzymsko-katolickiej w Młodzawach (Młodzanach)
(16) na podstawie aktu ślubu z parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Katarzyny w Warszawie-Służewcu
(17) na podstawie aktu zgonu z parafii rzymsko-katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie