Ród Janinów. Wit i Dzierżek. Karscy i Kołaczkowscy.


HELP FOR ENGLISH SPEAKERS

.1 ?
..2 Wit, brat Dierżka
..2 Dzierżek u. ~1165 r.
...3 Dzierżek z Janiny par. własna u. ~1190 r. Może syn Dzierżka?
...3 Marek z Janiny u. ~1190 r. Z bratem Dzierżkiem świadkuje na akcie Odrowążów z 1231 (1). Może syn Dzierżka?
....4 Marek u. ~1220 r., komes, dziedzic Janiny, cześnik żony Leszka Czarnego w 1284 (2), kasztelan połaniecki 1285 r. (3)
.....5
......6
.......7 Dzierżek dictus Celma u. ~1290 r., komes z Janiny, świadek na wyroku Władysława Łokietka w 1311, podsędek sandomierski 1315-1338 (3), podsędek sandomierski do 1353 (4), (5), (6)
........8
.........9 Bernard z Janiny u. ~1360 r. (5), (6)
.........9 Włodko z Janiny u. ~1360 r., h. Janina. Występuje w r. 1415 (7)
..........10 Marcin z Janiny u. ~1380 r., na uniwersytecie krakowskim w 1418 r. (3). Marcisz z Janiny występuje w r. 1459 (8)
...........11 Markusz z Janiny u. ~1410 r., świadek w Wiślicy w 1459 r.
...........11 Mikołaj Ożoga z Janiny u. ~1410 r., zabezpieczył posag żonie w 1438 (3)
...........+ Anna
............12 Mikołaj z Janiny u. ~1430 r., syn Mikołaja Ożogi, na sądach w Wiślicy 1473 r. (9)
............12 Marek z Janiny dziedziczył na Janinie w drugiej połowie XV w. (10)
............12 Tomasz Sadło wespół z Kołaczkowskim i Karskim dziedziczył na Janinie w drugiej połowie XV w. (10)
.........9 Tomek z Kars u.~1360. Występuje w 1386, herbu Janina (12). W 1387 w Stopnicy Tomek, Marcisz i Sandek obecni przy sprzedarzy Niegosławic Pacanowskiemu. Żył jeszcze w 1424 (12). W 1387 komornik ziemski sandomierski (13), herbu Janina (14). W 1389 ręczy za brata Marcisza i wykupuje swą wieś Ogarki od Mikołaja pisarza krakowskiego dając mu zabezpieczenie na wsiach Sieradzko i Zana (dzisiaj część Lublina) (12). W 1394 podkomorzy sądu w Wiślicy (15). W 1402 komornik ziemski (16), h. Janina (17). Występuje też w 1414 (18), 1416 (19) i 1417 (20)
..........10 Jan Karski s. Tomka z Kars u.~1390. W 1417-1430 rycerz, w orszaku biskupa krakowskiego. W 1434 z żoną Anną zastawia część Wężyrowic (21), (22), (23), występuje też w 1451 (24). Z Janiny, Kars, Kołaczkowic, i Książnic, h. Janina (25). Jan Karski z Kars Małych (26). Długosz nazywa go Karski i Kołaczkowski (27)
..........+ Anna, wdowa po Dziersławie z Zdzisławic w 1419
...........11 Jakub u.~1420 s. Jana 1450 (27)
..........10 Mikołaj z Kars s. Tomka z Kars u.~1390. W 1442 kuchmistrz królowej Zofii, żony Władysława Warneńczyka (28). Występuje też w 1451 (24). Z Janiny, Kars, Kołaczkowic, i Książnic, h. Janina (25). Długosz nazywa go Karski i Kołaczkowski (27)
..........10 Tomek z Kars u.~1390. W 1451 ręczy za braci Jana i Mikołaja (27). Z Janiny, Kars, Kołaczkowic, i Książnic, h. Janina (25). Długosz nazywa go Karski i Kołaczkowski (27)
..........+ Katarzyna, w 1451 wdowa po Tomku, ochmistrzyni królowej, ręczy za synów Jana i Mikołaja (24).
...........11 Jan z Kars u.~1420, s. Tomka Karskiego i Katarzyny ochmistrzyni (24).
...........11 Mikołaj z Kars u.~1420 (14), s. Tomka Karskiego i Katarzyny ochmistrzyni. W 1461 obecny na sądach w Sanoku, dziedzic Grodziny w 1466, ręczył za Mikołaja Reja (27).
...........11 Tomasz z Kars u.~1420, s. Tomka Karskiego i Katarzyny ochmistrzyni.
.........9 Marcisz z Kars u.~1360. W 1387 w Stopnicy Tomek, Marcisz i Sandek obecni przy sprzedarzy Niegosławic Pacanowskiemu. Żył jeszcze w 1419 (27).
..........10 Krystyn z Kars u.~1390 (27). Może s. Marcisza
...........11 Jan Korzeniowski z Kars u.~1420, s. Krystyna, w 1445 na uniwersytecie krakowskim (27)
............12 Bernard z Kars u.~1450, świadczył w Krakowie w 1492 (27). Może s. Jana
.............13 Erazm Karski, u~1480, pisarz królewski.
...........11 Tomasz Karski z rodu Janinów (28A) (29). W 1501 pleban w Stróżyskach, a w 1507 kanonik włocławski (27). W 1525 procesuje się z wikarym z Pacanowa (29) o patronat kościoła w Książnicach.
.........9 Nawój z Zasowa i Jan z Zasowa sprzedają bratu Klemensowi z Wiewiórki część w Nagoszynie.
.........9 Sandek z Kars u.~1360. W 1387 w Stopnicy Tomek, Marcisz i Sandek obecni przy sprzedarzy Niegosławic Pacanowskiemu (12). W 1390 Sandko z Kars i Nawój z Zasowa podzielili wieś Nagoszyn między sobą (30). Występuje też w 1409 (14)
.........9 Pełka Kołaczkowski z Kars i Kołaczkowic u.~1370. W 1407 świadczy Górce z Chyszowa, h. Janina (27). Występuje też w 1414 (18) i 1435 (27)
.........+ Katarzyna, później jako wdowa sprzedaje swoją część w Chorążycach. Inną część Chorążyc posiada Jan Wierzbięta h. Gryf. (31)
..........10 ?
...........11 Paweł Kołaczkowski u.~1430. Ok. 1470 pisał się z Chorążyc (32)
...........11 Piotr Kołaczkowski u.~1430. Ok. 1470 pisał się z Chorążyc (32)
............12 Tomasz Kołaczkowski u.~1450. Może s. Piotra. W 1493 sprzedaje całą część na Chorążycach Piotrowi Łaganowskiemu (34)
............12 Piotr Kołaczkowski u.~1450. Może s. Piotra. W 1493 sprzedaje całą część na Chorążycach Piotrowi Łaganowskiemu (34). Na części Ossali.
...........11 Jan Kołaczkowski u.~1430 z rodu Janinów. W drugiej połowie XV w. posiada Janinę i Kołaczkowice w par. Janina (35)
...........11 Tomasz Kołaczkowski u.~1430 z rodu Janinów. W drugiej połowie XV w. posiada Janinę i Kołaczkowice w par. Janina (35A) współwłaściciel Niekrasowa par. własna k. Turska Małego (36), Kąt i Trzcianki
............12
.............13 Paweł Kołaczkowski u.~1470. Właściciel Kołaczkowic, Turska, Trzcianki, Niekrasowa i Ossali 1508 r. i brat jego Jerzy, przypuścili do herbu swego 1535 r. Jana z Pacanowa (35B).
.............13 Jerzy Kołaczkowski u.~1470. Brat Pawła.
..........11 Pełka z Kołaczkowic
..........+ Katarzyna z Chocimowa (pow. wiślicki). Wdowa w 1471 r. (37)

Literatura i źródła

1. Kodeks dyplomatyczny klasztoru mogilskiego, według Adam Boniecki, Herbarz Polski , wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899-1914
2. Kodeks dyplomatyczny małopolski t. 1 według Adam Boniecki, Herbarz Polski , wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899-1914
3. Adam Boniecki, Herbarz Polski , wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899-1914, t. 7 s. 191
4. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej według Józef Krzepela, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, Kraków, 1915
5. Zapiski sądowe woj. sandomierskiego, wydał Fr. Piekosiński, Archiwum komisji prawniczej t. 8 wg Józef Krzepela, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, Kraków, 1915
6. wydał Fr. Piekosiński, Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej s. Wacława, Lwów 1875 wg Józef Krzepela, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, Kraków, 1915
7. Józef Krzepela, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, Kraków, 1915, t. 1 s. 401
8. Archiwum ks. Sanguszków w Sławnucie, t. 2, Lwów, 1888, wg Józef Krzepela, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, Kraków, 1915,
9. Zapisy ziemskie wiślickie t. s. 93, 435, wg Adam Boniecki, Herbarz Polski , wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899-1914
10. Jan Długosz, Księgi dochodów diecezji krakowskiej - Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 379
11. Archiwum ks. Sanguszków w Sławnucie, II wg. Adam Boniecki, Herbarz Polski, wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899-1914, t. 7 s. 284
12. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870, t. 8, 5278, wg. Bon t. 7 s. 284
13. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich, Warszawa 1962, dokument nr. 1076
14. Archiwum Komisji Prawnej s.104 wg. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich, Warszawa 1962
15. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich, Warszawa 1962, dokument nr. 207
16. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich, Warszawa 1962, dokument nr. 1161
17. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich, Warszawa 1962 ?
18. Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego, t. 4 s. 145 wg Adam Boniecki, Herbarz Polski, wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich
19. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich, Warszawa 1962, dokument nr. 312
20. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich, Warszawa 1962, dokument nr. 339
21. Franciszek Piekosiński, Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa
22. Kodeks małopolskiP
23. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870
24. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870, t. 2 3457, 3487 wg. Bon t. 7 s. 284
25. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870, t. 2 3457, 3487, i LBen wg. Bon t. 7 s. 284
26. Jan Długosz, Księgi dochodów diecezji krakowskiej - Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 380 wg. SGKP
27. Adam Boniecki, Herbarz Polski, wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899 - 1914, t. 7 s. 284
28. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, Lwów 1906, t. 11
28B. Metryka Koronna, t.17 s.321 wg. R. Sulimowski, B.Chlebowski, W.Walewski Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1902 t. 7 s. 284
28A. Jan Długosz, Księgi dochodów diecezji krakowskiej - Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, 421 29. M. Bobrzyński, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1870, t. 6, 514 wg. Bon t. 7 s. 284
30. Stanisław Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich, Warszawa 1962, dokument nr. 194
31. Akta ziemskie krakowskie, 152 s. 210 wg. Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu, s. 359
32. Jan Długosz, Księgi dochodów diecezji krakowskiej - Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis,
34. R.Sulimowski, B.Chlebowski, W.Walewski Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1902 cz. 3 s. 79
35. Jan Długosz, Księgi dochodów diecezji krakowskiej - Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 382, 459, 379
35A. Pawinski
wg Adam Boniecki, Herbarz Polski , wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899-1914
35B. Metryka Koronna, 51 s. 40 wg. Adam Boniecki, Herbarz Polski , wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa 1899-1914
36. Jan Długosz, Księgi dochodów diecezji krakowskiej - Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 2 s. 323
37. R. Sulimowski, B.Chlebowski, W.Walewski Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1902 cz. 3 s. 359 wg. ZK 152 s. 210